Stiff Person syndrom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

En alvorlig nevrologisk sykdom med muskelkramper som også kan være assosiert med autoimmun sykdom (anti- GAD65 antistoff)

Stiff person syndrom er beskrevet her