Polymyalgia Revmatika (PMR) 4.32/5 (22)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Polymyalgia revmatika - PMR

Polymyalgia revmatika angriper eldre personer

Polymyalgia revmatika / polymyalgia rheumatica (PMR), polymyalgi, ICD-10 M35.3

Stikkord, nøkkelord

Nye muskelsmerter i skuldre og bekken hos eldre personer (sjelden før 65 års alder). Høy CRP of SR (blodsenkningsreaksjon) i blodprøver

Definisjon

PMR er den vanligste systemiske betennelsesaktige revmatiske tilstanden utenom revmatoid artritt (RA). PMR er likevel sjelden før 65 års alder og nærmest fraværende før 50 års alder. Betennelses prøver (CRP og SR) i blod viser (nesten) alltid høye verdier. Vanligvis stiller fastlege / allmennlege diagnosen og styrer behandlingen.

Sykdomsårsak

Sykdomsårsaken er ukjent, men økt forekomst blant nære slektninger kan tyde på en viss genetisk disposisjon

Kjennetegn ved polymyalgia revmatika

 • Vanligste aldersgruppe er 70-80 år når sykdommen starter

  Polymyalgia revmatika: PET/CT viser tegn tegn til betennelse ved skuldre og hofter

  Illustrasjon: PMR: PET/CT viser betennelse ved skuldre og hofter Emamifar A, Am J Case Rep (2016)

 • I løpet av få dager utvikles stivhet og smerter i muskler i nakke, overarmer, bekken og lår slik at en nesten ikke kommer opp av sengen om morgenen
 • Blodprøver viser tydelig tegn på revmatisk betennelse med forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP
 • Vanligvis stiller allmennleger diagnosen og gir behandling. Hvis tegn på komplikasjoner fra tinning-arterien i hodet (temporalis arteritt, kjempecelle arteritt), bør spesialister bli konsultert (ofte revmatolog)

Symptomer

Generelle symptomer

 • Noen kan fortelle om nøyaktig sykdomsstart, nesten på timen. Nattesvette, litt feber og ”influensa-følelse” er vanlig.
 • Uten behandling (Prednisolon) vil det tilkomme dårlig apetitt og vekttap etter hvert

Muskler og ledd

 • Mest symptomer (stivhet, muskelsmerter) om morgenen (minst 30 minutter), noe bedre utover dagen.
 • Typisk er svært stive om ømme skuldre og bekken/lår, særlig i tidlige nattetimer og om morgenen. Ofte er det vanskelig å skille symptomer fra muskler og ledd
 • Forbigående hevelse i enkelte ledd (artritt) forekommer

Komplikasjoner

Temporalis arteritt, kjempecelle arteritt

Samtidig betennelse i tinningarterien i hodet (temporalis arteritt, kjempecelle arteritt) foreligger hos omtrent 10%. Nye hodesmerter (oftest dag og natt) og ømhet langs pulsårene, vanligst ensidig i tinning eller bak øret. Uten behandling (Prednisolon i høyere dose enn ved PMR), kan blindhet brått oppstå. Ved mistanke om temporalis arteritt vil en starte behandling raskt. Vevsprøve fra tinning-åren tas (oftest via en kirurgisk poliklinikk) for å sikre diagnosen. Ultralydundersøkelse av tinningåren kan også gi mistanke om sykdommen. Polymyalgia revmatika er ikke assosiert med kreftsykdom.

Forekomst

I aldersgruppen over 50 år er årlig nye tilfeller av PMR i Norge beregnet til 113/100.000 innbyggere, i Minesota i USA (store deler av befolkningen har skandinavisk bakgrunn) 59/100.000 og i Italia 13/100.000 (insidens). PMR er altså vanligere i Norge enn i Sør-Europa. Sykdommen er nesten fraværende blant afrikanere, afro-amerikanere og asiater. PMR er noe hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Diagnosen

 • Alder over 50 år (oftest over 65 år)
 • Nye muskelsymptomer i både nakke, skuldre, hofter og lår
 • Forhøyet blodsenkning (SR) og CRP i blodprøver
   • Den skiller seg således fra kroniske smerter som ved fibromyalgi
 • Ved mistanke om annen sykdom i muskler bør også ”CK” (kreatin kinase) i blodprøve kontrolleres for å utelukke tegn til ”myositt” (se også Differensialdiagnoser her)
 • Blodprøver som undersøkes ved mistanke om polymyalgia revmatika omfatter ofte: Hemoglobin, hvite blodlegemer (leukocytter), blodplater (trombocytter) , SR (senkningsreaksjon), CRP, kalsium, alkalisk fosfatase (ALP), blodsukker (glukose), CK, TSH (stoffskiftet), serumelektroforese, CCP antistoff, ANA (antinukleære antistoff)

Klassifikasjonskriterier

Utredning, Henvisning til revmatolog og journalskrivning

Feilaktig diagnose (Lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Før behandlingen startes er det viktig at pasienten er oppklart om sykdommen og hva behandlingsmålet er, samt bivirkninger som kan oppstå. Ved sikker diagnose begynnes behandlingen straks. Vurder om diabetes (sukkersyke), glaukom (grøn stær), osteoporose (benskjørhet) eller magesår foreligger. Disse sykdommene forverres ofte under behandlingen med Prednisolon.

Predisolon i behandling av PMR

 1. Det finnes ingen gode alternativer til Prednisolon
  1. Noen forsøker Voltaren eller andre NSAIDs, men med klart dårligere virkning
 2. Startdose Prednisolon 15 – 25 mg/døgn er tilstrekkelig
 3. Predisolon om morgenen, alternativt tas 2/3 av dosen om morgenen, 1/3 på ettermiddagen
 4. Behandlingsrespons er individuell, men effekten kommer i løpet av få dager, og en nedtrapping av dosen begynner
 5. Dersom ikke 90% av symptomene går tilbake innen 3-4 dager kan dosen økes til 30mg/dag, eller det gjøres en nærmere vurdering av differensialdiagnoser
 6. Innen 4-8 uker bør dosen Prednisolon være redusert til 10mg/dag
 7. En lav daglig dose Prednisolon (5-7,5mg/døgn) er ofte nødvendig over en periode på 1-2 år
 8. Ved tilbakefall (stive, smertefulle muskler særlig om morgenen og økende CRP i blodprøve) økes Prednisolon til den siste effektive dosen (ikke startdosen)
 9. Sykdomsaktiviteten følges med målinger av CRP og/eller blodsenkningsreaksjon for eksempel hver 2. uke føste to måneder, deretter hver måned via fastlegekontoret.
  1. Pasienten bør selv følge med på resultatene
  2. Normale verdier tilsier mulighet for lavere dose Prednisolon
 10. I sykdomsforløpet kan noen har behov for høyere prednisolondose og lengre behandling (individuelt ulike sykdomsforløp), men manglende behandlingsrespons over tid bør også føre til vurdering på om diagnosen er riktig
 11. Under nedtrapping av Prednisolon kan tilbakefall ses hos ca 50%, men likevel vil en stadig forsøke å finne lavest mulig dose
 12. For å redusere risiko for benskjørhet (osteoporose) ved prednisolonbehandling gis kalsium og D-vitamintilskudd (f eks CalcigranForte 1000mg/800IE, 1 tygge-tabletter om kvelden).
  1. Vurder henvisning til bentetthetsmåling
 13. Blodsukker kontrolleres før og etter start med Prednisolon for å utelukke diabetes mellitus (Type2) som kan utløses av Prednisolon
 14. Methotrexate kan redusere behovet for Prednisolon hos enkelte, men virker dåligere enn ved for eksempel leddgikt (revmatoid artritt). I flere studier har det vært vanskelig å påvise sikker virkning. Methotrexate er ikke standartbehandlingen ved PMR
 15. Biologisk behandling med tocilizumab (RoActemra) ser ut til å ha effekt. Virkningen kommer langsommere (2-4 uker) enn ved Prednisolon. Behandling med tocilizumab er (pr 2018) utenfor godkjent indikasjon, har risiko for alvorlige bivirkninger og er bare aktuelt der kortison (Prednisolon) ikke kan brukes og symptomene er betydelige. Utprøvende, biologisk behandling bør i Norge gis på universitetssykehus, og pasientene må få ekstra grundig oppfølging.

Sykdomsforløp og prognose

 • I milde tilfeller kan behandlingen avsluttes innen ett år. Vanskelige tilfeller kan kreve flere års behandling. Selv om plagene er betydelige, er prognosen god. Mer om sykdommen her (Wikipedia).

EULAR anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden