Polymyalgia Revmatika (PMR) 4.37/5 (19)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

 

Polymyalgia revmatika / polymyalgia rheumatica (PMR), polymyalgi, ICD-10 M35.3

Stikkord, nøkkelord

Nye muskelsmerter i skuldre og bekken hos eldre personer (sjelden før 65 års alder). Høy CRP of SR (blodsenkningsreaksjon) i blodprøver

Definisjon

PMR er den vanligste systemiske betennelsesaktige revmatiske tilstanden utenom revmatoid artritt (RA). PMR er likevel sjelden før 65 års alder og nærmest fraværende før 50 års alder. Betennelses prøver (CRP og SR) i blod viser (nesten) alltid høye verdier

Sykdomsårsak

Sykdomsårsaken er ukjent, men økt forekomst blant nære slektninger kan tyde på en viss genetisk disposisjon

Kjennetegn ved polymyalgia revmatika

 • Vanligste aldersgruppe er 70-80 år når sykdommen starter
 • I løpet av få dager utvikles stivhet og smerter i muskler i nakke, overarmer, bekken og lår slik at en nesten ikke kommer opp av sengen om morgenen
 • Blodprøver viser tydelig tegn på revmatisk betennelse med forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP
 • Vanligvis stiller allmennleger diagnosen og gir behandling. Hvis tegn på komplikasjoner fra tinning-arterien i hodet (temporalis arteritt, kjempecelle arteritt), bør spesialister bli konsultert (ofte revmatolog)

Illustrasjon: PMR: PET/CT viser betennelse ved skuldre og hofter Emamifar A, Am J Case Rep (2016)

Symptomer

Generelle symptomer

 • Noen kan fortelle om nøyaktig sykdomsstart, nesten på timen. Nattesvette, litt feber og ”influensa-følelse” er vanlig.
 • Uten behandling (Prednisolon) vil det tilkomme dårlig apetitt og vekttap etter hvert

Muskler og ledd

 • Mest symptomer (stivhet, muskelsmerter) om morgenen (minst 30 minutter), noe bedre utover dagen.
 • Typisk er svært stive om ømme skuldre og bekken/lår. Ofte er det vanskelig å skille symptomer fra muskler og ledd
 • Forbigående hevelse i enkelte ledd (artritt) forekommer

Komplikasjoner

Temporalis arteritt, kjempecelle arteritt

Samtidig betennelse i tinningarterien i hodet (temporalis arteritt, kjempecelle arteritt) foreligger hos omtrent 10%. Nye hodesmerter (oftest dag og natt) og ømhet langs pulsårene, vanligst ensidig i tinning eller bak øret. Uten behandling (Prednisolon i høyere dose enn ved PMR), kan blindhet brått oppstå. Ved mistanke om temporalis arteritt vil en starte behandling raskt. Vevsprøve fra tinning-åren tas (oftest via en kirurgisk poliklinikk) for å sikre diagnosen. Ultralydundersøkelse av tinningåren kan også gi mistanke om sykdommen. Polymyalgia revmatika er ikke assosiert med kreftsykdom.

Forekomst

I aldersgruppen over 50 år er årlig nye tilfeller av PMR i Norge beregnet til 113/100.000 innbyggere, i Minesota i USA (store deler av befolkningen har skandinavisk bakgrunn) 59/100.000 og i Italia 13/100.000 (insidens). PMR er altså vanligere i Norge enn i Sør-Europa. Sykdommen er nesten fraværende blant afrikanere, afro-amerikanere og asiater. PMR er noe hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Diagnosen

 • Alder over 50 år (oftest over 65 år)
 • Nye muskelsymptomer i både nakke, skuldre, hofter og lår
 • Forhøyet blodsenkning (SR) og CRP i blodprøver
   • Den skiller seg således fra kroniske smerter som ved fibromyalgi
 • Ved mistanke om annen sykdom i muskler bør også ”CK” (kreatin kinase) i blodprøve kontrolleres for å utelukke tegn til ”myositt” (se også Differensialdiagnoser her)

Klassifikasjonskriterier

Utredning, Henvisning til revmatolog og journalskrivning

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Før behandlingen startes er det viktig at pasienten er oppklart om sykdommen og hva behandlingsmålet er, samt bivirkninger som kan oppstå

Predisolon i moderat dose, 15 mg/døgn er vanligvis tilstrekkelig

 • Effekten kommer i løpet av få dager og en nedtrapping av dosen gjøres
 • Dersom ikke 90% av symptomene går tilbake innen 3-4 dager kan dosen økes til 30mg/dag, eller det gjøres en nærmere vurdering av differensialdiagnoser
 • En lav daglig dose Prednisolon (5-7,5mg/døgn) er ofte nødvendig over en periode på 1-2 år
 • Sykdomsaktiviteten følges med målinger av CRP og/eller blodsenkningsreaksjon
  • Normale verdier tilsier mulighet for lavere dose Prednisolon
 • Det finnes ingen gode alternativer til Prednisolon
  • Noen forsøker Voltaren eller andre NSAIDs, men med dårligere virkning
 • I sykdomsforløpet kan noen har behov for høyere prednisolondose og lengre behandling (individuelt ulike sykdomsforløp), men manglende behandlingsrespons bør også føre til vurdering på om diagnosen er riktig
 • Under nedtrapping av Prednisolon kan tilbakefall ses hos ca 50%, men likevel vil en stadig forsøke å finne lavest mulig dose
 • For å redusere risiko for benskjørhet (osteoporose) ved prednisolonbehandling gis kalsium og D-vitamintilskudd ( f eks CalcigranForte 1000mg/800IE, 1 tygge-tabletter om kvelden).
  • Vurder henvisning til bentetthetsmåling
 • Blodsukker kontrolleres før og etter start med Prednisolon for å utelukke diabetes mellitus (Type2) som kan utløses av Prednisolon
 • Biologisk behandling med tocilizumab (RoActemra) ser ut til å ha effekt. Virkningen kommer langsommere (2-4 uker) enn ved Prednisolon. Behandling med tocilizumab er (pr 2017) utenfor godkjent indikasjon, har risiko for alvorlige bivirkninger og er bare aktuelt der kortison (Prednisolon) ikke kan brukes og symptomene er betydelige. Utprøvende, biologisk behandling skal i Norge gis på universitetssykehus, og pasientene blir ekstra grundig fulgt opp.

Sykdomsforløp og prognose

 • I milde tilfeller kan behandlingen avsluttes innen 1 år. Vanskelige tilfeller kan kreve flere års behandling. Selv om plagene er betydelige, er prognosen god. Mer om sykdommen her (Wikipedia).

EULAR anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden