Temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt), arteritis temporalis 4.5/5 (14)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Temporal artritt ICD-10 M31.5-31.6

Stikkord, nøkkelord

Eldre personer (sjelden under 65 års alder), tinninghodepine, blodprøver med høy CRP og SR (blodsenkningsreaksjon). Risiko for akutt synstap. Muskelsmerter (polymyalgia revmatika) hos 40%.

Definisjon

Temporalis arteritt (synonymer: arteritis temporalis, kjempecelle arteritt) er den vanligste systemiske vaskulittsykdommen hos personer over 50 år. De fleste er i 60-70 års alder.  Blodåreveggen i tinningarterier og andre pulsårer blir angrepet uten kjent årsak. Ubehandlet kan blindhet oppstå. En svært sjelden form forekommer blant barn og unge voksne (Juvenil arteritis temporalis).

Symptomer

Illustrasjon: “Gray508” by Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body https://commons.wikimedia

 • Nye muskelsmerter med betydelig ny stivhet i nakke, skuldre, hofter og lår, mest om morgenen, forenelig med polymyalgia revmatika (PMR) (40% får samtidig PMR)
 • Ømhet i hodebunnen (skalpen)
 • Øresus eller redusert hørsel
 • Vekttap på noen kilo dersom sykdommen ikke behandles

Blodprøver 

 • Tydelig forhøyet blodsenkning (SR) og C-reaktivt protein (CRP).
 • Ingen spesielle tester slår ut

Vevsprøve (biopsi) fra tinningarterien

 • Gjøres for å bekrefte diagnosen
 • Inngrepet gjøres med lokal bedøvelse, oftest på en kiru

  Temporalis arteritt med kjempeceller. Affiliation: Division of Vascular and Endovascular Surgery, Department of Surgery, Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA

  rgisk poliklinikk

 • Biopsien viser tydelige betennelsesforandringer, ofte gjennom hele blodåreveggen
 • Såkalte kjempeceller er typiske for sykdommen, men ikke alltid til stede
 • “Negativ biopsi” kan forekommer
  • Dersom vevsprøven ikke undersøkes i området for betennelse (segmental utbredelse)
  • Betennelsen overses fordi den ligger utenfor blodåreveggen (ca 20%)
   • Betennelse bare i små årer i hovedblodåreveggen (ca 9%)
   • Betennelse i vasa vasorum
   • Betennelsen er (ennå) begrenset til deler av blodåreveggen (adventitia) hos ca 7%

Ultralyd av tinningarterien (arteria temporalis)

 • Dersom den som undersøker har stor erfaring i bruk av ultralyd, kan undersøkelsesfunn bidra til å sikre diagnosen. Ved minste tvil, anbefales vevsprøve (biopsi) (Referanse Djaco C, 2018).

Komplikasjoner

Synstap

 • Synstap forekommer hos  15-20% i følge en stor svensk undersøkelse (Referanse; Dimitrijevic I, 2017)
  • Flimmer syn, blinde flekker, dobbeltsyn, totalt synstap
  • Påbegynt behandling med kortison (Prednisolon) forhindrer synstap i nesten alle tilfellene. Det er derfor svært viktig å komme tidlig til behandling
  • Dersom synsskade på ett øye er skjedd, kan det andre øyet ta skade dersom behandlingen blir utsatt
  • Øyelege/øyeavdeling må kontaktes straks
  • Øye komplikasjoner ved temporal arteritt er beskrevet her

Betennelse i store blodårer

 • Hovedpulsåren (aorta) og tilgrensende pulsårer:
 • Enkelte har såpass betent pulsblodårevegg at årene blir trange (stenoser) eller tetter seg helt (okklusjoner)

  Betennelse i arm- og halspulsårer (PET/CT) Affiliation: Department of Medicine B, University of Münster

 • Revmatisk betennelse i pulsåreveggen kan senere utvikle seg til en utposning (aneurisme). Tydelige forandringer (ved 18FDG) ved PET/CT kan indikere økt risiko for aneurisme senere (Ref: Blockmans D, 2008)

Aneurismer

 • Aneurismer (utposning på hovedpulsåren) forekommer fra tidlig til sent i forløpet (oppfølging over 5-7 år). Studier viser ulik risiko for slik komplikasjon, men den er økt. De fleste utvikler aneurismer i løpet av de første 5 år fra sykdomsdebut, men risikoen foreligger i ennå noen år. En undersøkelse (for eksempel med CT av aorta) tidlig i sykdomsforløpet og senere med 2-3 års mellomrom i totalt 5- 7 år bør vurderes. Mer om aneurismer, behandling og oppfølging her.

Osteoporose/benskjørhet

Andre komplikasjoner

 • Slag er en sjelden komplikasjon
 • De fleste har betennelsesforandringer (vaskulitt) i hovedpulsåren (aorta), arm-arterier (a.subclavia), sjeldnere arterier i bena (a.femoralis og a.poplitea). Slike forandringer påvirker vanligvis ikke behandlingen og sykdomsforløpet. Utbredte betennelsesforandringer tilsier likevel supplerende kontrollundersøkelser og erfaringsmessig noe lengre behandlingsforløp

Diagnosen

 • Kombinasjon av sykehistorie og undersøkelsesfunn (se over)
 • Utelukke lignende tilstander (differensialdiagnoser, se nedenfor)

Klassifikasjonskriterier (ACR 1990)

Feilaktig diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Før behandlingen startes er det viktig at pasienten er oppklart om sykdommen og hva behandlingsmålet er, samt bivirkninger som kan oppstå
 • Kortison i form av Prednisolon er et klart første valg
  • Doseringen er individuell, men noen retningslinjer eksisterer: Ved ukomplisert tilstand startes ofte med Prednisolon 40mg/dag
  • Hvis synsforstyrrelser eller komplikasjoner fra større blodårer (stenoser/okklusjoner, utposninger =aneurismer), anbefales høyere startdose Prednisolon f eks 60mg/dag eller kortison intravenøst (SoluMedrol/ metylprednisolon) de første tre dagene, deretter tabletter
  • Dosereduksjon med 5 mg hver- eller annenhver uke ned til 15mg/dag kan forsøkes. Deretter langsomere dosereduksjon
 • Blodpropp (trombose) og slag kan bli forebygget med Albyl-E 75-160mg/dag. Hvis risiko for magesår, bør behandlingen suppleres med et syreproduksjonshemmende medikament (f eks Somac)
 • Som kortisonsparende medikament brukes i blant Methotrexate eller Imurel, men virkningen er dårlig dokumentert og i praksis ses ofte skuffende resultat. Økt bivirkningsrisiko i høy alder må også tas med i vurderingen
 • Et nyere medikament er RoActemra (tocilizumab), men det nedsetter immunsystemet slik at risiko for infeksjon øker, og det er svært kostbart. Dersom en ikke kan bruke Prednisolon er medikamentet aktuelt alternativ
 • Pr i dag er Prednisolon fortsatt ubestridt første-valg i behandlingen.
 •  Mer informasjon om medikamenter kan du finne her

Medisinsk prognose og leveutsikter

 • Overlevelsen er vanligvis ikke påvirket, men bivirkninger av langvarig behandling med kortison/Prednisolon er et problem (Ref Baslund B, 2015). En tilstreber å finne lavest mulig prednisolondose i hele sykdomsforløpet (som ofte varer et par år)
 • Prednisolon forsøkes gradvis nedtrappet og avsluttet etter ca 2-3 års behandling
 • Måling av CRP og/eller blodsenkningsreasjon er ofte gode parametere for sykdomsaktivitet. Normale verdier kan tilsi mulighet for dosereduksjon av Prednisolon
 • Ved påvist betennelse i de store pulsårer (aorta, subclavia-arterier) trenger en ofte lengre behandling
 • Kontroll av hovedpulsåren (f eks ved CT av aorta) er aktuelt tidlig i sykdomsforløpet og etter 2 og 4 år) for å utelukke aneurisme

Utredning, Henvisning og Journalskrivning

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden