RS3PE, Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema 4.75/5 (4)

Share Button
RS3PE

RS3PE med ødem på hender før (a) og etter tre uker med behandling (b). Karmachara P, 2016. CC BY NC SA 3.0

RS3PE (Remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema)

Stikkord

Eldre personer som får revmatiske smerter, hevelser på begge håndrygger og/eller føtter,  høye betennelsesprøver (CRP, senkningsreaksjon / SR)

Definisjon

RS3PE (Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema) er et sjeldent syndrom med revmatisk betennelse.

Tilstanden oppstår hos eldre personer og består av brått innsettende symmetrisk hevelse i hender (synovitt/artritt) ledsaget av ødem og med spontan helbredelse (remitting). Tilstanden ble beskrevet i 1985 av McCarty.

Sykdomsårsak

Sykdomsårsaken er ukjent. Bakenforliggende kreft-sykdom er uvanlig, men er beskrevet.

Forekomst

Sjelden sykdom. Høy alder (oftest 70-80 år), oftere menn enn kvinner (2:1 forekomst).

Symptomer

PS3PEer en spesiell revmatisk -sykdom med betennelse som rammer eldre personer. Symptomene er ofte karakteristiske.

Sykdomsdebut er oftest i løpet av få dager med stivhet i muskler og ledd, noe som minner om polymyalgia revmatika.

I tillegg oppstår akutt hevelse (ødem) over begge håndrygger eller på begge fotrygger.

Undersøkelser

Sykehistorien dekker aktuelle symptomer (se ovenfor)-

Klinisk påvises lLeddbetennelse (artritt) og tenosynovitt (revmatisk betennelse (i seneskjeder).

Blodprøver viser tydelig forhøyet CRP og senkningsreaksjon (SR). Revmafaktorer (RF, anti-CCP) påvises ikke i blodet.

Bildediagnostikk. Sykdommen skader ikke leddene i 95% av tilfellene. Undersøkelser med ultralyd eller MR vil vise tenosynovitt i både fleksor- og ekstensorsener. Malignitet-utredning der bildediagnostikk inngår er aktuelt (CT hals, thoraks og abdomen). Ved usikkerhet, kan også MR-undersøkelse eller PET/CT være aktuelt.

Diagnosen

Typisk sykehistorie som omfatter smerter og stivhet i muskulatur som kan ligne polymyalgia revmatika, men ofte med mildere symptomer og hevelser. Det foreligger ingen spesielle tester eller biomarkører. Blodprøver viser høy senkningsreaksjon (SR) og CRP.

Diagnostiske kriterier for RS3PE syndromet (Agarwal V,  2005)

Alle fire punkter skal oppfylles:

  1. Bilateral pitting ødem i begge hender og/eller føtter (sjelden unilateralt)
  2. Brå debut av polyartritt
  3. Alder >50 år (enkelte rapporter på yngre personer)
  4. Revmafaktorer er negative

Differensialdiagnoser

Sykdommer som kan tenkes å utløse PS3PE (sjelden) bør vurderes derom suspekte symptomer foreligger: Kreft-sykdom, vaskulitt

Behandling

NSAIDs kan også forsøkes, men unngå da kombinasjon med kortikosteroider (magesår-risiko). Det forventes god effekt av kortikosteroider (Prednisolon) i lave doser (5-15 mg). Vanligvis er det ikke behov for supplerende immundempende behandling (som metotreksat eller azathioprin / Imurel)

Prognose

Komplett tilbakegang innen 4-18 måneder (maksimalt 27 måneder) forventes. Det er uvanlig med kroniske forløp over flere år.

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden