Endokarditt og revmatisk sykdom 4.33/5 (3)

Share Button

Endokarditt

Endokarditt (infeksjon i dette tilfellet) kan ligne vaskulitt. Lee SJ, 2010. CC BY NC 3.0

Definisjon

Endokarditt er betennelse i hjertets innerste cellelag (endokard) som kler hjertet innenfra og også dekker hjerteklaffene. Endokarditt kan deles inn i infeksiøse- og non-infeksiøse årsaker. Infeksiøs endokarditt forårsakes i 80-90% av bakterier som gram-positive streptokokker, stafylokokker og enterokokker, hvorav staphylococcus aureus er vanligst. Non-infeksiøs endokarditt er en komplikasjon som spesielt er viktig ved systemisk lupus (SLE) (Libmann-Sacks endokarditt). Kriterier for diagnose omfatter bruk modifiserte Duke kriterier (Li JS, 2000) og ekkokardiografi (Baddour LM, 2015).

Ikke-infeksiøs årsak. Sykdommen oppstår oftest på tidligere friske hjerteklaffer. I motsetning til ved infeksjon, er forandringene (vegetasjonene) ganske små og kan lett overses (ved ultralyd). Vanligvis merkes lite symptomer fra hjertet, men vegetasjonene løsner og kan forårsake propper (embolier) i hjernen. Økt risiko foreligger ved SLE (Libmann-Sacks endokarditt), kreftsykdommer og sekundært til utbredte bakterie-infeksjoner (immun-komplekser og hyper-koagulasjon). Tidligere ble endokarditt oftere assosiert med revmatisk feber som en immunreaksjon etter streptokokk-infeksjon, sjelden årsak nå.

Endokarditt forårsaket av infeksjon. Intravenøst stoffmisbruk vanligste risikofaktor når infeksjon er årsaken og stafylokokker er oftest årsaken. Streptococcus viridans er hyppigste årsak hvis infeksjonen er utgående fra munnhulen (tannverk). HACEK-bakterier kan være penicillin-resistente. Ved mistanke må til mikrobiologisk laboratorium opplyses at HACEK kan være årsak (lang inkubasjonstid). Medfødt hjertefeil eller kunstige hjerteklaffer disponerer. Blant barn med endokarditt har mer enn 50% fra før en kjent, medfødt hjertefeil (referanse: Jortveit J, 2019).

Symptomer

Symptomer i huden kan ligner vaskulitt, men skyldes en betennelse i hjertets indre hinne (endokard) og i hjerteklaffer med spredning til huden via blodbanen. Årsaken er at det danner seg fortykket vev (vegitasjoner) av blodplater, fibrin (bindevev), bakterier, sopp eller betennelsesceller.

Feber foreligger hos (80%).

Slag og hjertesvikt ses i noen tilfeller.

Synstap kan forekomme.

Hudforandringer er at annet viktig holdepunkt:

  • Osler knuter er rødlige, ømme knuter eller hudskader, oftest på fingertupper, fotsåler eller øre-tipp. Forårsaket av immunkomplekser. Osler knuter kan oppstå både tidlig og sent i forløpet av endokarditt.
  • Janeways lesjoner er rødlige, flekket eller knutet (papuløst) utslett forårsaket av mikro-betennelser og punkt-blødninger på hender eller fotsåler. De er ikke smertefulle og gror i løpet av dager til uker.
  • Splinter-blødninger er mindre blødning under neglene, ofte som en rett linje. Disse kan være tegn på mikro-embolier.

Blødning under negler (Splinter-blødning) ved bakteriell endokarditt. Singal A, Indian Dermatol Online J (2015 Mar-Apr). CC BY-NC-SA 3.0

  • Roths flekker er blødning på netthinnen (retina). Øyelegen kan ofte se en sentral oppklaring. Årsaken er immunkomplekser

Undersøkelser

Symptomene (se ovenfor) kartlegges.

Klinisk kan legen i blant høre en bilyd over hjertet ved undersøkelsen og pulsfrekvensen kan være høyere enn vanlig. Nervesystemet vurderes for å utelukke tegn til slag.

I blodprøver er betennelsesprøver (CRP, senkningsreaksjon (SR), leukocytter)forhøyet ved infeksjon i de fleste tilfellene. Ved aktiv SLE er CRP ofte normal, mens SR er forhøyet. Blodkulturer med dyrkning av bakterier er viktig.

Urinprøve avdekker ofte tegn til nyre-manifestasjoner

Bildediagnostikk omfatter ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) viser tydelige forandringer på hjerteklaffene

Annet: EKG av hjertet.

Diagnosen kan stilles også ved hjelp av Dukes modifiserte kriterier (kalkulator).

Behandling

Behandling av infeksiøs endokarditt er med antibiotika, fortrinnsvis etter resistensbestemmelse og i henhold til lokale prosedyrer i sykehus. Som ved  non-infeksiøs endokarditt er også tilstanden til angrepne hjerteklaffer av behandlingsmessig betydning. Etter ev. blodpropp-komplikasjon er blodfortynnende (antikoagulasjon) aktuelt. Behov for kirurgiske tiltak for klaffesvikt vurderes individuelt.

Behandling av grunnsykdommen er viktig også ved non-infeksiøs endokarditt. Ved kjent tidligere endokarditt  er antibiotikaprofylakse før orale inngrep som tannekstraksjon, andre tannkirurgiske inngrep med forventet blødning (Helsedirektoratet, retningslinjer, 2018) Ofte brukes amoxicillin oralt 2 g x 1 1-2 timer før inngrepet. Ikke behov ved vanlig tannbehandling. Supplerende informasjon kan hentes fra lokale metodebøker som Metodebok i Indremedisin (Bakteriell endokarditt).

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden