Kawasakis syndrom

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

KAWASAKI SYNDROM (ICD-10 M 30.3)

Stikkord

Svært sykt barn med feber, røde øyne, rød tunge og sprukne lepper. Høye betennelsesprøver.

"Kawasaki symptoms B" by Kawasaki_symptoms.jpg: Dong Soo Kimderivative work

Definisjon

Sykdommen er svært sjelden og forekommer bare blant barn. Den kalles også for ”Mucocutant Lymfeknutesyndrom” og kan være svært alvorlig.

Diagnosen

  • Vedvarende feber i minst 5 dager
  • Øynene blir ofte røde (konjunktivitt)
  • Leppene er ømme, tørre og sprukne (lakk-lepper)
  • Huden blir rød og virker hoven. Etter hvert skaller/skjeller deler av huden av.
  • Noen får også røde prikker (purpura), særlig på ben og armer
  • Rød tunge kalles også “jordbærtunge
  • Ved undersøkelse er lymfeknutene, særlig på halsen hovne og svelget rødt.

Blodprøver

Blodprøver viser tegn til ”betennelse” med høy blodsenkning (SR), CRP og høyt antall blodplater/trombocytter. Også ”leverprøver” (ASAT, ALAT) kan være forhøyet. Spesielle blod- tester foreligger ikke.

Kriterier for klassifikasjon

For forskningsstudier benyttes ofte følgende kriterier for diagnosen:
1. Feber minst 5 dager
2. Konjunktivitt (ikke uveitt)
3. Rød, hoven og senere skjellende hud
4. Tørre, sprukne lepper (lakk-lepper), rød i munn og svelg
5. Lymfeknuter særlig på hals
6. Polymorft exanthem som ved purpura Schönlein-Hennoch
5 av 6 må oppfylles

Komplikasjoner

Spesielt fryktet er vakulitt også i blodårene som forsyner hjertet (coronararteriene). Dette kan føre til hjerteinfarkt selv hos barn.

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

Behandlingen foregår vanligvis på større barneavdelinger. Til forskjell fra de fleste andre vaskulitter er kortison ikke så effektiv. Behandlingen består vanligvis av immunglobuliner og acetylsalisylsyre (som i Albyl-E) og disse gis intravenøst. Effekten av acetylsalisylsyre i akutt stadium er omdiskutert (ref. Kuo H-C, 2015).

Litteratur

Palm