PRES, Posterior Reversibel Encefalopati Syndrom og Revmatisk sykdom 4.5/5 (6)

Share Button

PRES (MR-undersøkelse) etter ciclosporin (mot Pemfigus). Park SE, Ann Dermatol (2015). CC BY-NC 4.0

Posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES) ICD-10: G93.4

Stikkord

Hodepine, kramper, forvirring. Høyt blodtrykk

Definisjon

Syndrom der centralnervesystemet (CNS) og synet affiseres. Forekommer i alle aldersgrupper. Antakelig litt oftere blant kvinner enn menn. PRES kan forekomme som komplikasjon til revmatisk sykdom eller med lignende symptomer (differensialdiagnose). Flere årsaker er mulig.

Sykdomsårsaker

Symptomer

 • Akutt utvikling
  • Hodepine
  • Mentalt påvirket, uklar
  • Epileptiske kramper
  • Synstap

Undersøkelsesfunn og diagnostisering

 • Alvorlig forhøyet blodtrykk (malign hypertensjon)
  • PRES kan forekomme også ved normalt eller bare lett forhøyet blodtrykk
 • MR av hjernen viser områder med ødem (hevelse) på T2 vektede sekvenser
  • Oftest parieto-occipital lokalisering

Differensialdiagnoser

Behandling

Behandle bakenforliggende sykdomsårsak

 • Spesielt viktig at høyt blodtrykk er godt kontrolleres

Sykdomsforløp

 • Etter utløsende årsak (for eksempel høyt blodtrykk) er under kontroll, forventes PRES å falle til ro innen 1-2 uker. Noen nevrogene symptomer og synstap kan imidlertid vedvare over tid
 • Dødelige forløp i hjerneødem eller hjerneblødning er beskrevet, men sjelden

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden