Dobbeltsyn (diplopi) ved Revmatisk sykdom

Share Button

Illustrasjon: By Jonathan Trobe, M.D. - University of Michigan Kellogg Eye Center - The Eyes Have It, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16116120

Definisjon

Med dobbeltsyn menes at en ser to bilder samtidig. Det kan oppstå ved øyebevegelser horisontalt, vertikalt eller skjevt. Skjeling (strabisme) kan observeres i noen tilfeller. Dobbeltsyn kan oppstå ved revmatisk sykdom som første symptom på vaskulitt, systemisk bindevevssykdom eller annen systemsykdom.

Sykdomsårsaker

Det er flere mulige forklaringer.

  • En hevelse bak eller ved siden av øyet kan hindre fri bevegelse
  • Muskelsvakhet i enkelte øye-muskler eller lammelse i nervene som forsyner disse (hjernenervene III (n.ocumotorius), IV (n.trochearis) og VI (n.abducens)) kan også være forklaringer
  • Mitokondriesykdommen CPEO debuterer ofte blant 40-åringer og medfører dobbeltsyn (diplopi) pga tiltakende øyemuskelsvakhet. Kearns-Sayre syndrom starter før 20 års alder
  • Ny-oppstått dobbeltsyn bør alltid undersøkes av lege for å avklare årsaken (Ref: Dinkin M, 2014)

Symptomer

Gjenstander har doble og uskarpe konturer. Ved å se med ett øye av gangen er bildet igjen skarpt. Noen ganger vil symptomene komme og gå. Dobbeltsyn selv når en ser met ett øye forekommer også og kan skyldes ujevn hornhinne, linseforskyvning (subluksasjon) eller sykdom i hjernen.

Undersøkelser ved dobbeltsyn

Øyelege vil kunne fastslå om årsaken er i øynene selv, muskulaturen eller i nervesystemet. Videre utredning er avhengig av øyelegens konklusjon. Ved dobbeltsyn som oppstår ved revmatisk sykdom må også revmatolog kontaktes.

Revmatiske sykdommer assosiert med dobbeltsyn

Anndre sykdommer med diplopi

Øyet og Revmatisk sykdom her

Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden