Kryofibrinogenemi og Revmatisk sykdom 4.33/5 (3)

Share Button

Definisjon

Kryofibrinogenemi er utfellinger (presipitater) av protein (fibrinogen, fibrin og små mengder fibronektin, Faktor VIII, albumin, alfa1-antitrypsin, β2-makroglobulin og immunglobuliner) i plasma (ikke serum) som oppstår ved kulde hos disponerte personer. Plasma er blod uten blodceller. Sykdommen gjør at sirkulasjonen i små blodårer kan hindres. Dersom sykdomstegn oppstår, betegnes tilstanden som kryofibrinogen syndrom. Typisk er hud-manifestasjoner som kuldesensitivitet med Raynauds fenomen, purpura (blod-røde flekker) og dødt vev (nekroser). Kryofibrinogenemi skilles fra kryoglobulinemi– og fra kuldeagglutinin– syndromet som også utløses av nedkjøling, men har andre sykdomsmekanismer.

Markør: Kryofibrinogen er en markør ved mange sykdommer, vanligvis uten symptomer påvisbar vaskulopati (blodåresykdom).

Sykdom: Underdiagnostisert blodsykdom, som inndeles i essensiell og sekundære former. Klinisk ganske lik kryoglobulinemi syndromet, men med høy forekomst av tromboembolier, normale komplement-nivå og spesifikke funn på biopsi skiller tilstandene.

Påvisning

Blodprøver- på EDTA/citrat-plasma. Prøver etter avtale med laboratorium. Sentrifugering umiddelbart etter prøvetakning og varmetap unngås så langt som mulig. Utfelling av kryofibrinogen i plasma ved nedkjøling til 4°. Utfellingene løses ved 37 grader. Sekundært til lymfo-proliferativ (blod-) sykdom, Bindevevssykdommer, infeksjoner. Tromboser/nekroser i hud (80%).

Ved primær (essensiell) Kryofibrinogenemi skal det være fravær av kryoglobulinemi, ingen sekundær årsak eller annen sykdom med tette blodårer (vaso-okkusiv sykdom).

Forekomst

Kryofibrinogenemi er antakelig vanligere enn tidligere antatt. Årsaken kan være at tilstanden er vanskelig å påvise uten at spesiell mistanke foreligger. Forekomst ved klinisk suspekt kulde-sykdom (kryopati) 12-51%, blant sykehuspasienter 8-13% og hos friske 0-7% (Referanse: Michaud J Clin Rheum 2013). Sekundær form utløses av bakenforliggende sykdommer: Infeksjoner: Bakterier, Virus (Hepatitt-C, Epstein Barr). Autoimmune sykdommer: Bindevevssykdommer, Antifosfolipidsyndrom, Revmatoid Artritt, Spondylopatier, Hashimoto thyreoiditt, Graves sykdom, Sarkoidose, Pyoderma gangrenosum, Psoriasis, Inflammatorisk tarmsykdom (IBD), vaskulitt-sykdommer (alle typer). Lymfo-proliferative sykdommer. Kreft-svulster. Kryoglobulinemi kan forekomme samtidig (10-38%).

Symptomer

  • Allmennsymptomer med sterke smerter og feber.
  • Hud: Purpura, livedo retikularis, Raynauds- fenomen lignende symptomer, kuldesensitivitet, Nekroser
  • Revmatisk. Ledd- og muskelsmerter
  • Nyre – manifestasjon. Høyt blodtrykk, redusert nyrefunksjon
  • Blodpropper (Tromboser). Akutte skade i angrepne organer som hud, nerver og indre organer.
  • Nervebetennelse (Polynevritt/polynevropati)

Diagnose

Kryofibrinogen syndrom mistenkes når aktuelle symptomer (se ovenfor) ikke kan forklares av vanligere årsaker. Blodprøve analysert spesifikt på kryoglobuliner og vevsprøve (biopsi) er avgjørende for en sikker diagnose.

Sykehistorien omfatter aktuelle symptomer (se ovenfor)

Klinisk er undersøkelsesfunn av betydning

Blodprøver med kryofibrinogen i plasma skal foreligge ved minst to anledninger.

Vevsprøve (biopsi) kan bekrefte blodpropper med kryofibrinogen. Inflammatoriske vaskulitt-infiltrater eller hud-nekroser

Bildediagnostikk kan omfatte angiografi (Røntgen-, CT-, MR-undersøkelser med fremstilling av blodårer)

Lignende tilstander, differensialdiagnoser

Behandling

Primær Kryofibrinogen sykdom. Unngå kuldeeksponering. Kortikosteroider (prednisolon) og/eller azathioprin (Imurel) eller andre immundempende medikamenter. Plasmaferese. Fibrinolyse. Antitrombotiske medikamenter (heparin, Marevan) vurderes dersom trombose foreligger.

Sekundær form. Behandle bakenforliggende tilstand er viktigst.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden