Immunkomplekser ved revmatisk sykdom 4/5 (1)

Share Button
Immunkomplekser
Immunkomplekser: «Immune22» CC BY-SA 3.0 via Commons – https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Immunkomplekser er ansamlinger av immunglobuliner, oftest IgG, som stammer fra vårt immunsystem. Hensikten er at immunkompleksene får immunsystemet til å reagere med økt styrke, slik at infeksjoner bekjempes. Ved mindre alvorlige tilstander dannes også immunkomplekser, men disse fjernes vanligvis raskt igjen. En feil ved enkelte sykdommer er at immunkompleksene ikke fjernes av immunsystemet. Ansamlinger av immunkomplekser oppstår, noe som gjør at immunsystemet reagerer, selv uten at en alvorlig infeksjon foreligger. Det oppstår da en revmatisk, ikke-infeksiøs betennelse, ofte som vaskulitt. Alle detaljer i prosessen er imidlertid ikke helt forstått (referanse: Aibara N, 2020).

Sykdomsårsak

Immunkompleksene er små og hefter seg til vevsoverflater, spesielt små blodårevegger, leddkapsler og glomeruli i nyrer. Bakterier og virus, men også mikropartikler som oppstår i immunsystemet ved flere revmatiske sykdommer kan utløse produksjon av immunkomplekser. Autoimmune reaksjoner på immunkompleksene gir så vevskader med celle-død (nekroser) via frisetting av komplement (referanse: Burbano C, 2015).

Sykdommer med immunkompleks-vaskulitt

Blant revmatiske sykdommer, forbindes immunkomplekser ofte med nyre- og hud-manifestasjoner ved systemisk lupus («lupusnefritt»), ved Sjøgrens syndrom og Henoch-Schönlein purpura/IgA vaskulitt.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden