ECMO-behandling (Extracorporal Membrane Oxygenation) Ingen vurderinger ennå

Share Button
Ecmo
Foto: Edtdaja (Own work). CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/, via Wikimedia Commons

ECMO – en forenklet hjerte-lungemaskin

Definisjon

ECMO er en forenklet hjerte-lungemaskin som tilfører blodet oksygen (O2) utenfor kroppen og fjerner karbondioksid (CO2). Ved store komplikasjoner til vaskulitt kan slik behandling være nødvendig. ECMO-behandling gir livsviktig støtte ved kritisk lunge- og hjertesvikt frem til organene selv fungerer igjen. ECMO kan tilkobles større barn og voksne ved perkutan teknikk (gjennom huden) eller via et lite inngrep på halsen/sternumsplitt hos nyfødte og mindre barn. (ECLS) Extracorporeal Life Support er det samme som ECMO som også betegnes som ”kunstig lunge”. Behandling med ECMO er avansert som bare de største sykehusene kan tilby. En kan dele ECMO i to typer: Veno-venøs ECMO foretrekkes ved lungesvikt hos voksne og større barn når det ikke er behov for sirkulasjons-støtte. Unntak: Nyfødte, spedbarn og barn < 7 år. Av tekniske årsaker brukes det her veno-arteriell ECMO. Ved hjertesvikt brukes alltid veno-arteriell ECMO. 

Indikasjoner (et utvalg) (referanse: Shaheen A, 2016)

 • Livstruende lungesvikt forårsaket av infeksjoner, lungeblødning og akutte lungeskader, inklusiv ARDS/acute respiratory distress syndrome)
 • Livstruende astmaanfall (status astmaticus)
 • Livstruende hjertesykdom, etter operasjoner, ved betennelse i hjertemuskulaturen
 • Påvente av snarlig transplantasjon
 • Hjerteinfarkt
 • Oppvarming av nedkjølte pasienter

Indikasjoner i revmatologi

Akutt lungesvikt ved lungeblødning som forekommer ved blant annet GPA (Wegeners granulomatose), Behcets sykdom med organsvikt, systemisk lupus erythematosus (SLE). antifosfolipid syndrom (APLS), dermatomyositt og Antisyntetase syndromet, samt ved myokarditt.

Kontraindikasjoner (et utvalg)

Når ECMO overveies gjøre en individuell, grundig vurdering. Noen tilstander kan utelukke bruken (referanser: Shaheen A, 2016; Brodie D, 2019):

 • Alder over 70 år
 • Generalisert septisk sjokk
 • Multi-organsvikt (MOF)
 • Endestadium av kronisk sykdom (som endestadium av lungesvikt)
 • Nevrologisk tilstand med håpløs prognose
 • Relativ kontraindikasjon hos pasienter med stor sannsynlighet for dårlig prognose
 • Alvorlig hjernesvikt

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden