Cogans syndrom 4.63/5 (8)

Share Button

COGANS SYNDROM (ICD-10: M30.8)

Stikkord

Unge personer med øyebetennelse, hørselstap, feber og høye betennelsesprøver

Definisjon

Cogans syndrom er en sjelden vaskulitt-sykdom som oftest angriper unge, kaukasiske mennesker. De fleste er i 20-30 årene ved sykdomsdebut. Sykdommen kjennetegnes ved progressivt, sensorisk, nevrogent hørselstap på begge ører i kombinasjon med betennelse i øyne, særlig interstitiell keratitt.

Forekomst

Cogans syndrom defineres som en sjelden sykdom.

Symptomer

Øyne

Ofte er det ubehagelig å se mot lyset uten at øyet er gjenklistret med verk. Slike symptomer bør undersøkes av øyelege, helst samme dag.

 • Betente, røde eller smertefulle øyne kan tyde på revmatisk betennelse (hornhinnebetennelse/interstitiell keratitt)
 • Konjunktivitt
 • Blødning
 • Uveitt (regnbuehinnebetennelse/iritt)

Hørsel og svimmelhet

Hørselen kan angripes og øresus (tinnitus) er vanlig.

 • Enkelte blir døve
 • Betennelse i likevektsorganet medfører svimmelhet (vertio)

Hud

Vaskulitt i hud med utslett eller sår er sjelden (ca. hos 10%)

Nerver

Skade på nerver i armer eller ben med nedsatt følelse og kraft forekommer

Blodårer

Hovedpulsåren angripes med vaskulitt og svekkes hos ca. 10%, slik at utposning (aneurismer oppstår).

 • Noen får også tegn på revmatisk betennelse i mellomstore- mindre blodårer.
 • Utbredelsen kan ligne på Takayasus arteritt
Cogans

Cogans syndrom med aorta-aneurisme. Weissen-Plenz G, 2011. CC BY 2.0

Allmenntilstand

Få generelle sykdomstegn i tidlig stadium. Omtrent halvparten føler seg etter hvert allment medtatte

 • Nattesvette
 • Litt feber
 • Vekttap

Blodprøver

 • Blodsenkning (SR) og C-reaktivt protein (CRP) er høye
 • Ingen spesielle sykdomstester eksisterer

Diagnose

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer og resultat av undersøkelsene, der revmatolog, øyelege og øre- nese-hals lege er involvert. Blodårene undersøkes med MR- eller CT-undersøkelser, eventuelt også ultralyd og/eller PET/CT

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Det er flere tilstander som til å begynne med kan ligne Cogans syndrom

Hørselstap

Øyebetennelse

Inflammasjon av uklar årsak hos unge kvinner

Annet

Behandling

Kortison (oftest Prednisolon) er nødvendig: høye doser til å begynne med, lavere doser etter hvert.

Svangerskap

Cogans syndrom er såpass sjelden at få rapporter om svangerskap foreligger. Generelt er prognosen god når sykdommen ikke er aktiv eller trenger medikamenter før svangerskapet.

 • Siden sykdommen kan angripe hovedpulsåren, er det før svangerskap bør en vurdere å undersøke denne med CT av aorta for å utelukke utposninger (aneurismer).

Enkelte tilfeller med tilbakefall av sykdomsaktivitet i løpet av svangerskap forekommer, men generelt er prognosen god for mor, foster og barn. I enkelte kompliserte tilfeller er lekkasje i aorta-klaffen (aorta-insuffisiens) og sprukket hovedpulsåre (aorta-disseksjon) beskrevet (referanse: Pagnoux C, 2013)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden