Endokarditt og revmatisk sykdom 4.33/5 (3)

Share Button

Endokarditt

Endokarditt (infeksjon i dette tilfellet) kan ligne vaskulitt. Lee SJ, 2010. CC BY NC 3.0

Definisjon

Endokarditt skyldes oftest infeksjon med bakterier eller sopp, men ved systemisk lupus (SLE) og enkelte andre tilstander trenger ikke infeksjon foreligge.

 • Symptomer i huden som ligner vaskulitt, men skyldes en betennelse i hjertets indre hinne (endokard) og i hjerteklaffer
 • Det danner seg fortykket vev (vegitasjoner) av blodplater, fibrin (bindevev), bakterier, sopp eller betennelsesceller
 • Medfødt hjertefeil eller kunstige hjerteklaffer disponerer
  • Blant barn med endokarditt har mer enn 50% fra før en kjent, medfødt hjertefeil (referanse: Jortveit J, 2019)

Ikke-infeksiøs årsak

Oppstår oftest på tidligere friske hjerteklaffer. I motsetning til ved infeksjon, er forandringene (vegitasjonene) ganske små og kan lett overses (ved ultralyd). Vanligvis lite symptomer fra hjertet, men vegetasjonene løsner og kan forårsake propper (embolier) i hjernen

 • Økt risiko foreligger ved
 • Tidligere ble endokarditt oftere assosiert med revmatisk feber etter streptokokk-infeksjon, sjelden årsak nå

Endokarditt forårsaket av infeksjon

Intravenøst stoffmisbruk vanligste risikofaktor når infeksjon er årsaken og stafylokokker er oftest årsaken

 • Stafylokokker ved intravenøst narkotika
 • Streptococcus viridans er hyppigste årsak utgående fra munnhulen. HACEK-bakterier kan være penicillin-resistente. Ved mistanke må til mikrobiologisk laboratorium opplyses at HACEK kan være årsak (lang inkubasjonstid)

Symptomer

 • Feber (80%)
 • Hudforandringer (se nedenfor)
 • Osler knuter

  • Rødlige, ømme knuter eller lesjoner, oftest på fingertupper, fotsåler eller øretipp. Forårsaket av immunkomplekser. Kan oppstå både tidlig og sent i forløpet av endokarditt
 • Janeways lesjoner

   • Rødlige, makuløst eller papuløst utslett forårsaket av mikro-abscesser og punktblødninger på hender eller fotsåler. Ikke smertefulle. Gror i løpet av dager til uker
 • Splinter-blødning

  • Mindre blødning under neglen, ofte en rett linje. Kan være tegn på mikro-embolier

Blødning under negler (Splinter-blødning) ved bakteriell endokarditt. Singal A, Indian Dermatol Online J (2015 Mar-Apr). CC BY-NC-SA 3.0

 • Roths flekker

  • I øyet ses hemorrhagisk blødning på retina, ofte med sentral oppklaring. Forårsaket av immunkomplekser
 • Glomerulonefritt

Diagnose

 • Forhøyede betennelsesprøver (CRP, senkningsreaksjon (SR), leukocytter) (50%)
 • Ny bilyd ved hjerteundersøkelse
 • Ultralyd av hjertet viser tydelige forandringer på hjerteklaffene
 • Blodkulturer med dyrkning av bakteriene
 • Dukes modifiserte kriterier (kalkulator)

Behandling

 • Antibiotika

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden