RS3PE, Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema 4.75/5 (4)

Share Button
RS3PE

RS3PE med ødem på hender før (a) og etter tre uker med behandling (b). Karmachara P, 2016. CC BY NC SA 3.0

RS3PE (Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema)

Stikkord

Eldre personer som får revmatiske smerter, hevelser på begge håndrygger og/eller føtter,  høye betennelsesprøver (CRP, senkningsreaksjon / SR)

Definisjon

RS3PE (Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema) er et sjelden syndrom med revmatisk betennelse. Tilstanden ble beskrevet i 1985 av McCarty.

Symptomer

PS3PEer en spesiell revmatisk -sykdom med betennelse som rammer eldre personer. Symptomene er ofte karakteristiske.

 • Sykdomsdebut er oftest i løpet av få dager
 • Stivhet i muskler og ledd
 • Artritt (leddbetennelse) og tenosynovitt (revmatisk betennelse (i seneskjeder)
 • Akutt hevelse (ødem) over begge håndryggen eller på begge fotrygger (symmetrisk)
 • Revma-faktorer (RF, anti-CCP) påvises ikke i blodet
 • Bakenforliggende kreft-sykdom er uvanlig, men er beskrevet

Sykdomsårsak

Sykdomsårsaken er ukjent.

Forekomst

Sjelden sykdom. Høy alder (oftest 70-80 år), oftere menn enn kvinner (2:1 forekomst).

Diagnosen

 • Typisk sykehistorie som omfatter smerter og stivhet i proksimal muskulatur som kan ligne polymyalgia revmatika, men ofte med mildere symptomer og hevelser
 • Klinisk undersøkelse viser artritt som kan omfatte MCP- og PIP-ledd i hender, håndledd, skuldre, albuer, knær og ankler og sene-betennelser (tenosynovitt) på strekke-siden av hendene
 • Det foreligger ingen spesielle tester eller biomarkører
 • Blodprøver viser høy senkningsreaksjon (SR) og CRP

Undersøkelser

 • Sykehistorie
 • Klinisk undersøkelse (inklusiv vurdering av sener og ledd)
 • Ultralyd av seneskjeder og ledd
 • Ved usikkerhet, kan også MR-undersøkelse eller PET/CT være aktuelt

Laboratorieprøver

 • SR og CRP er forhøyet

Differensialdiagnoser

Hevelser utentegn til betennelse:

Sykdommer som kan tenkes å utløse PS3PE (sjelden) bør vurderes derom suspekte symptomer foreligger:

Behandling

 • Det forventes god effekt av kortikosteroider (Prednisolon) i lave doser (5-15 mg).
 • NSAIDs kan også forsøkes, men unngå da kombinasjon med kortikosteroider (magesår-risiko)
 • Vanligvis er det ikke behov for supplerende immundempende behandling (som metotreksat eller azathioprin / Imurel)

Prognose

 • Gode leveutsikter
 • Uvanlig med kroniske forløp over flere år

Foreslåtte kriterier for klassifisering (referanse: Sibila J, 1999)

 1. Bilateral “pitting” ødem i begge hender
 2. Brå start med polyartritt
 3. Alder over 50 år
 4. Fravær av revmatoid faktorer (RF, anti-CCP)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden