Takayasus arteritt hos barn

Share Button

 ICD-10 M31.4

Definisjon

Kronisk inflammatorisk vaskulitt i aorta og de største forgreninger. Vaskulitti aorta og de største grenene. Ingen spesifikke antistoff.

Forekomst

Sjelden sykdom, men tredje vanligste systemiske vaskulittsykdom blant barn (etter Henoch Schönleins vaskulitt og Kawasakis syndrom. Blant barn er alder 9-13 år vanlig ved debut. Tilfeller med sykdomsstart ned 6 måndeders alder er beskrevet. Noe vanligere blant jenter enn gutter og vanligere blant etnisk asiater og afrikanere enn nord-europeere.

Symptomer

Undersøkelsesfunn

  • CRP og SR er tydelig forhøyet over tid (uker-måneder uten annen forklaring)
  • Bilyd kan auskulteres over hals, bryst (subclavia, brachiocephalicus), mage-området (aorte, nyrearterier)
  • Blodtrykksforskjell (over systolisk 10mmHg) mellom armene
  • MR eller CT viser fortykkede arterievegger
  • Angiografi med MR (eller CT) viser forsnevringer eller (sjeldnere) aneurismer i arterier (oftest subcklavia, carotis, brachiocephalica, aorta, nyrearterier)

Behandling

Takaysus arteritt hos voksne

Litteratur

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden