Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskriving ved GPA/Wegeners Ingen vurderinger ennå

Share Button

ICD-M 31.3

Definisjon

GPA/Wegeners granulomatose angriper flere organer og viser tegn på systemisk inflammasjon (revmatisk betennelse). Sykejournalen bør omfatte det som er typisk for sykdommen som ofte debut med kronisk betennelse:

 • Tetthet i bihuler, ører eller nese
 • Øyebetennelse
 • Lunge-symptomer
 • Glomerulonefritt (nyrebetennelse)
 • Hud-vaskulitt
 • PR3-ANCA i blodet

Diagnosen er basert på

 • Sykehistorie
  • Typiske symptomer fra angrepne organer (vennligst se nedenfor)
 •  Undersøkelser

*Inngår i kriterier (ACR, 1990)

Sykehistorie

Undersøkelser

Klinisk undersøkelse

Laboratorium prøver

Blodprøver

 • Noe forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP
 • ANCA (PR3) er nesten alltid forhøyet ved sykdomsaktivitet
 • Hemoglobin
 • Kreatinin eller GFR (nyrefunksjon)

Urin

 • Stiks
 • Ved proteinuri gjøres kvantitering av Protein (g/L) og Protein/Kreatinin ratio (PK-ratio)
 • Mikroskopi
  • Blodcelle sylindre

Radiologisk

 • Lunger
 • Bihuler
  • CT undersøkelse eller MR av bihuler
   • Destruksjoner, «Osteitt», fortetninger

Biopsi

 • Neseslimhinne (bør inneholde bruskvev)
 • Lunger
 • Nyrer
 • Muskel (sjelden aktuelt ved GPA)

Andre undersøkelser

Usikker diagnose?

Differensial diagnoser er beskrevet på egen side, vennligst se her

Henvisning til spesialist

 • Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst: Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo: Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det
 • Hvis alvorlig organ-manifestasjon, er det nødvendig med samarbeid med aktuell spesial-avdeling eller at denne overtar ansvaret (Øre-Nese-Hals, Lunge-, Nyre-, Hud-avdelinger)
 • Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Wegeners granulomatose / GPA (Granulomatose med Polyangiitt), generell informasjon her


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden