Eosinofili, eosinofile hvite blodlegemer 4.57/5 (7)

Share Button

eosinofili

Eosinofil leukocytt.  Ved Bobjgalindo – Own work. CC BY  SA 4.0

Eosinofili (ICD: D72.1)

Definisjon

Eosinofile hvite blodlegemer (leukocytter) produseres i benmarg

 • Halveringstiden i blodet er 3-8 timer
 • Andelen eosinofile leukocytter utgjør vanligvis 1-5%
 • Inndeling av for høyt antall eosinofile leukocytter (eosinofili):
  • Mild eosinofili: 0,6-1,6%
  • Moderat: 1,6-5,0%
  • Alvorlig eosinofili >5.0%

Årsaker

Bakterielle infeksjoner

 • Lymfocytær-eosinofili i rekonvalesens etter infeksjon

Parasittære sykdommer

Sopp

Virus

Allergiske sykdommer

Leversykdom

Interstitiell nyresykdom

Kreft

Andre

Hypereosinofilt syndrom (idiopatisk) HES

 • Eosinofile >1,5 x109/L i 6 måneder
 • Ingen parasitter, allergi eller annen utløsende, kjent årsak
 • Symptomer på organ-dysfunksjon.
  • Tørrhoste og infiltrater i lungene,
  • Øyne: retina-embolier.
  • Hjerte- og nerveaffeksjon
 • Menn/kvinner: 9/1
 • Kromosomanalyser (PDGFRA mutasjon)
 • Litteratur: Roufosse R, 2009

Hyperimmunglobulin E syndrom (Job syndrom)

 • Immunsvikt. Høy IgE, Residiv. infeksjoner, Hud-abscesser (kalde), Dermatitt (kløende). Fra barnealder. Pneumoni, Sinusitt, Frakturer. Eosinofili 40-50%
 • Diagnose:
  • Typisk ansiktsskjelett
  • Hud-symptomer
  • Infeksjoner
  • Høy IgE

IgE myelom

Immundefekter (barn)

Cystisk fibrose

Utredning av eosinofili

 • Anamnese (medikamenter, misbruk, reise-anamnese, allergi, hud-symptomer, syke organer)
 • Blodbildet med differensial-tellinger, leverenzymer, nyrefunksjon og urin
 • Røntgen- eller CT. undersøkelser av lunger
 • Vurdere avføringsprøve på parasitter (egg, larver)
 • Trichinose påvises ved muskelbiopsi og antistoff
 • Høy vitamin B12 og høy alkalisk fosfatase i blodet kan tyde på myelo-proliferativ sykdom
 • En kort kortikosteroid-kur forventes god effekt ved allergi
 • CT thoraks og abdomen eller MR- eller PET/CT-undersøkelser og LD i blod som del av vurdering for kreft-symptomer. Vurdere tumormarkører

Litteratur

Denne siden har hatt 5 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden