ECMO-behandling (Extracorporal Membrane Oxygenation) Ingen vurderinger ennå

Share Button
Ecmo

Foto: Edtdaja (Own work). CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/, via Wikimedia Commons

ECMO – en forenklet hjerte-lungemaskin

Definisjon

ECMO er en forenklet hjerte-lungemaskin som tilfører blodet oksygen utenfor kroppen. Ved store komplikasjoner til vaskulitt kan slik behandling være nødvendig. ECMO gir livsviktig støtte ved kritisk lunge- og hjertesvikt. ECMO kan tilkobles større barn og voksne ved perkutan teknikk (gjennom huden) eller via et lite inngrep på halsen/sternumsplitt hos nyfødte og mindre barn. (ECLS) Extracorporeal Life Support er det samme som ECMO som også betegnes som ”kunstig lunge”. Behandling med ECMO er avansert som bare de største sykehusene kan tilby.

To ECMO typer. Veno-venøs ECMO foretrekkes ved lungesvikt hos voksne og større barn når det ikke er behov for sirkulasjons-støtte. Unntak: Nyfødte, spedbarn og barn < 7 år. Av tekniske årsaker brukes det her veno-arteriell ECMO. Ved hjertesvikt brukes alltid veno-arteriell ECMO.

Generelle Indikasjoner (et utvalg)

 • Livstruende lungesvikt forårsaket av infeksjoner, lungeblødning og skader
 • Livstruende hjertesykdom, etter operasjoner, ved betennelse i hjertemuskulaturen
 • Påvente av snarlig transplantasjon
 • Hjerteinfarkt
 • Oppvarming av nedkjølte pasienter

Indikasjoner i revmatologi

Akutt lungesvikt ved lungeblødning som forekommer ved blant annet GPA (Wegeners granulomatose), Behcets sykdom med organsvikt, systemisk lupus erythematosus (SLE). antifosfolipid syndrom (APLS), dermatomyositt og Antisyntetase syndromet, samt ved myokarditt

Forutsetninger (et utvalg)

 • Lungesvikt som ansees reversibel innen 3 uker
 • Sikker diagnose (om nødvendig tas vevsprøve fra lungen)
 • Forventet dødelighet med vanlig (konservativ) behandling mer enn 80 %

Kontraindikasjoner (et utvalg)

 • Respiratorbehandling i mer enn 10-14 dager
 • Alder over 60 år (unntaksvis opp til 65 år)
 • Vekt over125 kg
 • Relativ kontraindikasjon hos pasienter med stor sannsynlighet for dårlig prognose
 • Alvorlig cerebral dysfunksjon
 • Multi-organsvikt (MOF)
 • Alvorlige blødningsproblemer
 • Ukontrollert infeksjon

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden