Urtikariell vaskulitt & HUVS

Share Button

Urtikaria 2

Urtikaria som varer i mer enn 24 timer kan være urtikariell vaskulitt: "EMminor2010" by James Heilman, MD - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EMminor2010.JPG#/media/File:EMminor2010.JPG

Urtikariell vaskulitt (UV) ICD-10 L 95.8

Stikkord

Kløende, varmt utseltt som ikke lar seg trykke bort og varer mer enn 24 timer

Definisjon

Sykdommer som affiserer små blodårer. Variant av hudvaskulitt.

Diagnose

 • Smertefull, øm, rødlig, varm, brennende eller kløende hud som hever seg fra frisk hud (palpabel urtikaria)
 • Hudforandringene lar seg ikke trykke bort (observeres gjennom en glassplate/objektglass)
 • Varighet mellom 24 og 72 timer
 • Vedvarende kløe eller hyperpigmentering kan forekomme
 • Opptrer hvor som helst. Litt oftere blant kvinner (60-80%), 4. dekade
 • Forekomst av antistoffet anti-C1q er karakteristisk for HUVS (se nedenfor)

Sykdomsårsaker

Medikamenter (NSAIDs, ACE-hemmere, antibiotika som penicillin, sulfonamider og fluoxetin, tiazider). Autoimmun sykdom (SLE, Sjøgren, dermatomyositt), medikamentutløst, infeksjoner (Hepatitt B,Hepatitt C), malignitet (Hodgkins lymfom etc). Idiopatisk (ukjent årsak) i 50%.

Komplikasjoner

Utredning

Blodprøver: Blodsenkning (SR), CRP og ANA forhøyet, Hypokomplementemi (C1q, C3,C4), sirkulerende immunkomplekser.

Rtg eller CT thorax

Malignitet (paramalignitet)

Spesielle former urtikariell vaskulitt

 • Vanlig urticaria (ikke vaskulitt)

  • Mest kløende, varer 8-24 timer, oftest på underekstremiteter
 • Normokomplement urtikaria

 • Hypokomplement urtikariell vaskulitt syndrom (HUV)

  • C1q er lavere enn normalt og anti-C1q antistoff foreligger
  • Ofte kraftigere vaskulitt (mørkere og dypere lesjoner) enn normokompliment urtikaria
  • C1q er lavere enn normalt
  • anti-C1q antistoff foreligger
  • Lave C3 og C4 komplementverdier i serum
  • Sjelden, men alvorlig tilstand
   • Kriterier:
 • Major: Urticaria > 6 måneder
  • Hypokomplementemi (C3, C4, aC1q og forekomst av anti-C1q antistoff)
  • Minor:
   • Hud: Vaskulitt i hud (ved biopsi)
   • Ledd: Artralgi eller artritt
   • Nyre: Mild glomerulær nefritt
   • Øye: Uveitt eller episkleritt
   • Mageregion: Residiverende abdominal smerte
   • Komplement: Positiv C1q presipitasjon test ved immundiffusjon med assosiert nedsatt C1q nivå.
  • Diagnose: begge major + minst 2 minor.
 • Forekommer ved ulike bakenforlgende sykdommer (infeksjoner, revmatisk sykdom, malignitet med flere). Utredning som beskrevet ovenfor
 • Schnitzlers syndrom

  • Kronisk urticaria, leukocytoclastisk vaskulitt, skjelett-smerte, artralgi, lymfadenopati, intermitterende feber, monoklonal IgM gammo-pati
 • Leukocytoclastisk vaskulitt

  • Erytrocytter ekstravaskulært
  • Fragmenterte leukocytter med leukocytoclaser (nedbrutt materiale)
  • Fibrin deposisjon i og omkring åren
  • Perivaskulære infiltrater, mest neutrofile

Behandling

Aktuelle medikamenter brukes avhengig av symptomer, varighet og alvorlighetsgrad:

 • Antihistamin (cetirizin med flere)
 • NSIAD (ibuprofen og flere mot smerter)
 • Lokalbehandling med kortisonholdige midler (hydrokortison, Dermovat med flere)
 • Prednisolon tabletter (kortison)
 • Kronisk forløp: Plaquenil, Kolkisin, Dapson. Kineret med flere (Imurel, Methotrexate, CellCept, Sendoxan, MabThera).

Prognose

Spontan bedring og remisjon er ikke uvanlig, men avhengig av årsak.

Litteratur

Denne siden har hatt 9 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden