Barn med vaskulitt / Vaskulitt hos barn

Share Button

vaskulitt hos barn

Definisjon

Med vaskulitt menes revmatisk betennelse i blodårer / blodårebetennelse. Det finnes flere typer vaskulitt hos barn. De ulike vaskulitt-sykdommene angriper forskjellige blodårer og organer og har sine særtrekk.

Symptomer på vaskulitt hos barn

Sykdomsfølelse med slapphet, nattesvette og noe feber er vanlig. Symptomer ellers er avhengig av hvilke blodårer og organer som angripes.

Undersøkelsesfunn

Feber og blodprøver viser tegn til betennelse, men ingen infeksjon. Dersom små blodårer til huden angripes oppstår ofte et utslett med markerte små røde prikker (petechier). Ved affeksjon av større blodårer fremkommer tegn på redusert blodsirkulasjon i større områder. Hvis nyrer er angrepet, viser urinprøve eggehvite (protener) og blodtilblanding. Ved vaskulitt i lunger kan en hoste opp noe blod og CT bilder viser lungefortetninger. Ved enkelte vaskulitt-sykdommer er utslag i spesielle blodprøver (antistoff) typiske for den enkelte diagnose. Noen ganger kan vevsprøver fra små blodårer være nyttig for diagnostisering.

Forekomsten av vaskulitt hos barn

Vaskulitt er ikke veldig sjelden hos barn. Blant en million barn får årlig 200 barn en vaskulittsykdom (insidens). Vanligst er Hennoch-Schönleins purpura / IgA vaskulitt (Referanse: Mossberg M, 2018).  Hennoch – Schönlein / IgA vaskulitt (175,5 /million barn/år), Kawasakis sykdom (20,1 /million barn/år),GPA / Wegeners og Mikroskopisk polyangiitis /MPA (0,7 /million barn/år), Polyarteritis nodosa /PAN, Churg-Strauss vaskulitt / EGPA, Takayasus arteritt (0,4 /million barn/år).

Noen vaskulitt-sykdommer hos barn:

Henoch-Schönleins purpura (IgA vaskulitt)

Nøkkelord er:

Behcets sykdom

 • les mer her
 • Sår i munn og underliv
 • Kvise (akne)-lignende eller andre hudforandringer
 • Blodpropper
 • Øyebetennelser

DADA2

Granulomatose med polyangiitt (GPA) (Wegeners Granulomatose)

Nøkkelord er

Mikroskopisk polyangiitt (MPA)

Nøkkelord er

 • Hudforandringer
 • Nyrebetennelse
 • Ledd og/eller muskelsmerter
 • Øyebetennelse
 • Blodprøver med utslag i ANCA og undergruppen MPO

Kawasakis syndrom (mucocutant lymfeknutesyndrom)

Nøkkelord er

 • Feber i minst 5 dager
 • Røde, betente øyne
 • Ømme, tørre sprukne lepper
 • Røde prikker (purpura), mest på ben og armer
 • Rød tunge (jordbærtunge)
 • Hoven lymfeknuter, mest på hals

Polyarteritis nodosa (PAN) hos barn og DADA2

Nøkkelord er

 • Feber over tid
 • Muskelsmerter
 • Kalde, misfargede fingre
 • Marmor-lignende mønster i hud
 • Knuter under huden
 • Hjerneslag
 • Nylig påvist gendefekt (2014) som sykdomsårsak hos barn (DADA2)

Takayasus arteritt

Nøkkelord

 • Nattesvette, feber, inflammasjon (høy CRP og SR) uten effekt av antibiotika
 • Smerter på halsen (carotis-arterien, carotidyni)
 • Smerter i brystet (vasculodyni)
 • Klaudikasjon
 • Blodtrykksforskjell hø og ve arm
 • Redusert radialis-puls
 • Egen side her

Differensialdiagnoser

Det er alltid vanskelig å stille diagnosen tidlig i sykdomsforløpet. Infeksjoner, andre systemiske revmatiske sykdommer, autoinflammatoriske febersyndromer og kreftsykdom må også vurderes som mulige alternativer med lignende symptomer.

Litteratur

Barn med Revmatisk sykdom, BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden