Gammopati, Paraproteiner i blod 4.5/5 (2)

Share Button

Definisjon

Unormale immunglobuliner (antistoff, protein) påvises ved vanlig blodprøve (protein- elektroforese). Det dreier seg om for høyt antall IgG, IgM, IgA, IgD eller IgE eller en unormal fordeling av disse. Immunglobulinene produseres av plasmaceller som er en type hvite blodlegemer som stammer fra benmargen. For høyt antall immunglobuliner medfører ofte høy blodsenkningsreaksjon (SR), men normal CRP og forekommer iblant ved revmatiske sykdommer. Ved monoklonal gammopati produserer enkelte plasma-celler et bestemt immunglobulin i for stor mengde.

Forekomst

Hos 2% av alle personer over 50 års alder påvises monoklonal gammopati. De fleste tilfellene er ikke assosiert med sykdomstegn og er av usikker betydning (Monoclonal gammopathy of undetermined significance = MUGS). Ved MUGS får likevel noen symptomer fra huden (utslett), nerver (polynevropati eller tynnfiber-nevropati) eller nyrer.

Sykdomsårsak

Monoklonal gammopati har utspring i en unormal celle-klone i benmargen som produserer mer eller mindre ukontrollerte menger av ett immunglobulin/antistoff.

Differensialdiagnoser og håndtering

Prognose

1-2% med MUGS utvikler myelomatose eller lymfom årlig tilsvarende 17% i løpet av 10 år. De fleste er i høy alder og dør av andre årsaker (referanse: Blade J, 2006)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden