Whipples sykdom, Tropheryma whipple infeksjon

Share Button
Whipples_Disease,_PAS_(6881958655)
Illustrasjon: By Ed Uthman from Houston, TX, USA (Whipple's Disease, PAS Uploaded by CFCF) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Whipples sykdom (ICD-10 K90.8)

Stikkord

Voksne menn (med vekttap, magesmerter, febertendens og høye betennelsesprøver (CRP, SR). “seronegativ” artritt i noen år forut for symptomdebut

Definisjon

Sjelden systemisk infeksjonssykdom forårsaket av den ikke sjeldne bakterien Tropheryma whipplei. 

Forekomst

Friske bærere (1,5-7%, vanligere blant kloakk arbeidedere). Syke: Menn (86%) 30-60 år (gjennomsnittlig debutalder (artritt) 40 år), kaukasiere (97%). Insidens: 0,5-1/mill/år.

Symptomer

 • Leddbetennelser (Artritt) (46-61%) eller artralgi (26-54%) (seronegativ, residiverende polyartritt) i store ledd (også IS ledd mulig)
 • Leddsymptomer kan komme 6-7 år før de øvrige symptomer
 • Magesmerter og løs avføring (70-80%)
 • Nedsatt næringsopptak (malabsorption)
 • Vekttap (80-90%)
 • Forstørrede lymfeknuter (oftest i mage/tarmområdenene) (50%)
 • Feber (35%)
 • Hjerne (CNS) -symptomer: kognitivt, psykisk, hjernenerver (25%)
 • Uveitt (fremre og bakre/retinitt 4-27%).
 • Hjertet: endokarditt. (Blodkultur-negativ)
 • Lunger: Pleuravæske (30-40%)

Diagnose

Episodevis uforklarlig artritt, kronisk diare, vekttap, feber, nevrologiske utfall, øye/syns-forandringer. Pleuravæske, Lymfeknute-forstørrelser (mesenterikum, retroperitonealt), hudpigment.

Tropheryma whippeli blir invasiv ved redusert cellulært immunsystem med makrofagdefekt.

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Sykdommen kan gi tilbakefall selv 20 år etter behandling. Langtidsoppfølging med tanke på residiv er derfor akuelt
 • Flere alternative behandlingsregimer foreligger:
  • Ceftriakson intravenøst i to uker, etterfulgt av trimetoprim-sulfa i 12 måneder
  • Trimetoprim-sulfa p.o. x 2 i 2-3 år (evt intravenøst de første 2 uker)
  • Doxylin 200mg/d + Plaquenil 200mg/d i 12 mnd, deretter langtidsbehandling med Doxylin
  • Ampicillin eller cefalosporin, evt Interferon + Cotrimoxazol i ett-to år.
  • Hvis resistens: hydoxychloroquin + doxycyclin (hvis ikke CNS-affeksjon).
  • Ved CNS-affeksjon kan trippelbehandling: Trimetoprim-sulfa+ hydoxychloroquin + doxycyclin vær aktuell

Prognose

 • Ubehandlet: Dødelig etter få måneder
 • Behandling forventes å virke, men tilbakefall er mulig

Litteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden