Gammopati, Paraproteiner i blod

Share Button

Definisjon

Unormalt immunoglobulin (antistoff, protein) som påvises ved vanlig blodprøveundersøkelser (protein elektroforese). Immunglobulinene produseres av plasmaceller som er en type hvite blodlegemer som stammer fra benmargen. Forandringene medfører ofte høy blodsenknings reaksjon, men normal CRP og forekommer i blant ved revmatiske sykdommer.

Forekomst

Hos 2% av alle personer over 50 års alder påvises monoklonal gammopati. De fleste tilfellene er ikke assosiert med sykdomstegn og er av usikker betydning (Monoclonal gammopathy of undetermined significance = MUGS). Ved MUGS får likevel noen symptomer fra huden (utslett), nerver (polynevropati, tynnfiber nevropati) eller nyrer.

Sykdomsårsak

Monoklonal gammopati har utspring i en unormal celle klone i benmargen som produserer mer eller mindre ukontrollerte menger av ett immunglobulin/antistoff.

Differensialdiagnoser og håndtering

Prognose

1-2% med MUGS utvikler myelomatose eller lymfom årlig tilsvarende 17% i løpet av 10 år. Del fleste er i høy alder og dør av andre årsaker (Referanse: Blade J, 2006)’

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden