Juvenil arteritis temporalis / Temporalis arteritt hos barn

Share Button

Illustrasjon: JBy J. Heuser JHeuser [Public domain], via Wikimedia Commonsuvenil 

Temporalis arteritt hos barn

Definisjon

Svært sjelden revmatisk betennelse I tinning-arterien (arteria temporalis) hos barn og unge voksne. Pr 2010 var færre enn 20 tilfeller rapportert. Sykdommen skiller seg fra den mer vanlige formen av temporalis arteritt hos voksne etter 50 års alder. Hos barn og unge voksne er sykdommen begrenset til tinning-arterien.

Symptomer

  • Hodepine lokalisert nær tinning-arterien
  • Tydelig fortykket, ømt område relatert til arterien
  • Noen har allergi-symptomer

Diagnose

  • Symptomer
  • Vevsprøve
  • Typiske histologiske funn er lymfo-eosinofilt infiltrat og endotelial proliferasjon
    • Histologisk lik Kimuras sykdom

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandling

  • Kirurgisk fjerning er oftest tilstrekkelig

Prognose

  • Uvanlig at sykdommen blusser opp eller kommer tilbake

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden