Porfyri

Share Button

Porfyri (ICD-10 E80.0-E80.2)

Stikkord

Uforklarlige, streke, tilbakevendende magesmerter. Cerebrale forandringer. Urin i urinpose blir rød ved lyseksponering

Definisjon

En gruppe sjeldne (ca 1000 i Norge), arvelige eller spontant (mutasjon) debuterende sykdommer med feil i produksjon av porfyriner. Anfall kan utløses av alkohol, enkelte medikamenter eller infeksjoner. Porfyri medfører sykdom i hud og/eller nervesystem.
Porfyri er ikke en systemisk bindevevssykdom eller vaskulitt, men symptomene gjør at sykdommen i blant må mistenkes i utredningen, spesielt ved SLE og i blant ved cerebral vaskulitt. Porfyri deles inn i akutte og kutane (hud) typer.

Akutt profyri

Akutt intermitterende form, herediær form, porfyria variegata
Symptomer og kjennetegn:

 • Voksne i alderen 20-40 år
 • Akutte abdominale smerter (mage-området)
  • Oppkast
  • Diaré
 • Akutte nevrologiske symptomer
  • Polynevropati
  • Muskelsvakhet
  • Lammelser (ekstensorer i overekstremiteter først)
  • Kramper
  • Mentale forandringer
  • Hallusinasjoner
  • Synstap (begge øyne)
  • Depresjon
  • Angst
  • Paranoide trekk
 • Hjerteaffeksjon
  • Rytmeforstyrrelser
  • Høy puls
  • Blodtrykk stiger
 • Urin i urinpose får rødlig farge i lys

Porfyri: Urin utsatt for lys i tre dager endrer farge til rød

Illustrasjon: By Chen GL, Yang DH, Wu JY, Kuo CW, Hsu WH - Neuropathic pain in hereditary coproporphyria.Chen GL, Yang DH, Wu JY, Kuo CW, Hsu WH - Pak J Med Sci (2013)https://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=PMC3809238_pjms-29-672-g001&query=porphyria&req=4&npos=30, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51050714

Arvelighet

 • Autosomal dominant
 • Mutasjon

Diagnose

 • Urinanalyse på porfobilinogen under anfall
 • Hoesch-Test, Schwartz-Watson test.
 • PBG og delta ALS i 24 timer urinsamling. Blodprøver og avføringsprøver under anfall
 • MR av hjernen viser ødem ved cerebrale manifestasjoner

Feil diagnose (ligenende sykdomsbilde / differensialdiagnoser)

Behandling

Eetter anbefaling fra Nasjonalt kompetansesenter NAPOS:

 • Smertestillende (morfin ved behov)
 • Intravenøs infusjon
 • Heme arginat (NormoSang) gis tidlig i anfall

Senkomplikasjoner

 • Økt risiko for leverkreft

Kutan (hud-) kronisk profyri

Symptomer og kjennetegn

 • Cutana tarda er vanligste form (ca 600 tilfeller i Norge)
 • Oftest debut i 40-års alder
 • Menn 3 ganger vanligere angrepet enn kvinner
 • Eksem i hud
 • Soleksem (fotosensitivitet)
 • Blemmer
 • Nekroser (vevshenfall, sort vev)
 • Pigmentøkning
 • Sår i munnen
 • Kløe
 • Leverenzymer kan være økt i blodprøve
 • Urinen kan bli rød eller brunfarget (særlig hvis den utsettes for sollys)
 • Alkohol er ofte utløsende for anfall (70%)
 • Medikamentutløsere
  • Sulfonamider (baktrim, trimetoprim-Sulfa)
  • Østrogener (p-piller)
  • Anestesimidler (ketamin, etomidat)
  • Ergotamin (migrenemiddel)
  • Epilepsimedikamenter
 • Kokain
 • Infeksjonsårsaker

Illustrasjon: By Chern, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35017890

Diagnose

Behandling

Prognosen

 • Gunstig når anfall unngås

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden