Erdheim-Chesters sykdom, Skleroserende skjelett-histocytose

Share Button

Erheim-Chrster Hjernehinnen er angrepet

http://www.radpod.org/2007/08/21/erdheim-chester-disease-of-the-meninges/

Erdheim-Chesters sykdom (skleroserende skjelett-histocytose) ICD-10 C96.1

Stikkord

Skjelettsmerte, røntgen/CT viser økt kalk i skjelettet, oppfylninger langs aorta, uskarpt begrensede nyerer (“hairy kidneys”). Problematisk sykdomsforløp

Definisjon

Multifokal osteosklerose som følge av patologi i histocytter og vevsmakrofager.

Forekomst

Sjelden sykdom (ca 500 beskrevne tilfeller). Beskervet av Chester 1930.

Angriper begge kjønn i alle aldre, men noe hyppigere blant menn. Gjennomsnitts debutalder er 52 år.

Symptomer og kliniske funn

Symptom                        forekomst (%) (Ref: Arnaud L, 2011)

 • Skjelettsmerte                 50
 • Periaorta infiltrasjon         60
 • ‘Coated aorta’                  30
 • Pericard affeksjon            45
 • Exophtalmus                    27
 • Diabetes insipidus           27
 • Xanthelasmer                  19
 • ‘Hairy kidney’                  ND
 • CNS affeksjon           15–25
 • Pulmonal affeksjon         22
 • Dødelighet                 60-26

Diagnose

 • Skjelettsmerte, oftest i bena
 • Osteosklerose (sykelige forklakninger i skjelettet)
 • Maxilarsinus (kjevehuler) kan også vise skjelettforandringer
 • CNS: hodepine. MR cerebrum viser typiske signalforandringer i dura som kan minne om menigeom
 • Exophtalmus og synsforandringer (40%)
 • Vevsprøve (Biopsi): Erdheim-Chester celler uttrykker histiocyttmarkøren CD68, men til forskjell fra Langerhans histiocytose, uttrykkes ikke CD1a eller S100

“Hairy kidney” (pil)

Illustrasjon: Department of Nephrology , Dijon University Hospital , F-21000, Dijon , France.

Komplikasjoner

 • Skjelett (95%): Under- og overekstremiteter: Smerte.
  • Osteosklerose påvises ved ved røntgen/CT/MR/Scintigrafi av skjelett (lange rørknokler). PET/CT neppe fordelaktig.
 • Bihuler: Kjevebihuleaffeksjon
 • Hjertet (50%):
  • Hjerteklaffer (isuffisisens)
  • Rytmeforstyrrelse
  • Kardiomyopati hyppigst i hø hjertedel.
  • Periaortal fibrotisk infiltarsjon med stenoser også i coronarkar.
   • Kan føre til angina og infarkt
 • Lunger: (25-50%)
  • Pleuravæske
  • Parenchymfortetninger (mattglass, fibrose, cyster, noduli)
 • Retroperitoneum
  • Hydronefrose
  • “Hairy kidneys” (på CT)
 • CNS (40%)
  • Hodepine. Libidotap
  • Cerebellært: ataxi
  • Hypofyse: sentral diabetes insipitus med eksessiv tørste.
  • Dura: infiltrasjon (menigeom)
 • Biopsi/histologi
  • Benmargsbiopsi viser histocyttproliferasjon som ved farging er CD68+ og CD1a-.
  • Xantomatøs eller xantiograulomatøs infiltrasjon av lipidledede eller skum-histocytter, omgitt av fibrose

Feil diagnose (ligenende tilstenader / differensialdiagnoser)

Behandling

Kirurgisk fjerning, høy-dose steroider, cyclosporin, interferon-alfa, kjemoterapi, stråleterapi. Også vemurafenib (Zelboraf) er rapportert å ha god effekt (case reports).

Prognose

Høy mortalitet. I 2005 var 5 års overlevelse 50%

Litteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden