Barn med vaskulitt 4.33/5 (6)

Share Button
vaskulitt hos barn

Vaskulitt forekommer hos barn. Hennoch-Schönlein purpura er vanligste form.

Definisjon

Med vaskulitt menes revmatisk betennelse i blodårer / blodåre-betennelse. Det finnes flere typer vaskulitt som kan ramme barn. Ofte foreligger hudforandringer kombinert med utmattelse og feber som vedvarer lenger enn forventet ved infeksjon.

Ved behov for sykehusinnleggelse gjør barneavdelingene de initiale undersøkelser. Noen overføres til barnerevmatologisk behandling etter hvert. 

Symptomer på vaskulitt hos barn

Nedsatt aktivitet med slapphet, nattesvette, feber og smerter er vanlig. Disse symptomene overlapper med infeksjoner. Vaskulitt-sykdommene vedvarer imidlertid til tross for antibiotika. Symptomer er også avhengig av hvilke blodårer og organer som angripes.

Undersøkelsesfunn

Ved klinisk undersøkelse ses ofte et utslett med tydelige små røde prikker (petekkier) som ikke lar seg trykke bort, større bloduttredelser eller eksem. Noen har smertefulle og litt hovne ledd. Feber er ofte moderat-høy.

Blodprøver viser tegn til betennelse, men ingen infeksjon. ANCA-vaskulitt (GPA, MPA og EGPA) er sjeldne, men har oftest typiske antistoff i blodprøver. 

Urinen viser utslag på gggehvite (proteiner) og blod dersom sykdommen har nyrer (nefritt).

Avføringsprøver kan avdekke blod som tyder på vaskulitt i mage- eller tarm. Symptomer er da ofte sterke magesmerter.

Bildediagnostikk ved mistanke om angrep på lunger utredes med CT-undersøkelse. Store pulsårer (arterier) kan vurderes ved ultralyd, CT-, MR- eller PET/CT undersøkelser.

Koronar-arterier i hjerte utredes av hjertespesialist med ultralyd og ved angiografi-undersøkelser.

Vevsprøver. Noen ganger kan vevsprøver fra små blodårer, nyrer eller andre angrepne organer være nyttig for diagnostisering.

Forekomsten av vaskulitt hos barn

Referanse: Mossberg M, 2018

Noen vaskulitt-sykdommer hos barn

Henoch-Schönleins purpura (IgA vaskulitt)

Denne sykdommen er også omtalt på separat side. Nøkkelord er:

Behcets sykdom

Vennligst les mer på separat side

Nøkkelord er:

 • Sår i munn og underliv
 • Kvise (akne)-lignende eller andre hudforandringer
 • Blodpropper
 • Øyebetennelser

DADA2

Vennligst se «Polyarteritis nodosa hos barn» nedenfor

Granulomatose med polyangiitt (GPA) (Wegeners Granulomatose)

Symptomer og funn er som ved voksen form, omtalt herNøkkelord er:

Mikroskopisk polyangiitt (MPA)

Ligner voksenformen som er omtalt på egen sideNøkkelord er

 • Hudforandringer
 • Nyrebetennelse
 • Ledd og/eller muskelsmerter
 • Øyebetennelse
 • Blodprøver med utslag i ANCA og undergruppen MPO
Kawasaki sykdom hos et barn

Kawasakis sykdom med hovne lymfeknuter på halsen hos et tydelig sykt barn. Rossi Fde S, 2015. CC BY NC 3.0

Kawasakis syndrom (mucocutant lymfeknute-syndrom)

Sykdommen er omtalt på separat side. Nøkkelord er:

 • Feber i minst 5 dager
 • Røde, betente øyne
 • Ømme, tørre sprukne lepper
 • Røde prikker (Petekkier/Purpura), mest på ben og armer
 • Rød tunge (jordbærtunge)
 • Hoven lymfeknuter, mest på hals

Polyarteritis nodosa (PAN) hos barn og DADA2

Sykdommen er omtalt på separat side. Nøkkelord er:

 • Feber
 • Muskelsmerter
 • Kalde, misfargede fingre
 • Marmor-lignende mønster i hud
 • Knuter under huden
 • Hjerneslag
 • Gen-defekt som sykdomsårsak hos barn (DADA2)

Takayasus arteritt

Takayasus er beskrevet på separat side: Nøkkelord er:

 • Nattesvette, feber, inflammasjon (høy CRP og SR) uten effekt av antibiotika
 • Smerter på halsen (carotis-arterien, carotidyni)
 • Smerter i brystet (vasculodyni)
 • Klaudikasjon
 • Blodtrykksforskjell hø og ve arm
 • Redusert radialis-puls

Lignende sykdommer

Det er alltid vanskelig å stille vaskulitt-diagnosen tidlig i sykdomsforløpet. Infeksjoner, andre systemiske revmatiske sykdommer, autoinflammatoriske periodiske febersyndromer, COPA (primær  immunsvikt som medfører manglende regulering av immunsystemet) og kreftsykdom kan ha lignende symptomer. Sykehistorien, de supplerende undersøkelsene (se ovenfor) og forløpet er avgjørende.

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden