Nekroser (digitale), sorte fingre eller tær 4.4/5 (5)

Share Button

 

Nekroser ved ANCA vaskulitt Affiliation: Department of Nephrology and Hypertension, Diabetes and Endocrinology , Otto-von-Guericke University Magdeburg

Nekroser på fingre og/eller tær

Stikkord

Smertefull reduksjon i blodsirkulasjon medfører blå og sorte fingre eller tær

Definisjon:

Alvorlig redusert blodsirkulasjon i små- eller mellomstore arterier medfører store smerter, avblekning, kulde og misfarging med nekrose (celledød) på fingre og/eller tær. Primært Raynauds fenomen (uten spesifikk årsak) forårsaker ikke større nekroser.

Aktuelle diagnoser

Inflammatoriske tilstander  med høy senkningsreaksjon (SR), og CRP

Systemiske bindevevssykdommer

ANA i blodprøver, andre symptomer på systemisk sykdom

GPA (Wegeners granulomatose)

 • Bihuler, nese, ører, lunger, nyrer, (PR3-) ANCA

MPA (Mikroskopisk polyangiitt)

 • Glomerulonefritt (urin), (MPO-)ANCA

EGPA (Churg Strauss vaskulitt)

 • Astma, nevritt, ANCA

PAN (Polyarteritis nodosa)

Kutan PAN

Kryoglobulinemi

 • Kryoglobuliner i blodserum, sjekk ANA, hepatitt C- og B, HIV, elektroforese og immunglobuliner

Kryofibrionogenemi

 • Kryofibrinogen i plasma

Kuldeagglutinin syndromet

Paramalignitet

Ogilvies syndrom

 • Nekroser relatert til kreft-sykdom

Infeksiøs endokarditt

 • Ekkokardiografi og blodkulturer

Atrialt myksom

 • Ekkokardiografi, høy SR

Kolesterol embolier

 • Forhøyet kolesterol, høy alder, oftest menn
 • Forutgående kirurgisk inngrep eller skade

Ikke-inflammatoriske årsaker

Bürgers sykdom (kan også ha noe inflammasjon)

 • Storrøkere, menn i 40-45 års alder

Aterosklerose

 • Røkere, diabetes, hyper-kolesterolemi
Cannabis angiitt

Cannabis-vaskulitt med nekrose på fingre hos ung kvinne etter lang tids bruk av cannabis. Litteratur: Omri NE, 2017. CC BY 2.0

Cannabis

 • Mulig toksisk virkning på blodårene
 • Kan forsterke effekten av tobakk
 • Perifer vasokonstriksjon (“kramper” i blodårer)
 • Referanse: Goval H, 2017

Frostskade

Erythromelalgi

SAM (segmental arterial medialyse)

 • Plutselig blødning (ofte intraabdominalt)

Marevan-nekrose

Vasospasme

Kokainmisbruk

 • Kognitive symptomer, akutt koronararteriesyndrom eller myokardinfarkt, myokarditt, perforasjon av neseskillevegg og rhinitt, abstinenssymptomer, munntørrhet
 • Nikotin og snus kan forverre redusert gjennomblødning

Kalsifylaksi

 • Ved alvorlig nyresvikt

Behandling

Avhengig av grunnsykdom og utløsende årsak. Behandlings-respons er ofte flere uker. Supplerende smerte-behandling.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden