Aneurismer, utposning på pulsårer

Share Button

Stikkord

Utposninger / aneurismer på pulsårer med blødningsrisiko

Aneurismer

Aneurismer i aorta i brystet (B) som er mest typisk vaskulitt, mens aneurismer i mageområdet (C) ses oftest ved åreforkalkning / aterosklerose. Illustrasjon: National Institutes of Health [Public domain]

Definisjon

Aneurisme er ballongformet utvidelse i blodåreveggen.

Sykdomsårsak

Aneursimer i hjertets kransarterier (koronararteriene)

Behandling

 • Medikamentell behandling ved aneurismer kan inkludere optimal blodtrykkskontroll (systolisk blodtrykk 105-120) der beta-blokkere (kan redusere aneurismevekst) bør inngå.
 • Observeres. Hvis økende diameter vurderes for operasjon (se nedenfor)
 • Hvis blødning vurderes umiddelbar operasjon

Indikasjoner for operasjon (generelt)

 • Symptomer (smerter, sirkulatoriske forstyrrelser), men de fleste thorakale aneurismer er asymptomatiske
 • Diameter (i diastole) på 5-6 cm for aorta ascendens og 6-7 cm i descendens eller diameter > 2x normalt for små pasienter (mange kvinner).
 • Før aorta størrelse indeks: diameter/kroppsoverflate (m2) overstiger 4,5 for aorta ascendens
 • Disseksjon (Aortadisseksjon er også hyppigere ved AT (oftest thorakalt) og forekommer til dels uten samtidig aneurismer)
 • Aorta ascendens er >4,5cm ved aortaklaffkirurgi
 • Ved svangerskapsønske og ektatisk aorta ascendens anbefales operasjon i forkant dersom diameter er 4-4,5 cm eller mer (REF: Hiatzka LF et al, AccF/AHA Guidelines, Circulation 2010; Regitz-Zagrosek V European Guidelines, Euro Heart J 2011)

Oppfølging av aneurismer (generelt)

 • CT eller MR bør initialt gjentas hver 6. måned dersom utvidelse forventes
 • Hvis ingen aneurismevekst, kan intervallene utvides til årlig
 • Asymptomatiske tilfeller av AT vurderes for optimal medikamentell behandling og følges med kontroller
 • Kirurgisk behandling vurderes ved symptomer, økende aneurismediameter (f eks 0,5cm eller mer i løpet av 6 måneder) eller en diameter større enn 5-6 cm (avhengig av kroppsstørrelse)
  • Karkirurgiske / thoraxkirurgiske avdelinger har retningslinjer for operasjonsindikasjoner

Aneurismer ved temporal arteritt / arteritis temporalis (AT)

 • Aorta (hovedpulsåren) er ofte affisert ved AT
 • Initialt sees fortykket blodårevegg (ved CT eller MR)
 • Utvikling av aneurismer sees oftere i thorakal (brystet) aorta og da hyppigere i ascendens enn i descendens
  • Aorta ascendens er normalt under 3,3 cm i diameter
  • Ascendens diameter over 3,5 cm regnes som utvidet (dilatert)
  • Ascendens diameter over 4,5 cm kan defineres som aneurisme
 • Aneurismene utvikles sent i forløpet (etter median 5-7 år) , men kan være svært alvorlige. To mekanismer antas avgjørende
  • Pågående kronisk inflammasjon (revmatisk betennelse) svekker blodåreveggen ved at byggestener som elastin og kollagen svikter.
  • Mekanisk trykk over tid mot skader i blodåreveggen som oppsto ved aktiv sykdom lengre tid tilbake.
 • Thorakale aneurismer (brystområdet) kan sees på røntgen thorax, men CT angiografi/CT aorta anbefales fordi den gir bedre oversikt

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden