Nekroser (digitale), sorte fingre eller tær 4.4/5 (5)

Share Button

 

Nekroser ved ANCA vaskulitt Affiliation: Department of Nephrology and Hypertension, Diabetes and Endocrinology , Otto-von-Guericke University Magdeburg

Nekroser på fingre og/eller tær

Stikkord

Smertefull reduksjon i blodsirkulasjon medfører blå og sorte fingre eller tær

Definisjon:

Alvorlig redusert blodsirkulasjon (iskemi) i små- eller mellomstore arterier medfører store smerter, avblekning, kulde og misfarging med celledød (nekroser) på fingre og/eller tær. Disse er mest utsatt fordi de er endepunktene for den arterielle blodsirkulasjonen. Primært Raynauds fenomen (uten spesifikk årsak) forårsaker ikke større nekroser. En skiller mellom tørr nekrose / gangren som er vanligst og fuktig nekrose/gangren som medfører hevelse, væske og illeluktende infeksjon. Fuktig, illeluktende gangren skal raskt vurderes kirurgisk.

Årsaker

Redusert blodsirkulasjon kan skyldes trange eller stengte arterier som skal bringe oksygen frem til vevet i hud, muskler og andre vev. Det kaneligge sykdom i arterieveggene (vaskulittaterosklerose), men også økt koagulering i blodet med blodpropper (tromboser og embolier). Andre årsaker er kolesterolemboliendokarditt eller høy viskositet ved blodsykdommer, væskemangel eller kardial svikt.

Symptomer

Smerter. Iskemi er svært smertefullt, uansett årsak. Smertene tiltar ved fysisk aktivitet og ved elevasjon av angrepet ekstremitet. Lindring i ro eller ved senket ekstremitet.

Klaudikasjon. Typisk klaudikasjon defineres ved iskemiske smerter ved fysisk belastning. Det foreligger ubalanse mellom blod/oksygenbehov og tilgang. Symptomene lindres i ro. Årsakene ligger oftest i de store arteriene. Ved kronisk iskemi dannes nye kollateral-årer. Iskemisk smerte i hender eller føtter kan likevel utvikle seg til gangren og tap av fingre eller tær.

Sår over strekksiden av finger- og tå-ledd, samt ved ankler (maleoler) er også tegn på iskemi fordi huden med blodårene blir lett avklemt over slike utspring. Sår på fingerpulpa kan etterlate substanstap («pitting scars»), slik en ofte ser ved systemisk sklerose.

Aktuelle diagnoser

Antifosfolipidsyndrom, primært (blodpropper)

Aterosklerose: Røkere, diabetes, hyper-kolesterolemi

Atrialt myksom. Ekkokardiografi, høy SR

Bürgers sykdom. Storrøkere, menn i 40-45 års alder

Cannabis. Mulig toksisk virkning på blodårene. Kan forsterke effekten av tobakk. Perifer vasokonstriksjon («kramper» i blodårer). Referanse: Goval H, 2017.

Cannabis angiitt

Cannabis-vaskulitt med nekrose på fingre hos ung kvinne etter lang tids bruk av cannabis. Litteratur: Omri NE, 2017. CC BY 2.0

EGPA (Churg Strauss vaskulitt). Astma, nevritt, ANCA

Endokarditt, infeksiøs . Ekkokardiografi og blodkulturer

Erythromelalgi

Frostskade

GPA (Wegeners granulomatose). Bihuler, nese, ører, lunger, nyrer, (PR3-) ANCA

Kalsifylaksi. Ved alvorlig nyresvikt

Kokainmisbruk. Kognitive symptomer, akutt koronararteriesyndrom eller myokardinfarkt, myokarditt, perforasjon av neseskillevegg og rhinitt, abstinenssymptomer, munntørrhet. Nikotin og snus kan forverre redusert gjennomblødning.

Kolesterol embolier. Forhøyet kolesterol, høy alder, oftest menn. Forutgående kirurgisk inngrep eller skade

Kreft. Malignitet-utredning (andenokarsinom, myelomatose, Waldenstrøms makroglobulinemi). Redusert blodviskositet og immunkomplekser

Kryoglobulinemi. Kryoglobuliner i blodserum, sjekk ANA, hepatitt C- og B, HIV, elektroforese og immunglobuliner

Kryofibrionogenemi. Kryofibrinogen i plasma

Kuldeagglutinin syndromet

Marevan-nekrose

MCTD

MPA (Mikroskopisk polyangiitt). Glomerulonefritt (urin), (MPO-)ANCA

Ogilvies syndrom. Nekroser relatert til kreft-sykdom

PAN (Polyarteritis nodosa). Ømme subkutane knuter, muskelsmerter, vekttap. Små aneurismer. Lokalisert form (Kutan PAN) forekommer (referanse: Paricaud K, 2017). Kutan PAN. Forekommer også blant barn (referanse: v.d. Brule T, 2013).

Paramalignitet. Malignitets-utredning (andeno-karsinom, myelomatose, Waldenströms Makroglobulinemi)

SAM (segmental arterial medialyse). Plutselig blødning (ofte intraabdominalt)

SLE med antifosfolipidsyndrom APLS): Lupus antikoagulant, kardiolipin- og beta-2 glykoprotein antistoff

Systemiske bindevevssykdommerANA i blodprøver, andre symptomer på systemisk sykdom.

Systemisk sklerose

Vasospasme

Behandling

Behandlingen er avhengig av grunnsykdom og utløsende årsak. Behandlings-respons er ofte flere uker. Supplerende smerte-behandling.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden