Kuldeagglutininer og Revmatisk sykdom

Share Button

Kuldeagglutinin sykdom (ICD-10:  D59.1)

Stikkord

Nedkjøling gir tegn på redusert blodsikulasjon

Definisjon

Hemolytisk anemi (lav “blodprosent”) ofte utløst av kulde som starter en autoimmun prosess i blodet. Antistoff (antibodies) rettes mot de røde blodlegemer. Deles inn i primær (idiopatisk) form uten kjent årsak og sekundær form med bakenforliggende sykdom.

640px-Coldagglutinin.svg

Forekomst

Sjelden tilstand. Omtrent en ny pr. million innbyggere pr år (5 nye årlig i Norge). Kvinner i 70-årene rammes hyppigst.

Symptomer

Diagnose

 • Sykehistorie og kliniske funn
  • Nylig gjennomgått mykoplasmainfeksjon eller mononukleose
  • Lymfom eller autoimmun sykdom (Revmatoid artritt, SLE eller annen systemisk bindevevssykdom)
  • Blodprøver
   • MCV (erytrocyttvolum) er betydelig økt (2-3 x vanlig)
   • I blodutstryk kan agglutinering ses
   • Retikulocytter er økt i antall
   • Direkte Coombs test (antiglobulin test) slår ut
   • Kuldeagglutininer i serum er individuelt forhøyet på ulike nivå og kan være i svært høyt titer (>512-2000 er typisk)
   • Komplement C3 og C4 er lave (høyt forbruk)
   • Benmarg viser forventet hyperplasi av erytrocyttproduksjon
   • Annet (for differensial diagnoser):
    • Sjekk immunglobuliner og elektroforese
    • Sjekk benmarg med flow cytometri

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Unngå kuldeeksponering
 • Immundempende medikasjon

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden