PRES, Posterior reversibel encefalopati syndrom

Share Button

PRES (MR) etter ciclosporin (mot Pemfigus). Park SE, Ann Dermatol (2015). CC BY-NC 4.0

Posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES) ICD-10: G93.4

Stikkord

Hodepine, kramper, forvirring. Høyt blodtrykk

Definisjon

Syndrom der centralnevesystemet (CNS) og synet affiseres. Flere årsaker er mulig. Forekommer i alle aldersgupper. Antakelig litt oftere blant kvinner enn menn

Symptomer

 • Akutt utvikling
  • Hodepine
  • Mentalt påvirket, uklar
  • Kramper
  • Synstap

Undersøkelsesfunn og diagnostisering

Sykdomsårsaker

 • Eklampsi (ved svangerskap)
 • Immundempende medikamenter
  • Ciclosporin (Sandimmun neoral) er oftest beskrevet som årsak
 • Ukontrollert, alvorlig forhøyet blodtrykk
 • Nyresvikt

Differensaldiagnoser

Behandling

 • Behandle bakenforliggende sykdomsårsak
  • Spesielt viktig at høyt blodtrykk er godt kontrolleres

Sykdomsforløp

 • Etter utløsende årsak (for eksempel høyt blodtrykk) er under kontroll, forventes PRES å falle til ro innen 1-2 uker. Noen nevrogene symptomer og synstap kan imidlertid vedvare over tid
 • Dødelige forløp i hjerneødem eller hjerneblødning er beskrevet, men sjelden

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden