Porfyri

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Porfyri (ICD-10 E80.0-E80.2)

Stikkord

Uforklarlige, streke, tilbakevendende magsmerter

Definisjon

En gruppe sjeldne (ca 1000 i Norge), arvelige eller spontant (mutasjon) debuterende sykdommer med feil i produksjon av porfyriner. Anfall kan utløses av alkohol, enkelte medikamenter eller infeksjoner. Porfyri medfører sykdom i hud og/eller nervesystem.
Porfyri er ikke en systemisk bindevevssykdom eller vaskulitt, men symptomene gjør at sykdommen i blant må mistenkes i utredningen, spesielt ved SLE. Porfyri deles inn i akutte og kutane (hud) typer.

Akutt profyri

Akutt intermitterende form, herediær form, porfyria variegata
Symptomer og kjennetegn:

 • Voksne i alderen 20-40 år
 • Akutte abdominale smerter (mage-området)
  • Oppkast
  • Diaré
 • Akutte nevrologiske symptomer
  • Polynevropati
  • Muskelsvakhet
  • Lammelser (ekstensorer i overekstremiteter først)
  • Kramper
  • Mentale forandringer
  • Hallusinasjoner
  • Depresjon
  • Angst
  • Paranoide trekk
 • Hjerteaffeksjon
  • Rytmeforstyrrelser
  • Høy puls
  • Blodtrykk stiger

Arvelighet

 • Autosomal dominant
 • Mutasjon

Diagnose

 • Urinanalyse på porfobilinogen under anfall
 • Hoesch-Test, Schwartz-Watson test. PBG og delta ALS i 24 timer urinsamling. Blodprøver og avføringsprøver under anfall

Feil diagnose (ligenende sykdomsbilde / differensialdiagnoser)

Behandling

Eetter anbefaling fra Nasjonalt kompetansesenter NAPOS:

 • Smertestillende (morfin ved behov)
 • Intravenøs infusjon
 • Heme arginat (NormoSang) gis tidlig i anfall

Senkomplikasjoner

 • Økt risiko for leverkreft

Kutan (hud-) profyri

Symptomer og kjennetegn

 • Cutana tarda er vanligste form (ca 600 tilfeller i Norge)
 • Oftest debut i 40-års alder
 • Menn 3 ganger vanligere angrepet enn kvinner
 • Eksem i hud
 • Soleksem (fotosensitivitet)
 • Blemmer
 • Nekroser (vevshenfall, sort vev)
 • Pigmentøkning
 • Sår i munnen
 • Kløe
 • Leverenzymer kan være økt i blodprøve
 • Urinen kan bli rød eller brunfarget (særlig hvis den utsettes for sollys)
 • Alkohol er ofte utløsende for anfall (70%)
 • Medikamentutløsere
  • Sulfonamider (baktrim, trimetoprim-Sulfa)
  • Østrogener (p-piller)
  • Anestesimidler (ketamin, etomidat)
  • Ergotamin (migrenemiddel)
  • Epilepsimedikamenter
 • Kokain
 • Infeksjonsårsaker

Diagnose

Behandling

Prognosen

 • Gunstig når anfall unngås

Litteratur

Palm