Granulomer i vevsprøve 4.25/5 (4)

Share Button

Definisjon

Granulomer er en ansamling av inflammatoriske celler (makrofager/histiocytter) som er en undergruppe hvite blodlegemer. Fremmedlegemer, hardnakkede infeksjoner og ukjente antigen gjør at makrofagene omdannes til epitel-lignende (epiteloide) celler. Disse formes i lag som blir til granulomer. Noen celler i granulomer kan slå seg sammen og danner (Langerhanske) kjempeceller i som kan ha mange kjerner. I noen granulomer oppstår dødt vev (sentrale nekroser).

Sykdommer med granulomer

Vaskulittsykdommer med granulomer

Infeksjoner

Andre tilstander

 • Blau syndrom
  • Familiær multiorgansykdom som overlapper med sarkoidose
 • Berylliose
  • Inhalasjon ved gruvearbeid
 • Crohn’s sykdom
  • Kronisk inflammatorisk tarmsykdom
  • Granulomer i tarmvegg
 • Erytema nodosum
 • Fremmedlegeme granulom
  • Etter skader som flis, metal, glass
 • Granuloma annulare
  • Hudsykdom av ukjent årsak
  • Histologi: Typisk sentral ansamling av mucin
 • Lymfomatoid granulomatose
  • En sjelden lymfoproliferativ sykdom med lymfom-lignende granulomatose.
  • Biopsi (vevsprøve) er avgjørende for diagnosen:
   • Histologi: polymorf lymfoide infiltrater med fokal nekrose).
  • Muligens starter sykdommen Epstein-Bar virus reaktivering (ved immunsuppresjon og/eller svekket immunsystem)

Vaskulitt-sykdommer med granulomer

Litteratur


Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden