Endokarditt, hjerteklaffbetennelse og revmatisk sykdom 4/5 (2)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Illustrasjon: Roberto J. Galindo/ GFDL

Definisjon

 • Endokadarditt kan gi hudsymptomer som ligner vaskulitt, men skyldes en betennelse i hjertets indre skikt og i hjerteklaffer.
 • Det danner seg fortykket vev (vegitasjoner) av blodplater, fibrin (bindvevev), bakterier, sopp eller betennelsesceller.
 • Endokarditt kan forekomme med revmatisk sykdom, særlig systemisk lupus erytematosus (SLE), og da oftest uten infeksjon.
 • Tidligere ble endokarditt ofte assosiert med revmatisk feber etter streptokokkinfeksjon.
 • Nå er intravenøst stoffmisbruk vanligste risikofaktor for infkesjon som årsak.
 • Også medfødt hjertefeil eller kunstig hjerteklaff disponerer.
 • Hyppigste årsak er infeksjon med stafylokokker. Streptococcus viridans er hyppisgste årsak utgående fra munnhulen. HACEK-bakterier kan være penicillinresiestente. Ved mistanke må til mikrobiol lab opplyses at HACEK kan være årsak (lang inkuberingstid).
 • Endokarditt forekommer også uten bakterier, slik som ved Systemisk Lupus (SLE) i form av Liebmann-Sacks endokarditt eller ved langtkommet kreftsykdom.

Ikke-infeksiøs endokarditt

 • Oppstår oftest på tidligere friske hjerteklaffer
 • I motsetning til ved infeksjon, er forandringene (vegitasjonene) ganske små og kan lett overses (ved ultralyd)
 • Økt risiko foreligger ved SLE (Liebmann-Sacks endokarditt), kreftsykdommer eller ved utbredte bakterie-infeksjoner (immunkomplekser, hyperkoagulasjon, ikke direkte av bakterier)
 • Vanligvis lite symptomer fra hjertet, men vegetasjonene løsner og kan forårsake propper (embolier) i herte og hjerne

Endokarditt forårsaket av infeksjon

Infeksiøs endokarditt.Lee SJ – Korean Circ J (2010). CC BY-NC 3.0

Symptomer

 • Feber (80%)
 • Hudforandringer (se nedenfor)
 • Osler knuter

  • Rødlige, ømme knuter eller lesjoner, oftest på fingertupper, fotsåler eller øretipp. Forårsaket av immunkomplekser. Kan oppstå både tidlig og sent i forløpet av endokarditt
 • Janeways lesjoner

  • Rødlige, makuløst eller papuløst utslett forårsaket av mikroabcesser og punktblødninger på hender eller fotsåler. Ikke smertefulle. Tilheler fra dager til uker
 • Splinterblødning

  • Mindre blødning under neglen, ofte en rett linje. Kan være tegn på mikroembolisering

Blødning under negler ved bakteriell endokarditt. Singal A, Indian Dermatol Online J (2015 Mar-Apr). CC BY-NC-SA 3.0

 • Roths flekker

  • I øyet ses hemoragisk blødning på retina, ofte med sentral oppklaring. Forårsaket av immunkomplekser
 • Glomerulonefritt

Diagnose

 • Forhøyede betennelsesprøver (CRP, SR, leukocytter) (50%)
 • Ny bilyd ved hjerteundersøkelse
 • Ultralyd av hjertet viser tydelige forandringer på hjerteklaffene
 • Blodkulturer med dyrkning av bakteriene
 • Dukes modifiserte kriterier (kalkulator)

Behandling

 • Antibiotika

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden