Takayasus arteritt hos barn 4.5/5 (2)

Share Button
Juvenil Takayasus arteritt

Takayasus arteritt hos et barn. Szugye HS, 2014. CC BY 2.0

 ICD-10 M31.4

Definisjon

Takayasus arteritt hos barn (Juvenil Takayasus arteritt) er en kronisk inflammatorisk vaskulitt i aorta (hovedpulsåren) og de største forgreningene. Ingen spesifikke antistoff i blodet påvises

Forekomst

Sjelden sykdom, men tredje vanligste systemiske vaskulitt-sykdom blant barn (etter Henoch-Schönleins vaskulitt og Kawasakis syndrom. Blant barn er alder 9-13 år vanlig ved debut. Tilfeller med sykdomsstart ned 6 måneders alder er beskrevet. Noe vanligere blant jenter enn gutter og vanligere blant etnisk asiater og afrikanere enn nord-europeere.

Symptomer

Takayasus hos barn

Takayasus arteritt hos barn. Trang aorta (aorta-stenose i descendens). Kothari SS, 2004. CC BYNC SA 3.0

Undersøkelsesfunn

  • CRP og senkningsreaksjonen (SR) er tydelig forhøyet over tid (uker-måneder uten annen forklaring)
  • Bilyd kan auskulteres over hals, bryst (subclavia, brachiocephalicus), mage-området (aorta, nyrearterier)
  • Blodtrykksforskjell (over systolisk 10mmHg) mellom armene
  • MR eller CT viser fortykkede arterievegger
  • Angiografi med MR (eller CT) viser forsnevringer eller (sjeldnere) aneurismer i arterier (oftest subclavia, carotis, brachiocephalica, aorta, nyrearterier)
  • PET/CT viser utbredelsen i de største arteriene

Behandling

Takayasus arteritt hos voksne

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden