Immunkomplekser ved revmatisk sykdom 4/5 (1)

Share Button
Immunkomplekser

Immunkomplekser: “Immune22” CC BY-SA 3.0 via Commons – https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Når antigen (bakterie-rester, virus cellekjerne-fragmenter) og antistoffer fra immunsystemet ikke fjernes av immunsystemet, men danner ansamlinger i form av immunkomplekser kan immunsystemet reagere med revmatisk betennelse, ofte som vaskulitt.

Sykdomsårsak

Årsaker er at immunsystemet (makrofager) ikke ”gjør jobben” med å fjerne kompleksene. Disse immunkompleksene er små og hefter seg til vevsoverflater, spesielt små blodårevegger, leddkapsler og glomeruli i nyrer. Autoimmune reaksjoner på immunkompleksene gir så vevskader med celle-nekroser (via frisetting av komplement).

 Sykdommer med immunkompleks-vaskulitt

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden