PRES, Posterior reversibel encefalopati syndrom og Revmatisk sykdom

Share Button

PRES (MR-undersøkelse) etter ciclosporin (mot Pemfigus). Park SE, Ann Dermatol (2015). CC BY-NC 4.0

Posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES) ICD-10: G93.4

Stikkord

Hodepine, kramper, forvirring. Høyt blodtrykk

Definisjon

Syndrom der centralnevesystemet (CNS) og synet affiseres. Flere årsaker er mulig. Forekommer i alle aldersgupper. Antakelig litt oftere blant kvinner enn menn. PRES kan forekomme som komplikasjon til revmatisk sykdom eller med lignende symptomer (differensialdiagnose)

Symptomer

 • Akutt utvikling
  • Hodepine
  • Mentalt påvirket, uklar
  • Epileptiske kramper
  • Synstap

Undersøkelsesfunn og diagnostisering

 • Alvorlig forhøyet blodtrykk (malign hypertensjon)
  • PRES kan forekomme også ved normalt eller bare lett forhøyet blodtrykk
 • MR av hjernen viser områder med ødem (hevelse) på T2 vektede sekvenser
  • Oftest parieto-occiptital lokalisering

Sykdomsårsaker

 • Komplikasjon til Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
 • Eklampsi (ved svangerskap) og etter fødsel (post-partum)
 • Immundempende medikamenter
  • Ciclosporin (Sandimmun neoral) er oftest beskrevet som årsak
  • Kjemoterapi mot kreft
 • Ukontrollert, alvorlig forhøyet blodtrykk
 • Nyresvikt

Differensialdiagnoser

Behandling

Behandle bakenforliggende sykdomsårsak

 • Spesielt viktig at høyt blodtrykk er godt kontrolleres

Sykdomsforløp

 • Etter utløsende årsak (for eksempel høyt blodtrykk) er under kontroll, forventes PRES å falle til ro innen 1-2 uker. Noen nevrogene symptomer og synstap kan imidlertid vedvare over tid
 • Dødelige forløp i hjerneødem eller hjerneblødning er beskrevet, men sjelden

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden