Granulomer i vevsprøve

Share Button

Definisjon

Granulomer er en ansamling av inflammatoriske celler (makrofager/histocytter) som er hvite blodlegemer. Fremmedlegemer, hardnakkede infeksjoner og ukjente antigen gjør at makrofagene omdannes til epiteloid-lignende (epiteloide) celler. Disse formes i lag som blir til granulomer. Noen celler i granulomer kan slå seg sammen og danner (Langerhanske) kjempeceller i som kan ha mange kjerner. I noen granulomer oppstår vevshenfall (sentrale nekroser).

Sykdommer med granulomer

Infeksjoner

 • Aspirationspneumoni. Granulomer omkring aspirerte fremmedlegemer
 • Cat-scratch sykdom. Bakterie: Bartonella henselae. Granulomer og puss i lymfebaner ved infeksjonssted
 • Histoplasmose. Systemisk soppsykdom. Primærinfeksjon i lunger. Amerika og Asia. Antigenpåvisning ved dyrkning eller mikroskopi
 • Kryptokokkose. Soppinfeksjon. Hos immunsvekkede, særlig ved lymfom eller HIV. Primært i lunger. Spredning: meningitt. 1-2 nye/år i Norge
 • Lepra. Hud og nerver. Biopsi, dyrkning
 • Listeria monocytogenes. Listeriose. Bakterieinfeksjon som hos nyfødte (infisert intrauterint) kan medføre granulomformerende sepsis.
 • Mastitt, idiopatisk, granulomatøs
 • Mykobakterier, Atypiske
 • Pneumocystis pneumonia. Lungeinfeksjon hos immunsupprimerte. Danner vanligvis ikke granulomer, men kan forekomme. Diagnose: Rtg thorax, lav pO2, PCR og dyrkning etter BAL
 • Schistosomiasis/bilhardzidose. Parasitt. Tropesykdom. Lever, tarm, urinveier. Diagnose: Tropeanamnese+ påvisning i urin, avføring eller vev. Antistoff-påvisning.
 • Tuberkulose. Ofte lungegranulom med sentral nekrose, menseringultinukleære kjempecellCrohn’s sykdom. Kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Granulomer i tarmvegg.er. IGRA test, rtg. thorax, Dyrkning.

Andre tilstander:

 • Blau syndrom
  • Familiær multiorgansykdom som overlapper med sarkoidose
 • Berylliose. Inhalasjon ved gruvearbeid
 • Crohn’s sykdom. Kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Granulomer i tarmvegg.
 • Erytema nodosum
 • Fremmedlegeme granulom: Etter skader som flis, metal, glass etc.
 • Granuloma annulare. Hudsykdom av ukjent årsak. Histologi: Typisk sentral ansamling av mucin
 • Lymfomatoid granulomatose  er en sjelden lymfoproliferativ sykdom med lymfomligenende granulomatose. Biopsi (vevsprøve) er avgjørende for diagnosen:  (histologi: polymorf lymfoide infiltrater med fokal nekrose). Muligens starter sykdommen Ebstein-Bar virus reaktivering (ved immunsuppresjon og/eller svekket immunsystem)
 • Kronisk granulomatøs sykdom hos barn (Chronic granulomatous disease (CGD)).
  • Ofte medfødt genetisk tilstnad med nedsatt resistens mot infeksjoner
  • Multiple granulomer i ulike organer
 • Orofacial granulomatose
  • Fortykket vev i munnslimhinne, lepper og rundt munnen
  • Kan ligne Sarkoidose og Crohns sykdom
 • Reticuko-histocytose
  • Knuter under huden
  • Artritt hos 50%

Llitteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden