Erdheim-Chesters sykdom, Skleroserende skjelett-histiocytose 4/5 (2)

Share Button
skleroserende skjelett-histocytose
Erdheim Chester sykdom i knokler (osteosklerose) og i mage-området (retroperitoneal svulst). Ho P, 2014. CC BY 3.0

Definisjon

Erdheim-Chester sykdom er en svært sjelden årsak til smerter i leggene og tilhørende røntgen forandringer i skjelettet. Også andre organer som hovedpulsåre og nyrer kan angripes. De fleste som angripes er menn i 50 års alderen. Erdheim-Chester sykdom defineres som en non-Langerhans histiocytose.  Sykdommen ble beskrevet som lipoid granulomatose av William Chester i 1930.

Forekomst

Erdheim-Chesters sykdom defineres som en sjelden sykdom. Det foreligger ca. 500 beskrevne tilfeller på verdensbasis. Sykdommen angriper begge kjønn i alle aldre, men er noe hyppigere blant menn. Gjennomsnitts debutalder er 55 år, men tilfeller fra 16-80 års alder er rapportert.

Symptomer

Tidlige symptomer på Erdheim-Chester sykdom er alltid vanskelige å tolke.

  • Påvirket allmenntilstand med sykdomsfølelse
  • Skjelett- og leddsmerte, vanligst over leggbena, i knær og ankler er typisk.
  • Nevrologisk kan hodepine, ujevne bevegelser (ataksi), redusert libido og sterk tørste forekomme dersom hjernen med hypofysen er angrepet.
  • Redusert syn (40% i forløpet) og utstående øyne (exophtalmus) kan forekomme.
  • Hud-manifestasjoner med synlig innlagring av fettstoffer i underhuden (xantelasmer) kan ses hos noen.
  • Angina pectoris og hjerteinfarkt kan forekomme dersom hjertet er angrepet (hos ca. 50% i forløpet).
  • Ubehag ved pusting kan skyldes at 25-50% får fortetninger i lunger og væske i lungehinnen (pleuravæske).

Undersøkelser

I sykehistorien etterspørres symptomene som nevnt ovenfor.

Klinisk undersøkelser av ledd og skjelett, øyne, hud, nervesystem og indre organer bidrar til å kartlegge sykdomsutbredelsen.

Blodprøver tas for å utelukke andre tilstander. Det finnes ingen spesifikke tester. Betennelsesprøver kan vise forhøyet CRP og senkningsreaksjon (SR), Som markør for skjelettsykdom kan alkalisk fosfatase (ALP) være økt. Ved mistanke om hormonpåvirkning kan prolaktin LH, FSH, ACTH, GH, TSH vise utsalg. Nyrefunksjonsprøver (kreatinin, GFR) gjøres for å vurdere nyrefunksjonen.

Bildediagnostikk er viktig for diagnosen og sykdomsutbredelsen. CT eller MR av skjelettet kan avdekke fortykkelser og forkalkninger (osteosklerose) og sykdomstegn også i kjevebihuler. CT- undersøkelse av mageområdet (abdomen) kan vise typiske forandringer rundt nyrene («hairy kidneys») og fortykkelse rundt hovedpulsåren, såkalt «coated aorta». Forandringer ses også mot bakre bukvegg som retroperitoneal fibrose med mulighet for avklemming av urinledere og stuvning til nyrene (hydronefrose). PET/CT påviser også skjelettforandringene. MR av hjernen (CT caput) kan avdekke signalforandringer i den harde hjernehinnen (dura) som kan minne om meningeom og/eller hypofyse-forandringer. CT av lunger kan vise væske i lungehinnen (pleuravæske) og fortetninger (mattglass, fibrose, cyster, knuter) i lungevevet.

Hjerte-undersøkelser vurderer svikt i hjerteklaffer, rytmeforstyrrelse, sykdom i hjertemuskelen (kardiomyopati hyppigst i høyre hjertedel), hjerteposebetennelse, økt bindevev (fibrose) omkring aorta (peri-aortalt) med innvekst og tranghet også i koronar-arterier.

Vevsprøve (biopsi): Erdheim-Chester celler uttrykker histiocytt-markøren CD68, men til forskjell fra Langerhans histiocytose, uttrykkes ikke CD1a eller S100. En kan også se xantomatøs eller xantio-graulomatøs infiltrasjon av lipidledede eller skum-histiocytter omgitt av fibrose.

Symptomer er oppsummert i tabellen nedenfor (referanse: Arnaud L, 2011);

Symptom / UndersøkelsesfunnForekomst (%)
Skjelett-smerte50
Periaorta infiltrasjon som retroperitoeneal fibrose (bildediagnostikk)60
«Coated aorta» (bildediagnostikk)30
Hjerteposebetennelse / Perikard affeksjon45
Utstående øyne (exophtalmus)27
Diabetes insipidus (vasopressin-mangel)27
Xanthelasmer i huden19
‘Hairy kidneys’ukjent
CNS/hjerne manifestasjoner15–25
Lunge manifestasjon 22

«Hairy kidney»  (pil) ved Erdheim Chester sykdom. Zeier MG, 2013. CC BY NC 4.0

Erdheim Chester sykdom
Erdheim Chester sykdom med svulst bak begge øyne og exoftalmus. Lodhi U, 2016. Openi

Lignende tilstander / differensialdiagnoser

Behandling

Ved fravær av betydelige symptomer kan en observere forløpet uten medikamenter. Ved BRAF V600 mutasjon er vemurafinib som hemmer BARF aktuell. Interferon-alfa er et alternativ. Ved andre mutasjoner (NRAS, KRAS, PIK3CA, MAP2K1 og ALK er cobimetinib aktuell. Kortikosteroider reduserer betennelsestegn. Kirurgisk fjerning, høy-dose kortikosteroider, ciclosporin og stråleterapi kan også ha effekt (referanse: Mazor RD, 2014).

Prognose

Sykdommen er alvorlig og dødelig i noen tilfeller. I 2005 var 5 års overlevelse 50%.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden