Granulomer i vevsprøve 5/5 (1)

Share Button

Definisjon

Granulomer er en ansamling av inflammatoriske celler (makrofager/histocytter) som er hvite blodlegemer. Fremmedlegemer, hardnakkede infeksjoner og ukjente antigen gjør at makrofagene omdannes til epiteloid-lignende (epiteloide) celler. Disse formes i lag som blir til granulomer. Noen celler i granulomer kan slå seg sammen og danner (Langerhanske) kjempeceller i som kan ha mange kjerner. I noen granulomer oppstår vevshenfall (sentrale nekroser).

Sykdommer med granulomer

Infeksjoner

  • Aspirationspneumoni. Granulomer omkring aspirerte fremmedlegemer
  • Cat-scratch sykdom. Bakterie: Bartonella henselae. Granulomer og puss i lymfebaner ved infeksjonssted
  • Histoplasmose. Systemisk soppsykdom. Primærinfeksjon i lunger. Amerika og Asia. Antigenpåvisning ved dyrkning eller mikroskopi
  • Kryptokokkose. Soppinfeksjon. Hos immunsvekkede, særlig ved lymfom eller HIV. Primært i lunger. Spredning: meningitt. 1-2 nye/år i Norge
  • Lepra. Hud og nerver. Biopsi, dyrkning
  • Listeria monocytogenes. Listeriose. Bakterieinfeksjon som hos nyfødte (infisert intrauterint) kan medføre granulomformerende sepsis.
  • Mastitt, idiopatisk, granulomatøs
  • Mykobakterier, Atypiske
  • Pneumocystis pneumonia. Lungeinfeksjon hos immunsupprimerte. Danner vanligvis ikke granulomer, men kan forekomme. Diagnose: Rtg thorax, lav pO2, PCR og dyrkning etter BAL
  • Schistosomiasis/bilhardzidose. Parasitt. Tropesykdom. Lever, tarm, urinveier. Diagnose: Tropeanamnese+ påvisning i urin, avføring eller vev. Antistoff-påvisning.
  • Tuberkulose. Ofte lungegranulom med sentral nekrose, menseringultinukleære kjempecellCrohn’s sykdom. Kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Granulomer i tarmvegg.er. IGRA test, rtg. thorax, Dyrkning.

Andre tilstander:

  • Blau syndrom
    • Familiær multiorgansykdom som overlapper med sarkoidose
  • Berylliose. Inhalasjon ved gruvearbeid
  • Crohn’s sykdom. Kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Granulomer i tarmvegg.
  • Erytema nodosum
  • Fremmedlegeme granulom: Etter skader som flis, metal, glass etc.
  • Granuloma annulare. Hudsykdom av ukjent årsak. Histologi: Typisk sentral ansamling av mucin
  • Lymfomatoid granulomatose  er en sjelden lymfoproliferativ sykdom med lymfomligenende granulomatose. Biopsi (vevsprøve) er avgjørende for diagnosen:  (histologi: polymorf lymfoide infiltrater med fokal nekrose). Muligens starter sykdommen Ebstein-Bar virus reaktivering (ved immunsuppresjon og/eller svekket immunsystem)
  • Kronisk granulomatøs sykdom hos barn (Chronic granulomatous disease (CGD)).
    • Ofte medfødt genetisk tilstnad med nedsatt resistens mot infeksjoner
    • Multiple granulomer i ulike organer
  • Reticuko-histocytose
    • Knuter under huden
    • Artritt hos 50%

Llitteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden