VEXAS syndrom 3/5 (1)

Share Button

Definisjon

Sykdommen angriper voksne, ofte middelaldrende menn og skyldes en tilkommet gen-mutasjon. VEXAS er forkortelse for Vakuoler (som ses i benmargen), E1-enzym-mangel (på grunn av gen-defekten), X-kromosomal arvegang (medfører at menn angripes), Autoinflammatorisk (medfører aktivert immunsystem og revmatisk betennelse) og Somatisk (i kroppen angripes celler i benmargen).

Historie

Sykdommen ble første gang beskrevet i 2021 (Beck DB, 2021) på bakgrunn av 21 menn med ganske like, uklare symptomer der gen-tester viste tilkommet mutasjon i UBA1 genet. Ingen familiemedlemmer eller friske kontroll-personer hadde samme mutasjon.

Sykdomsårsak

VEXAS skyldes at et spesielt gen (UBA1-genet) forandrer seg i løpet av livet (ervervet mutasjon). Gen-defekten er lokalisert på ett X-kromosom som menn bare har ett av. Dermed medfører sykdommen forandringer i produksjon av visse proteiner (ubikvitinering) og en uheldig, vedvarende aktivering av immunapparatet.

Symptomer

Ubehag og smerter i brystet kan skyldes betennelse i lungehinnen/pleuritt. Også lungevevet kan angripes med tung pust som følge. Betennelser i store-mellomstore blodårer (vaskulitt) medfører påvirket allmenntilstand, nattesvette og febertendens. I huden kan rødhet, utslett og ømme fortykkelser merkes. Bruskvev, slik som i øremuslingen, over neseryggen eller i ledd kan bli hovne, varme og rød ved betennelse. Enkelte får også betennelses-tegn omkring øyne. Typisk er også at prednisolon og andre immundempende legemidler ikke har den forventede effekten.

Undersøkelser

Symptomene kan minne om vaskulitt i store eller mellomstore blodårer, men også relapsing polykondritt hos menn i alder mellom 45 og 80 år. Hudforandringene kan ligne Sweets syndrom. Lav blodprosent (anemi) og betennelse medfører slapphet.

Klinisk undersøkes tinning (temporalis) arterier, ytre øret, nesen, ledd, lunger og hud.

Laboratorieprøver viser forhøyet senkningsreaksjon (SR) og CRP. Litt ut i sykdomsforløpet er lavt hemoglobin (anemi) og lavt antall blodplater (trombocytopeni) vanlig. Størrelsen på de røde blodlegemer beskrives ved MCV som ofte er økt MCV > 100 fL. Gen-test i blodprøve (UBA1 genet) er avgjørende for å stille diagnosen.

Bildediagnostikk: CT av lunger kan vise fortninger og væske i lungehinnen (pleuritt).

Benmarg bør undersøkes og ofte viser oftest vakuoler som er opphopning av proteiner i cellers cytoplasma. Dette ses imidlertid også ved andre sykdommer og forandringene kan minne om myelodysplasi som er en benmargssykdom (Grignano E, 2018).

Lignende tilstander/differensialdiagnoser

Ofte feiltolkes sykdommen som vaskulitt begrenset til store kar eller temporalis arteritt, men uten manifestasjon i tinning arterier. Også relapsing polykondritt, MAGIC syndrom (med munnsår) og polyarteritis nodosa kan ligne. Hudforandringene kan ligne Sweets syndrom.

Behandling

De fleste behandles med kortikosteroider som prednisolon. Dessverre er vedvarende behandling med relativt høye doser vanligvis nødvendig og bivirkninger er da uunngåelig. Andre medikamenter er under utprøving, men et gjennombrudd er ennå ikke gjort (pr 2022). En mangler ennå tilstrekkelig erfaring til å vurdere effekt av benmargstransplantasjon.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden