ECMO-behandling (Extracorporal Membrane Oxygenation) Ingen vurderinger ennå

Share Button
Ecmo

Foto: Edtdaja (Own work). CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/, via Wikimedia Commons

ECMO – en forenklet hjerte-lungemaskin

Definisjon

ECMO er en forenklet hjerte-lungemaskin som tilfører blodet oksygen utenfor kroppen. Ved store komplikasjoner til vaskulitt kan slik behandling være nødvendig. ECMO gir livsviktig støtte ved kritisk lunge- og hjertesvikt. ECMO kan tilkobles større barn og voksne ved perkutan teknikk (gjennom huden) eller via et lite inngrep på halsen/sternumsplitt hos nyfødte og mindre barn. (ECLS) Extracorporeal Life Support er det samme som ECMO som også betegnes som ”kunstig lunge”.

Generelle Indikasjoner (et utvalg)

 • Livstruende lungesvikt forårsaket av infeksjoner, lungeblødning og skader
 • Livstruende hjertesykdom, etter operasjoner, ved betennelse i hjertemuskulaturen
 • Påvente av snarlig transplantasjon
 • Hjerteinfarkt
 • Oppvarming av nedkjølte pasienter

Indikasjoner i revmatologi

Forutsetninger (et utvalg)

 • Lungesvikt som ansees reversibel innen 3 uker
 • Sikker diagnose (om nødvendig tas vevsprøve fra lungen)
 • Forventet dødelighet med vanlig (konservativ) behandling mer enn 80 %

Kontraindikasjoner (et utvalg)

 • Respiratorbehandling i mer enn 10-14 dager
 • Alder over 60 år (unntaksvis opp til 65 år)
 • Vekt over125 kg
 • Relativ kontraindikasjon hos pasienter med stor sannsynlighet for dårlig prognose
 • Alvorlig cerebral dysfunksjon
 • Multi-organsvikt (MOF)
 • Alvorlige blødningsproblemer
 • Ukontrollert infeksjon

To ECMO typer

Veno-venøs ECMO foretrekkes ved lungesvikt hos voksne og større barn når det ikke er behov for sirkulasjons-støtte. Unntak: Nyfødte, spedbarn og barn < 7 år. Av tekniske årsaker brukes det her veno-arteriell ECMO. Ved hjertesvikt brukes alltid veno-arteriell ECMO

Landets mest erfarne fagmiljø for ECMO behandling finnes ved anestesiavdelingen ved OUS Rikshospitalet i Oslo.

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden