Akutte tilstander i Revmatologi 4/5 (4)

Share Button
Akutt revmatologi
Akutte tilstander i Revmatologi. Illustrasjon: Pxhere. CC00

Definisjon

Akutte tilstander kan defineres ved funksjonssvikt som oppstår innen 0-2 uker. Revmatologi forbindes neppe generelt med blålys-medisin. Dersom akutte tilstander oppstår, er årsaken ofte ikke-revmatisk. I henhold til Legevakthåndboken er nyoppstått sykdom, skade, legemiddelrelatert problem, alkoholpåvirkning eller forverring av en kronisk sykdom blant de vanligste akutt funksjonssvikt. Andre tilstander er:

 • Infeksjoner (lungebetennelse, urinveisinfeksjon, hudinfeksjon, sepsis)
 • Cerebrovaskulære årsaker (hjerneslag, TIA)
 • Kardiovaskulære årsaker (hjerteinfarkt, arytmi, hjertesvikt)
 • Lungeemboli
 • Nyresvikt
 • Anemier og blødninger
 • Metabolske forstyrrelser (dehydrering, elektrolyttforstyrrelser, dårlig regulert diabetes)
 • Skader (innkilt lårhalsbrudd, subduralt hematom)
 • Stimulantia (alkohol, sederende medikamenter, smertestillende)
 • Legemiddelrelaterte problemer (bivirkninger, interaksjoner)
 • Urinretensjon
 • Obstipasjon

Likevel, en bør ikke glemme at akutte revmatiske tilstander forekommer, spesielt innen vaskulitt-sykdommer og systemiske bindevevssykdommer. Et utvalg av akutte revmatiske sykdommer er beskrevet nedenfor.

Akuttmedisinsk revmatologi

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden