Eosinofili, eosinofile hvite blodlegemer 4.5/5 (8)

Share Button

eosinofili
Eosinofil leukocytt.  Ved Bobjgalindo – Own work. CC BY  SA 4.0

Eosinofili (ICD: D72.1)

Definisjon

Med eosinofili menes for høyt antall eosinofile hvite blodlegemer (leukocytter). Disse produseres i benmargen og strømmer ut i blodbanen og inn i ulike vev. Antallet halveres i blodet hver 3-8 time dersom de ikke fylles på med nye celler. Andelen eosinofile hvite blodlegemer utgjør der vanligvis 1-5%. Eosinofili defineres ved at andelen eosinofile i blodet er over 3-5% (referanse: Shomali W, 2017). Mange sykdommer medfører eosinofili (se nedenfor), deriblant flere revmatiske sykdommer som EGPA/Churg- Strauss vaskulitt, eosinofil fasciitt). Inndeling av for høyt antall eosinofile leukocytter (eosinofili): Mild eosinofili: 0,6-1,6%, moderat: 1,6-5,0%, alvorlig eosinofili >5.0%.

Utredning av eosinofili

WHO anbefaler at første steg i utredningen er å utrede om sekundære årsaker til eosinofili foreligger. Det er etter mulighetene listet overfor en oppgave som krever god anamnese og klinisk utredning. Neste steg er å vurdere om det foreligger en primær, sykdom i benmargen. Da er også blodprøver med undergrupper av hvite blodlegemer,  forhøyet serum B12 eller tryptase (mastocytose) nivå av betydning (referanse: Shomali W, 2017).

Sykehistorien bør dekke medikamenter, misbruk, reise-anamnese, allergi, hud-symptomer og tegn til syke organer.

Klinisk undersøkelse vurderes hud, slimhinner og indre organer

Blodprøver kan omfatte hemoglobin, trombocytter, leukocytter med differensial-tellinger, CRP, leverenzymer, nyrefunksjon, kreatin kinase (CK) og troponin T ved muskel-manifestasjon, tryptase ved tegn til mastocytose, elektroforese, IgE og urin. Høy vitamin B12 og høy alkalisk fosfatase (ALP) i blodet kan indikere myelo-proliferativ sykdom. ANCA, ANA. Vurder indikasjon for tumormarkører.

Urin-stiks og vurdere behov for avføringsprøve på parasitter (egg, larver).

Bildediagnostikk. Røntgen- eller CT. undersøkelser av lunger. MR- eller PET/CT-undersøkelser ved mistanke om malignitet.

Benmarg og vevsprøve fra andre organer. Ved mistanke om malignitet eller annen alvorlig, uavklart eosinofili. Trichinose påvises ved muskelbiopsi og antistoff.

Behandling

En kort kortikosteroid-kur forventes god effekt ved allergi. Biologiske legemidler som hemmer IL-5, IL-13 og andre cytokiner brukes på spesielle indikasjoner (Fulkerson PC 2013).

Årsaker til eosinofili

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden