Dobbeltsyn (diplopi) ved Revmatisk sykdom 4.3/5 (20)

Share Button

 

Dobbeltsyn

Dobbeltsyn ved revmatisk sykdom. Illustrasjon:  Jonathan Trobe, M.D. – University of Michigan Kellogg Eye Center – The Eyes Have It, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Med dobbeltsyn menes at en ser to bilder samtidig. Det kan oppstå ved øyebevegelser horisontalt, vertikalt eller skjevt. Skjeling (strabisme) kan observeres i noen tilfeller. Dobbeltsyn kan oppstå ved revmatisk sykdom som første symptom på vaskulitt, systemisk bindevevssykdom eller annen systemsykdom.

Sykdomsårsaker

Det er flere mulige forklaringer.

Symptomer

Gjenstander ses med doble og uskarpe konturer.

  • Ved å se med ett øye av gangen er bildet igjen skarpt.
  • Noen ganger vil symptomene komme og gå
  • Dobbeltsyn, selv når en ser met ett øye, forekommer også og kan skyldes ujevn hornhinne, linseforskyvning (subluksasjon) eller sykdom i hjernen

Undersøkelser ved dobbeltsyn

Øyelege vil kunne fastslå om årsaken er i øynene selv, muskulaturen eller i nervesystemet. Videre utredning er avhengig av øyelegens konklusjon.

  • Dobbeltsyn som oppstår ved revmatisk sykdom må også undersøkes av revmatolog

Revmatiske sykdommer assosiert med dobbeltsyn

Andre sykdommer med diplopi

Øyet og Revmatisk sykdom her


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden