Hodepine og Revmatisk sykdom 4/5 (2)

Share Button

Illustrasjon: Sasha Wolff [CC BY 2.0)

Definisjon

Hodesmerter er vanlig i befolkningen. I noen tilfeller er revmatisk sykdom som vaskulitt årsaken. Symptomene kan skylles sykdom inne i hjernen eller i hodet ellers. Hodepine kan være et alvorlig symptom eller et ufarlig symptom (referanse: Schwartz N, 2013). Årsaker til hodepine er mange:

Arterie-sykdom

Antifosfolipid syndrom

Arteritis temporalis / Temporalis arteritt

 • Tinning-smerter: Betennelse i tinningens pulsårer (a. temporalis)
 • Bakhodesmerter: Betennelse i arterier i bakhode (a. occipitalis)
 • Skalpsmerter (hodebunnen) forekommer
 • Sjelden før 60 års alder
 • Oftest en side
 • Høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR)

Behcets sykdom

Ehlers-Danlos Syndrom, Marfans syndrom

 • Disseksjon og aneurismer i pulsårer på hals. Kan medføre hjerneslag

GPA (Wegeners)

 • Smerter og tetthet i bihuler, nese, ører
 • Hjernehinnebetennelse (Meningitt)
  • Pachy-meningitt som sykdoms-manifestasjon (ikke infeksjon)
  • Infeksjon ved svekket immunsystem under immundempende behandling

Hjernebetennelse (Encefalitt)

Hjernehinne-betennelse

Hoste (med hodepine)

 • Luftveissykdom (luftrør, bronkier, lunger)
 • ANCA-vaskulitt (GPA, EGPA, MPA)
 • Sarkoidose
 • Annen revmatisk lungesykdom
 • Infeksjon (ved svekket immunsystem)
 • Medikamenter (ACE-hemmer mot høyt blodtrykk eller revmatisk nyresykdom)

 Kjeveledd-smerter

Marfans syndrom

Smertestillende medikamenter

 • Bruk over lang tid (daglig over flere uker)

Smerte-utstråling

 • Revmatisk sykdom i øyne, bihuler, neste eller ører

Vaskulitt

Revmatoid artritt (leddgikt)

 • Nakke-sykdom dersom nakken er angrepet

Søvnmangel (ved revmatiske smerter)

Venetrombose i hjernen

 • Referanse: Kristoffersen ES, 2018)
  • Ved økt trombose-risiko (Antifosfolipid syndrom, Nefrotisk syndrom, Svangerskap, Østrogener, Protein C- eller S-mangel, Leiden mutasjon)
  • Oftest fertile kvinner
  • Økende hodepine over få dager
  • Kramper, kraftnedsettelse, synsforstyrrelser, tretthet
  • Cerebrale infarkter eller lobære parenkymblødninger
  • Utredning
   • D-dimer oftest forhøyet
   • Oftalmoskopi (stasepapiller)
   • MR- eller CT-undersøkelser med venografi

Takayasus arteritt

 • Redusert blod-sirkulasjon til hodet og øyne (stenoser eller okklusjoner i arterier)
 • Unge kvinner
 • Smerter på halsen
 • Høy CRP og senkningsreaksjon (SR)

Tensjonshodepine

 • Smertefull nakkemuskulatur og muskelfester i nakken
  • Smerten kan stråle frem bak øyne og i pannen
 • Stress med muskelspenninger i nakken
 • Dårlig kroppsholdning (som medfører unormal strekk i musklene)

Vaskulitt i hjernen

Andre årsaker til hodepine


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden