Immunkomplekser ved revmatisk sykdom

Share Button

"Immune22" by www.immunecentral.com/ - http://www.immunecentral.com/immune-system/iss20.cfm. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Immune22.gif#/media/File:Immune22.gif

Definisjon

Når sammenklumpningen (komplekser) av antigen (bakterierester, virus cellekjernefragmenter) og antistoffer fra immunsystemet ikke fjernes av immunsystemet kan disse immunkompleksene utløse inflammatorisk immunrespons  og revmatisk betennelse, ofte som vaskulitt. Årsaker er at immunsystemet (makrofager) ikke ”gjør jobben” med å fjerne kompleksene. Disse immunkompleksene er små og hefter seg til vevsoverflater, spesielt små blodårevegger, leddkapsler og glomeruli i nyrer. Autoimmune reaksjoner på immunkompleksene gir så vevskader med cellenekroser (via komplementfrisetting).

 Sykdommer med immunkompleksvaskulitt

 • SLE
  • Nukleære antigen (fra skade cellekjerner) utløser immunkomplekser som skader nyrer, hud og ledd
 • IgA-vaskulitt (Hennoch-Schönlein) (oftest barn)
  • Antigen ukjent, men mulig inhalerte virus eller andre stoffer gir purpura og glomerulonefritt (hud og nyre)
 • Polyarteritis nodosa assosieres med hepatitt-B-virus overflateantigen i noen tilfeller.
  • Systemisk vaskulitt utløses
 • Reaktiv artritt
  • Forårsaket av flere typer bakterier. Ledd angripes.
 • Post-streptokokkglomerulonefritt skyldes reaksjon på streptokokk-cellevegger.
 • Serumsykdom utløses 4-10 dager etter eksponering med ulike antigen.
  • Symptomer er eksem, kløe, artralgi, høy feber, lymadenopati, hypotensjon, splenomegali, glomerulonefritt, sjokk.
  • Utløsende agens er
   • Medikamenter (allopurinol, captopril, cefalosporiner, griseofulvin, penicillin, phenytoin, procainamid, sulfonamider, rituximab, ibuprofen)
   • Hormoner
   • Vaksiner
 • Arthus reaksjon er cutan vaskulitt med lokal rødhet og noe hardhet forårsaket av type III reaksjon på immunkomplekser.
 • Farmers Lung skyldes at inhalerte støv fra høy utløser inflammasjon i lungevev.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden