Barn med vaskulitt 4.33/5 (6)

Share Button
vaskulitt hos barn

Vaskulitt forekommer hos barn. Hennoch-Schönlein purpura er vanligste form

Definisjon

Med vaskulitt menes revmatisk betennelse i blodårer / blodåre-betennelse. Det finnes flere typer vaskulitt hos barn. De ulike vaskulitt-sykdommene angriper forskjellige blodårer og organer og har sine særtrekk.

Symptomer på vaskulitt hos barn

 • Sykdomsfølelse med slapphet, nattesvette, noe feber og smerter er vanlig
 • Symptomer ellers er avhengig av hvilke blodårer og organer som angripes

Undersøkelsesfunn

 • Feber og blodprøver viser tegn til betennelse, men ingen infeksjon
 • Utslett med tydelige små røde prikker (petekkier) som ikke lar seg trykke bort kan foreligge dersom små blodårer til huden angripes
 • Eggehvite (proteiner) og blod i urinen tyder på at nyrer er angrepet (nefritt)
 • Vaskulitt i mage eller tarm kan medføre sterke magesmerter eller blod i avføringen som undersøkes nærmere
 • Mistanke om angrep på lunger utredes med CT-undersøkelse
 • Store pulsårer (arterier) kan vurderes ved ultralyd, CT-, MR- eller PET/CT undersøkelser
 • Koronar-arterier i hjerte utredes av hjertespesialist og ved angiografi-undersøkelser
 • ANCA-vaskulitt (GPA, MPA og EGPA: vennligst les mer nedenfor) har oftest typiske antistoff i blodprøver
 • Noen ganger kan vevsprøver fra små blodårer, nyrer eller andre angrepne organer være nyttig for diagnostisering

Forekomsten av vaskulitt hos barn

Noen vaskulitt-sykdommer hos barn:

Henoch-Schönleins purpura (IgA vaskulitt)

Behcets sykdom

Nøkkelord er:

 • Sår i munn og underliv
 • Kvise (akne)-lignende eller andre hudforandringer
 • Blodpropper
 • Øyebetennelser

DADA2

Granulomatose med polyangiitt (GPA) (Wegeners Granulomatose)

Nøkkelord er

Mikroskopisk polyangiitt (MPA)

Nøkkelord er

 • Hudforandringer
 • Nyrebetennelse
 • Ledd og/eller muskelsmerter
 • Øyebetennelse
 • Blodprøver med utslag i ANCA og undergruppen MPO
Kawasaki sykdom hos et barn

Kawasakis sykdom med hovne lymfeknuter på halsen hos et tydelig sykt barn. Rossi Fde S, 2015. CC BY NC 3.0

Kawasakis syndrom (mucocutant lymfeknute-syndrom)

Nøkkelord er

 • Feber i minst 5 dager
 • Røde, betente øyne
 • Ømme, tørre sprukne lepper
 • Røde prikker (Petekkier/Purpura), mest på ben og armer
 • Rød tunge (jordbærtunge)
 • Hoven lymfeknuter, mest på hals

Polyarteritis nodosa (PAN) hos barn og DADA2

Nøkkelord er

 • Feber
 • Muskelsmerter
 • Kalde, misfargede fingre
 • Marmor-lignende mønster i hud
 • Knuter under huden
 • Hjerneslag
 • Nylig påvist gen-defekt (2014) som sykdomsårsak hos barn (DADA2)

Takayasus arteritt

Separat side her

Nøkkelord

 • Nattesvette, feber, inflammasjon (høy CRP og SR) uten effekt av antibiotika
 • Smerter på halsen (carotis-arterien, carotidyni)
 • Smerter i brystet (vasculodyni)
 • Klaudikasjon
 • Blodtrykksforskjell hø og ve arm
 • Redusert radialis-puls

Differensialdiagnoser

Det er alltid vanskelig å stille vaskulitt-diagnosen tidlig i sykdomsforløpet. Infeksjoner, andre systemiske revmatiske sykdommer, autoinflammatoriske periodiske febersyndromer og kreftsykdom kan ha lignende symptomer.

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden