Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved GPA/Wegeners

Share Button

ICD-M 31.3

GPA/Wegeners granulomatose angriper flere organer og viser tegn på systemisk inflammasjon (revmatisk betennelse). Ofte debut med kronisk betennelse i bihuler, tetthet i ører eller nese, akutt med lungeblødning eller glomerulonefritt (nyrebetennelse).

Diagnosen er basert på

 • Sykehistorie
  • Typiske symptomer fra affiserte organer
 •  Undersøkelser
  • Systemisk inflammasjon
  • CRP, Blodsenkningsreaksjon (SR)
  • Organmanifestasjoner
 • Antistoff: ANCA (PR3)

*Inngår i kriterier (ACR, 1990)

Sykehistorie

Undersøkelser

Klinisk undersøkelse

Laboratorium prøver

Blodprøver

 • Noe forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP
 • ANCA (PR3) er nesten alltid forhøyet
 • Hemoglobin
 • Kreatinin eller GFR (nyrefunksjon)
 • Urin
  • Stix
  • Mikroskopi
   • Blodcelle sylindre

Radiologisk

Biopsi

 • Neseslimhinne (bør inneholde bruskvev)
 • Lunger
 • Nyrer
 • Muskel

Andre undersøkelser

Usikker diagnose?

Henvisning til spesialist

Wegeners granulomatose / GPA (Granulomatose med PolyAngiitt), generell informasjon her

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden