Kawasaki syndrom 4.5/5 (4)

Share Button

KAWASAKI SYNDROM (ICD-10 M 30.3)

Stikkord

Alvorlig sykt barn med feber, røde øyne, rød tunge og sprukne lepper. Høye betennelsesprøver.

Kawasaki sykdom

Kawasaki syndrom med “Jordbær-tunge”. Kawasaki_symptoms.jpg: Dong Soo Kimderivative work: Natr [CC BY 2.0

Definisjon

Kawasaki sykdom er sjelden og forekommer nesten bare blant barn. Den kalles også for ”Mucocutant Lymfeknute-syndrom”.

Forekomst

  • En svensk undersøkelse (referanse Mosseberg M, 2018) fant at 20,1 tilfeller oppstår per en million barn hvert år (insidens)
  • Noen få tilfeller er rapportert blant voksne opp i over 30-års alder (referanse: Gommard-Mennesson E, 2010)
  • I forbindelse med koronavirus-epidemien (COVID-19) 2020 er det rapportert noen barn med covid-19 infeksjon som også har utviklet Kawasakis syndrom.

Diagnosen

  • Feber som varer i minst 5 dager
  • Øynene blir ofte røde (konjunktivitt)
  • Leppene er ømme, tørre og sprukne (lakk-lepper)
  • Huden blir rød og virker hoven. Etter hvert skaller/skjeller deler av huden av
  • Noen får også røde prikker (Purpura), særlig på ben og armer
  • Den typisk røde tungen kalles også “jordbærtunge
  • Ved undersøkelse er lymfeknutene, særlig på halsen hovne og svelget er rødt

Blodprøver

Blodprøver viser tegn til ”betennelse” med høy blodsenkningsreaksjon (SR), CRP og høyt antall blodplater/trombocytter. Også ”lever-enzymer” (ASAT, ALAT) kan være forhøyet. Spesielle blod- tester foreligger ikke.

Kawasaki syndrom

Kawasaki syndrom. Referanse: Kim DS, 2006. CC BY NC 3.0

Kriterier for klassifikasjon

For forskningsstudier benyttes ofte følgende kriterier for diagnosen:
1. Feber minst 5 dager
2. Konjunktivitt (ikke uveitt)
3. Rød, hoven og senere skjellende hud
4. Tørre, sprukne lepper (lakk-lepper), rød i munn og svelg
5. Lymfeknuter særlig på hals
6. Polymorft eksantem som ved Henoch-Schönlein Purpura
5 av 6 må oppfylles

Komplikasjoner

Spesielt fryktet er vaskulitt også i blodårene som forsyner hjertet (koronar-arteriene). Dette kan føre til hjerteinfarkt, selv hos barn.

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

Behandlingen foregår vanligvis på større barneavdelinger. Til forskjell fra de fleste andre vaskulitter er kortison ikke så effektiv. Behandlingen består vanligvis av immunglobuliner og acetylsalisylsyre (som i Albyl-E) og disse gis intravenøst. Effekten av acetylsalisylsyre i akutt stadium er omdiskutert (referanse: Kuo H-C, 2015).

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden