Kryofibrinogenemi og Revmatisk sykdom 4/5 (2)

Share Button

Stikkord

Nedkjøling kan gi alvorlige smerter og redusert blodsirkulasjon

Definisjon

Kryofibrinogenemi er utfellinger (presipitater) av protein i plasma (ikke serum) som oppstår ved kulde. Dersom sykdomstegn oppstår, betegnes tilstanden som kryofibrinogen syndrom

 • Plasma er blod uten blodceller og inneholder proteiner som utfelles: fibrinogen, fibrin, fibronektin, Faktor VIII, albumin, alfa1-antitrypsin, β2-makroglobulin og immunglobuliner

Kryofibrinogenemi skilles fra kryoglobulinemi– og fra kuldeagglutinin– syndromet som også utløses av nedkjøling, men har andre sykdomsmekanismer

Markør: Kryofibrinogen er en markør ved mange sykdommer, vanligvis uten symptomer påvisbar vaskulopati (blodåresykdom)

Sykdom: Underdiagnostisert blodsykdom, som inndeles i essensiell og sekundære former. Klinisk ganske lik kryoglobulinemi syndromet, men med høy forekomst av tromboembolier, normale komplement-nivå og spesifikke funn på biopsi skiller tilstandene.

Påvisning

Blodprøver- på EDTA/citrat-plasma

 • Prøver etter avtale med laboratorium
 • Sentrifugering umiddelbart etter prøvetakning og varmetap unngås så langt som mulig
 • Utfelling av kryofibrinogen i plasma ved nedkjøling til 4°. Utfellingene løses ved 37 grader
 • Sekundært til lymfo-proliferativ (blod-) sykdom, Bindevevssykdommer, infeksjoner
 • Tromboser/nekroser i hud (80%)

Forekomst

Kryofibrinogenemi er antakelig vanligere enn tidligere antatt. Årsaken kan være at tilstanden er vanskelig å påvise uten at spesiell mistanke foreligger

 • Forekomst ved klinisk suspekt kulde-sykdom (kryopati) 12-51%
 • Sykehuspasienter 8-13%
 • Påvises blant friske 0-7%
 • Referanse: Michaud J Clin Rheum 2013

Sekundær form utløses av bakenforliggende sykdommer:

Symptomer

 Diagnose

 • Symptomer
 • Undersøkelsesfunn
 • Kryofibrinogen i plasma ved minst to anledninger
 • Biopsi
  • Tromber med kryofibrinogen
  • Inflammatoriske vaskulitt-infiltrater eller hud-nekroser
 • Angiografi (Røntgen-, CT-, MR-undersøkelser)
  • Plutselig blodpropp i små-medium store arterier
 • Primær (essensiell) Kryofibrinogenemi
  • Fravær av kryoglobulinemi
  • Ingen sekundær årsak
  • Ikke annen sykdom med tette blodårer (vaso-okkusiv sykdom)

 Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandling

Primær Kryofibrinogen sykdom

 • Unngå kuldeeksponering
 • Kortikosteroider og/eller azathioprin (Imurel) eller andre immundempende medikamenter
 • Plasmaferese
 • Fibrinolyse
 • Antitrombotiske medikamenter dersom trombose foreligger

Sekundær form

 • Behandle bakenforliggende tilstand

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden