Schamberg sykdom (Pigmentert purpurøs dermatitt) 5/5 (1)

Share Button
Schamberg sykdom med mange små blødninger i huden hos et barn. Referanse Gönül M, Külcü Çakmak S, Ozcan N, Oğuz ID, Gül U, Bıyıklı Z , Annals of dermatology. (2014). CC BY NC 3.0

Definisjon

Schamberg sykdom, PPD er en del av sykdomsgruppen Pigmentert Purpurøs Deramtitt. Sykdommene er milde vaskulittsykdommer som er begrenset til kapillærer (de minste arteriene) i huden. Fordi røde blodlegemer ved vaskulitt kommer ut i vevet, oppstår brunlige pigmentforandringer som kjennetegner sykdommene. Tilstanden kan initialt feiltolkes som systemisk vaskulitt. Indre organer angripes imidlertid ikke. Pigmentert Purpurøs Deramtitt kan deles inn i seks undergrupper (referanse: Toloymat L, 2023):

Sykdomsårsak

Utløsende årsak til Schamberg sykdom er oftest ukjent, men dersom vevsprøve undersøkes, påvises vaskulitt i de angrepne små blodårene. Enkelte tilfeller utløses av medikamenter (amoldipin med flere) eller alkohol.

Forekomst

Pigmentert Purpurøs Dermamtitt er den vanligste årsak til små blødninger, ofte blant barn (referanse: Tristani-Firouzi P, 2001), men ses også hos voksne i alle aldre.

Symptomer

Symptomene varier mellom de ulike tilstandene innen sykdomsgruppen, men felles er:

  • Små blødninger (petekkier). Oftest på føtter og ankler skyldes betennelse i kapillærer (de minste arteriene) nær huden.
  • Etterlater brunlig pigmentering (hemosiderin) i huden
  • Enkelte har litt kløe og stikninger, ellers ingen symptomer

Undersøkelser

Klinisk undersøkelse vurderer utbredelsen i huden og utelukker tegn til at andre organer er angrepet (noe som kan tyde på annen diagnose).

Blodprøver forventes å være normale, men det kan være aktuelt å utelukke tegn til revmatisk betennelse i ulike organer, sykdom i blod med økt blødningstendens og lignende sykdommer (se nedenfor)

Lignende tilstander, differensialdiagnoser

Behandling

Sjeldent behov for spesiell behandling. Milde kortison-kremer kan brukes møt kløe. I enkelte tilfeller utprøves kolkisin tabletter (referanse: Cavalcante MLLL, 2017) .

Prognose

God prognose, selv om symptomene er tilbakevendende. Ikke påvirket livslengde (referanse: Toloymat L, 2023)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden