Endokarditt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

By Roberto J. Galindo - Own work, GFDL

Definisjon

Endokadarditt kan gi hudsymptomer som ligner vaskulitt, men skyldes en betennelse i hjertets indre skikt og i hjerteklaffer. Det danner seg fortykket vev (vegitasjoner) av blodplater, fibrin (bindvevev), bakterier, sopp eller betennelsesceller. Endokarditt kan forekomme med revmatisk sykdom, særlig systemisk lupus erytematosus (SLE), og da oftest uten infeksjon. Tidligere ble endokarditt ofte assosiert med revmatisk feber etter streptokokkinfeksjon. Nå er intravenøst stoffmisbruk vanligste risikofaktor for infkesjon som årsak. Også medfødt hjertefeil eller kunstig hjerteklaff disponerer. Hyppigste årsak er infeksjon med stafylokokker. Streptococcus viridans er hyppisgste årsak utgående fra munnhulen. HACEK-bakterier kan være penicillinresiestente. Ved mistanke må til mikrobiol lab opplyses at HACEK kan være årsak (lang inkuberingstid). Endokarditt forekommer også uten bakterier, slik som ved Systemisk Lupus (SLE) i form av Liebmann-Sacks endokarditt eller ved langtkommet kreftsykdom.

Ikke-inktsiøs endokarditt

 • Oppstår oftest på tidligere friske hjerteklaffer
 • I motsetning til ved infeksjon, er forandringene (vegitasjonene) ganske små og kan lett overses (ved ultralyd)
 • Økt risiko foreligger ved SLE (Liebmann-Sacks endokarditt), kreftsykdommer eller ved utbredte bakterie-infeksjoner (immunkomplekser, hyperkoagulasjon, ikke direkte av bakterier)
 • Vanligvis lite symptomer fra hjertet, men vegetasjonene løsner og kan forårsake propper (embolier) i herte og hjerne

Endokarditt forårsaket av infeksjon

Symptomer

 • Feber (80%)
 • Hudforandringer (se nedenfor)
 • Osler knuter

  • Rødlige, ømme knuter eller lesjoner, oftest på fingertupper, fotsåler eller øretipp. Forårsaket av immunkomplekser. Kan oppstå både tidlig og sent i forløpet av endokarditt
 • Janeways lesjoner

  • Rødlige, makuløst eller papuløst utslett forårsaket av mikroabcesser og punktblødninger på hender eller fotsåler. Ikke smertefulle. Tilheler fra dager til uker
 • Splinterblødning

  • Mindre blødning under neglen, ofte en rett linje. Kan være tegn på mikroembolisering
 • Roths flekker

  • I øyet ses hemoragisk blødning på retina, ofte med sentral oppklaring. Forårsaket av immunkomplekser
 • Glomerulonefritt

Diagnose

 • Forhøyede betennelsesprøver (CRP, SR, leukocytter) (50%)
 • Ny bilyd ved hjerteundersøkelse
 • Ultralyd av hjertet viser tydelige forandringer på hjerteklaffene
 • Blodkulturer med dyrkning av bakteriene
 • Dukes modifiserte kriterier (kalkulator)

Behandling

 • Antibiotika

Litteratur

Palm