Temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt) 4.53/5 (17)

Share Button
Arteritis temporalis - Temporalis arteritt

Temporalis artritt (AT) gir ofte smerter i tinning

Temporal artritt ICD-10 M31.5-31.6

Stikkord, nøkkelord

Eldre personer (sjelden under 65 års alder), tinninghodepine, blodprøver med høy CRP og SR (blodsenkningsreaksjon). Risiko for akutt synstap. Muskelsmerter (polymyalgia revmatika) hos 40%.

Definisjon

Temporalis arteritt (synonymer: arteritis temporalis, kjempecelle arteritt) er den vanligste systemiske vaskulittsykdommen hos personer over 50 år. De fleste er i 60-70 års alder.  Blodåreveggen i tinningarterier og andre pulsårer blir angrepet uten kjent årsak. Ubehandlet kan blindhet oppstå. En svært sjelden form forekommer blant barn og unge voksne (Juvenil arteritis temporalis).

Symptomer

Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden