Eosinofili, eosinofile hvite blodlegemer

Share Button

Illustrasjon: Eosinofil granulocytt. By Bobjgalindo - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7761793

Eosinofili (ICD: D72.1)

Definisjon

 • Eosinofile hvite blodlegemer (leukocytter) produseres i benmarg
 • Halveringstid i blod er 3-8 timer
 • Andelen eosinofile leukocytter utgjør vanligvis 1-5%
 • Forekomst:
  • Mild eosinofli: 0,6-1,6%
  • Moderat: 1,6-5,0%
  • Alvorlig eosinofili >5.0%

Årsaker

Bakterielle infeksjoner

 • Lymfocytær-eosinofili i rekonvalesens etter infeksjon

Parasittære sykdommer

Sopp

Virus

Allergiske sykdommer

Leversykdom

Interstitsiell nyresykdom

Neoplasier (kreft)

Andre

Hypereosinofilt syndrom (idiopatisk) HES

 • Eos>1,5 x109/L i 6 mnd
 • Ingen parasitter, allergi eller annen utløsende, kjent årsak.
 • Symptomer på organ-dysfunksjon. Tørrhoste, infiltrater, Øyne: retina-embolier. Hjerte- og nerveaffeksjon
 • Menn/kvinner: 9/1.
 • Lab: kromosomanalyser (PDGFRA mutasjon)
 • Mer her Roufosse R, 2009

Hyperimmunglobulin E syndrom (Job syndrom)

 • Immunsvikt. Høy IgE, Menn=kvinner, Residiv. infeksjoner, Hud-abcesser (kalde), Dermatitt (kløende), Fra barnealder. Pneumoni, sinusitt, frakturer. Eosinofili 40-50%.
 • Diagnose: Typisk ansiktsskjelett, hud, infeksjoner, høy IgE

IgE myelom

Immundefekter (barn)

Cystisk fibrose

Utredning av eosinofili

 • Anamnese (medikamenter, misbruk, reise-anamnese, allergi, hud, organer)
 • Blodbilde med differensialtellinger, leverenzymer, nyrefunksjon og urin,
 • Røntgen eller CT av lunger
 • Vurdere avføringsprøve på parasitter (egg, larver),
 • Trichinose påvises ved muskelbiopsi og antistoff
 • Høy B12 og høy alkalisk fosfatase kan tyde på myeloproliferativ sykdom
 • En kort kortikosteroid-kur forventes god effekt ved allergi
 • CT thorax og abdomen, evt MR-eller PET/CT undersøkelser og LD i blod for malignitetsvurdering. Vurdere tumormarkører.

Litteratur

Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden