Whipples sykdom, Tropheryma whipple infeksjon

Share Button
Whiples sykdom

Whipples sykdom. Vevsprøve fra tynntarm viser forstørrede villi med skum-makrofager. Bures J, 2013. CC Openi

Whipples sykdom (ICD-10 K90.8)

Stikkord

Voksne menn med vekttap, magesmerter, febertendens og høye betennelsesprøver (CRP, senkningsreaksjon/SR). “Seronegativ” artritt i noen år forut for symptomdebut

Definisjon

Sjelden systemisk infeksjon forårsaket av bakterien Tropheryma whipplei. 

Sykdomsårsak

Bakterien Tropheryma whippeli er sykdomsårsak hos disponerte personer

 • Svakheter i immunsystemet antas være årsak til at noen utvikler alvorlig sykdom av bakterien
 • Antakelig kan bakterien selv nedregulere immunsystemet hos de som angripes

Forekomst

Friske bærere er vanlig (påvist hos en av tre personer)

Sykdomstegn blant

 • Menn (86%)
 • Debutalder (artritt) er gjennomsnittlig 40 år
 • Kaukasiere utgjør 97%
 • Insidens: 0,5-1/million/år som tilsvarer 3-6 nye tilfeller i Norge årlig

Symptomer

Leddbetennelser (Artritt) (46-61%) eller artralgi (26-54%) (sero-negativ, residiverende polyartritt) i store ledd (også iliosakralledd ledd kan angripes). Disse leddsymptomer kan komme 6-7 år før de øvrige symptomer

 • Magesmerter og løs avføring (70-80%) medfører nedsatt næringsopptak (malabsorption)
 • Vekttap (80-90%)

Andre symptomer

 • Forstørrede lymfeknuter (oftest i mage/tarm-områdene) (50%)
 • Feber (35%)
 • Hjerne (CNS) -symptomer: kognitivt, psykisk, hjernenerver (25%)
 • Uveitt (fremre og bakre/retinitt 4-27%).
 • Hjertet: endokarditt. (Blodkultur-negativ)
 • Lunger: Pleuravæske (30-40%)

Diagnose

Dignosen stilles ofte etter langvarige symptomer og tverr-faglige undersøkelser.

Laboratorieprøver

 • Senkningsreaksjon (SR) og CRP forhøyet
 • Eosinofili
 • Serologi ikke spesifikk

Nevrologisk

 • CNS: PCR av spinalvæske

Revmatologisk

Lunger

 • Pleuritt: PCR pleuravæske

Mage-Tarm (gastroenterologisk)

 • Flere biopsier fra duodenum-tynntarm
  • Histologi: (multiple biopsier fra duodenum-ileum: mukosa infiltrasjon av macrofager): granulomer med kjempeceller

Infeksjons-medisinsk

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

Flere alternative behandlingsregimer foreligger

 • Ceftriakson intravenøst i to uker, etterfulgt av Trimetoprim-sulfa i 12 måneder
 • Trimetoprim-sulfa p.o. x 2 i 2-3 år (eventuelt intravenøst de første 2 uker)
 • Doxylin 200mg/d + Plaquenil 200mg/d i 12 måneder, deretter langtidsbehandling med Doxylin
 • Ampicillin eller cefalosporin, eventuelt Interferon + Cotrimoxazol i 1-2 år.
 • Hvis resistens: hydoksyklorokin (Plaquenil) + doxycyclin (hvis ikke CNS-affeksjon).
 • Ved CNS-affeksjon kan trippelbehandling: Trimetoprim-sulfa+ hydoksyklorokin + doxycyclin vær aktuelt

Prognose

 • Ubehandlet: Dødelig etter få måneder
 • Sykdommen kan gi tilbakefall, selv 20 år etter behandling
  • Langtidsoppfølging med tanke på residiv er derfor aktuelt

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden