Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskriving ved Temporalis arteritt 4/5 (1)

Share Button

ICD-10 M31.5-31.6

Diagnosen er basert på

 • Sykehistorie
 • Undersøkelsesfunn
  • CRP
  • Temporalis arterien
  • Store kar (CT eller PET/CT-undersøkelser)

*Inngår i Kriterier (ACR)

Anamnese

 • Sykdomsdebut
  • Tidspunkt
  • Symptom
 • *Alder: 50 år eller eldre
  • Sjelden før 65 års alder
 • *Ny hodepine
  • Lokalisering
  • Stikkende
 • Skalpømhet
  • Ubehag i hodebunn
 • Synstap
  • Synsfelt-utfall, diplopi, tåkesyn
 • Kjeve klaudikasjon
  • Ikke forveksle med smerter i kjeveledd
 • Tinnitus, svimmel (vertigo)
 • Påvirket allmenntilstand
  • Ny nattesvette
  • Feber
  • Vekttap
 • Polymyalgia revmatika
  • Ny betydelig morgenstivhet i proksimale muskler hos 40-50%
 • Aorta aneurisme
 • Artritt
 • *Høy CRP og SR
 • Fortykkede store arterier (aorta med primære grener)
  • CT undersøkelse (Thoraks, abdomen)
 • *Temporalarterie biopsi
 • Ultralyd av temporalis-arterier
  • Halo
 • God effekt av Prednisolon

Undersøkelser

Klinisk vurdering

 • *Temporalis arterier
  • Prominente/fortykket
  • Palpabel puls
  • Ømme ved palpasjon
 • Occipital-arterier
  • Symptomer og funn ved palpasjon
 • Synsfelt
  • Nytt synstap utredes av øyelege
 • Puls i a. carotis a. radialis og fotpulser (a. dorsalis pedis og a. tibilais posterior)
 • Blodtrykk begge overarmer (sideforskjell >10mmHg systolisk?)
 • Auskultasjon: Arterielle stenoselyder over hals, thoraks, abdomen?)
 • Vekt

Blodprøver

 • CRP, Senkningsreaksjon (SR), celletellinger, lever- og nyre-funksjon, elektroforese, blodsukker

Bildediagnostikk

 • Behandling kan startes først
  • Ultralyd av arteria temporalis (halo?) hvis praktisk mulig
  • CT-undersøkelse av aorta
  • PET/CT hvis sterk mistanke om uklar affeksjon i store arterier
   • Vurderes ved utredning
   • Lite hensiktsmessig dersom Prednisolon dosen er 15mg eller høyere

Biopsi

 • Behandling kan startes først
  • Kirurgisk poliklinikk
  • Arteria temporalis, affisert side

Henvisning til spesialist

Generelt om temporal arteritt her (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden