Granulomer i vevsprøve 4.25/5 (4)

Share Button

 

Definisjon

Granulomer kan defineres som en ansamling av betennelses-celler som er spesialiserte hvite blodlegemer (makrofager/histiocytter/epitel-lignende (epiteloide) celler). Disse formes i lag som blir til små knuter under huden, i lunger og andre organer. Noen celler i granulomer kan slå seg sammen og danner (Langerhanske) kjempeceller i som har mange cellekjerner. I noen granulom-sykdommer kan en også se dødt vev (sentrale nekroser) eller oksyderte fettstoffer (lipider) som blir til skum-celler. Granulomer påvises dermed via vevsprøve (biopsi). Fremmedlegemer, hardnakkede infeksjoner og ukjente årsaker utløser produksjon av granulomer (referanse: Pagan AJ, 2018).

Sykdommer med granulomer

Vaskulittsykdommer med granulomer

Infeksjoner

Andre tilstander

 • Blau syndrom
  • Familiær multiorgansykdom som overlapper med sarkoidose
 • Berylliose
  • Inhalasjon ved gruvearbeid
 • Crohn’s sykdom
  • Kronisk inflammatorisk tarmsykdom
  • Granulomer i tarmvegg
 • Erytema nodosum
 • Fremmedlegeme granulom
  • Etter skader som flis, metal, glass
 • Granuloma annulare
  • Hudsykdom av ukjent årsak
  • Histologi: Typisk sentral ansamling av mucin
 • Lymfomatoid granulomatose
  • En sjelden lymfoproliferativ sykdom med lymfom-lignende granulomatose.
  • Biopsi (vevsprøve) er avgjørende for diagnosen:
   • Histologi: polymorf lymfoide infiltrater med fokal nekrose).
  • Muligens starter sykdommen Epstein-Bar virus reaktivering (ved immunsuppresjon og/eller svekket immunsystem)

Vaskulitt-sykdommer med granulomer

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden