Kuldeagglutininer og Revmatisk sykdom 3.83/5 (6)

Share Button
Kuldeagglutinin og nekroser

Kuldeagglutinin syndrom etter Epstein-Barr virus infeksjon. Karunarathne S, 2012. CC BY 2.0

Kuldeagglutinin syndrom / sykdom (ICD-10:  D59.1)

Stikkord

Nedkjøling gir tegn på redusert blodsirkulasjon, ofte blå, kalde armer og ben

Definisjon

Kulde kan utløse smerte, symptomer på redusert blodsirkulasjon og hemolytisk anemi (destruksjon av røde blodlegemer, hos ca. 15%). Kulde starter en autoimmun prosess i blodet der antistoff rettes mot røde blodlegemer. Kuldeagglutinin syndromet kan deles inn i en primær (idiopatisk) form uten kjent årsak og en sekundær form med bakenforliggende sykdom.

640px-Coldagglutinin.svg

Kuldeagglutininer. Illustrasjon: Fra Wikimedia

Forekomst

Primært Kuldeagglutinin syndrom er sjeldent. Omtrent ett nytt tilfelle pr. million innbyggere pr år (5 nye årlig i Norge). Prevalens (antall med sykdommen) er ca. 16/million innbyggere (referanse: Berntsen S, 2006). Kvinner i 65-70-årene rammes hyppigst.

Assosierte sykdommer (sekundært Kuldeagglutinin syndrom)

Symptomer

 • Akrocyanose (blå-lilla fargede hender og føtter) 24-44%
 • Raynauds fenomen utløst av kulde (90%)
 • Anemi (lav blodprosent) hos 35%
 • Livedo retikularis (marmorering i huden) særlig i kulde
 • Smerte når en drikker kald væske
 • Utmattelse (21%)
 • Forverring utløst av infeksjon med feber (to av tre tilfeller)
 • Annet
  • Symptomer på bakenforliggende sykdom ved sekundær form (vennligst se ovenfor)

Diagnose

Sykehistorie og kliniske funn

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Unngå kuldeeksponering
 • Immundempende medikasjon

Litteratur


Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden