Erdheim-Chesters sykdom, Skleroserende skjelett-histiocytose 4/5 (2)

Share Button
skleroserende skjelett-histocytose

Erdheim Chester sykdom i knokler (osteosklerose) og i mage-området (retroperitoneal svulst). Ho P, 2014. CC BY 3.0

Erdheim-Chesters sykdom (skleroserende skjelett-histiocytose) ICD-10 C96.1

Stikkord

Skjelettsmerte, røntgen/CT viser økt kalk i skjelettet, oppfyllinger langs aorta, uskarpt begrensede nyrer (“hairy kidneys”). Problematisk sykdomsforløp

Definisjon

Multifokal osteo-sklerose som følge av patologi i histiocytter og vevs-makrofager. Beskrevet av Chester i 1930.

Forekomst

Erdheim-Chesters sykdom defineres som en sjelden sykdom. Det foreligger ca. 500 beskrevne tilfeller.

 • Angriper begge kjønn i alle aldre, men noe hyppigere blant menn
 • Gjennomsnitts debutalder er 52 år

Symptomer og kliniske funn

Skjelettsmerte og hodepine er typiske, men lite spesifikke symptomer. Undersøkelser av skjelett og nyrer med røntgen og CT kan gi mistanke om diagnosen

Symptom                        forekomst (%) (referanse: Arnaud L, 2011)

 • Skjelett-smerte                 50
 • Periaorta infiltrasjon     60
 • ‘Coated aorta’                   30
 • Perikard affeksjon          45
 • Exophtalmus                    27
 • Diabetes insipidus           27
 • Xanthelasmer                  19
 • ‘Hairy kidney’                  ND
 • CNS affeksjon              15–25
 • Lunge manifestasjon     22
 • Dødelighet                   60-26

Diagnose

 • Skjelettsmerte, oftest i bena
 • Osteosklerose (sykelige forkalkninger i skjelettet)
 • Maxilar-sinus (kjevehuler) kan også vise skjelett-symptomer
 • CNS:
  • Hodepine
  • MR av hjernen viser typiske signalforandringer i dura som kan minne om meningeom
 • Exophtalmus (utstående øyne) og redusert syn (40%)
 • Vevsprøve (Biopsi): Erdheim-Chester celler uttrykker histiocytt-markøren CD68, men til forskjell fra Langerhans histiocytose, uttrykkes ikke CD1a eller S100

“Hairy kidney”  (pil) ved Erdheim Chester sykdom. Zeier MG, 2013. CC BY NC 4.0

Komplikasjoner

 • Skjelett (95%)
  • Smerte i armer og ben
  • Osteosklerose påvises ved røntgen- / CT- / MR- / Scintigrafi av skjelett (lange rørknokler). PET/CT viser også skjelettforandringer
 • Bihuler: Kjevebihule-affeksjon
 • Hjertet (50%)
  • Hjerteklaffer (insuffisiens)
  • Rytmeforstyrrelse
  • Kardiomyopati hyppigst i høyre hjertedel
  • Fibrotisk infiltrasjon omkring aorta (peri-aortalt) med stenoser også i koronar-arterier.
   • Kan føre til angina og hjerteinfarkt
 • Lunger: (25-50%)
  • Pleuravæske
  • Parenkym-fortetninger (mattglass, fibrose, cyster, knuter)
 • Retro-peritoneum
  • Hydro-nefrose
  • “Hairy kidneys” (på CT)
 • Hjernen (CNS 40%)
  • Hodepine
  • Libidotap
  • Cerebellært: ataxi
  • Hypofyse: sentral diabetes insipitus med sterk tørste
  • Dura: infiltrasjon (meningeom)
 • Biopsi/histologi
  • Biopsi fra benmarg viser histiocytt-proliferasjon som ved farging er CD68+ og CD1a-.
  • Xantomatøs eller xantio-graulomatøs infiltrasjon av lipidledede eller skum-histiocytter, omgitt av fibrose
Erdheim Chester sykdom

Erdheim Chester sykdom med svulst bak begge øyne og exoftalmus. Lodhi U, 2016. Openi

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

Kirurgisk fjerning, høy-dose steroider, ciclosporin, interferon-alfa, kjemoterapi, stråleterapi. Også vemurafenib (Zelboraf) er rapportert å ha god effekt (case reports).

Prognose

Høy mortalitet. I 2005 var 5 års overlevelse 50%

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden