RS3PE, Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema

Share Button

RS3PE (Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema)

Stikkord

Eldre personer som får revmatiske smerter, hevelser på håndrygger og høye betennelsesprøver (CRP, SR)

Definisjon

RS3PE (Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema) er et sjelden syndrom som består av polyartritt (leddbetennelse), synovitt (revmatisk betennelse (i seneskjeder)) akutt hevelse (ødem) over håndryggen eller på fotrygger ved fravær av revmafaktorer. Sykdomsårsaken er ukjent. Tilstanden beskrevet 1985 av McCarty.

Forekomst

Sjelden. Høy alder (oftest 70-80 år), oftere menn enn kvinner (2:1 forekomst).

Diagnosen

Det diskuteres om RS3PE er en undergruppe av polymyalgia revmatika. Typisk anamnese som omfatter smerter og stivhet i proksimal muskulatur som ved polymyalgia revmatika, men ofte med mildere symptomer. Ledd som angripes (artritt) omfatter MCP og PIP i hender, håndledd, skuldre, albuer, knær og ankler.

Undersøkelser

Sykehistorie, klinisk undersøkelse (inklusiv ødemvurdering og leddundersøkelser). Ultralyd av seneskjeder og ledd.

Laboratorieprøver

SR og CRP forhøyet.

Differensialdiagnoser

Polymyalgia revmatika. Revmatoid artritt. Akutt sarkoidose. Spondyloartritt (inklusiv psoriasisartritt). MCTD. Kondrokalcinose. Urinsyregikt. Amyloidose.

Hevelser (ikke betennelse): Hjertesvikt. Hypoalbuminemi (sjekk albumin/protein i blod og urin) og nyrefunksjon. Venetrombose. Lymfestase/lymfeødem. Lipødem

Sykdommer som kan tenkes å utløse PS3PE bør vurderes: Kreftsykdom, vaskulitt.

Behandling

Det forventes god effekt av kortikosteroider (Prednisolon) i moderate til lave doser (10-20mg initialt). NSAIDs kan også forsøkes, men unngå kombinasjon med kortikosteroider (magesår-risiko).

Prognose

God. Uvanlig med kronisk forløp

Foreslåtte kriterier for klassifisering (Sibila J, 1999)

  1. Bilateral “pitting” ødem i begge hender
  2. Brå start med polyartritt
  3. Alder>50 år
  4. Fravær av revmatoid faktorer (RF, aCCP)

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden