Kryofibrinogen-komplekser og Revmatisk sykdom

Share Button

Stikkord

Nedkjøling kan gi alvolrlige smerter og redusert blodsirkulasjon

Definisjon

Utfellinger (presipitater) av proteinkomplekser i plasma (ikke serum). Plasma er blod uten blodceller og inneholder proteiner som utfelles: fibrinogen, fibrin, fibronektin, Faktor VIII, albumin, alfa1-antitrypsin, β2-makroglobulin, immunglobuliner. Når sykdomstegn oppstår betegnes tilstanden som et kryofibrinogen syndrom. Skilles fra kryoglobulinemi– og fra kuldeagglutinin– syndromet

Markør: Kryofibrinogen er en markør ved mange sykdommer, vanligst uten klinisk vaskulopati (blodåresykdom)

Sykdom: Underdiagnostisert vaskulopati, essensiell eller sekundær form. Klinisk ganske lik kryoglobulinemi syndromet, men høy forekomst av tromboembolier, normale komplement-nivå og spesifikke funn på biopsi skiller.

Påvisning

Blodprøvetakning på EDTA/sitrat-plasma

 • Prøver etter avtale med laboratorium
 • Sentrifugering umiddelbart etter prøvetakning og varmetap unngås så langt som mulig
 • Utfelling av kryofibrinogen i plasma ved nedkjøling til 4°. Utfellingene løses ved 37 grader
 • Sekundært til lymfoproliferativ sykdom, Bindevevssykdommer, infeksjoner
 • Tromboser/nekroser i hud (80%)

Forekomst

Blant friske 0-7%, Sykehuspasienter 8-13%, Klinisk suspekt kryopati 12-51%

(Ref Michaud J Clin Rheum 2013)

Sekundær form: Assosierte sykdommer

Symptomer

 Diagnose

 • Symptomer
 • Undersøkelsesfunn
 • Kryofibrinogen i plasma ved minst to anledninger
 • Biopsi
  • Tromber med kryofibrinogen
  • Inflammatoriske vaskulitt-infiltrater eller hud-nekroser
 • Angiografi (Røntgen, CT, MR)
  • Abrupt okklusjon i små-medium store arterier
 • Primær (essensiell) kryofibrinogenemi
  • Fravær av kryoglobuliemi
  • Ingen sekundær årsak
  • Ikke annen vaso-okkusiv sykdom

 Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Behandling

Primær kryofibrinogen sykdom

 • Unngå kuldeeksponering
 • Kortikosteroider og/eller azathioprin (Imurel) eller andre immundempende medikamenter
 • Plasmaferese
 • Fibrinolyse
 • Antitromotiske medikamenter dersom trombose foreligger

Sekundær form

 • Behandle bakenforliggende tilstand

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden