Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og atypisk HUS (aHUS) 4.33/5 (3)

Share Button
aHUS
Atypisk Hemolytisk Uremisk syndrom (aHUS) med angrepne lepper, hud og slimhinner. Nagar VS, 2017CC BY NC SA .3.0

Definisjon

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) er en alvorlig sykdom der små blodpropper tetter de mindre blodårene (trombotisk mikroangiopati), slik at det oppstår skade på forskjellige organer. Triaden lavt antall blodplater (trombocytopeni), destruksjon av røde blodlegemer (non-immunologisk hemolyse) og akutt nyresvikt er aktuelle sykdomstegn. Typisk/klassisk HUS utløses vanligvis av en tarm-infeksjon med der giftstoffet verotoksin (shiga-lignende) som produseres av bakterien Echerichia coli (e.coli) som forårsaker mage-tam-infeksjon. Barn før 5-års alder angripes ofte. Atypisk HUS (aHUS)/“sekundær” HUS har en lignende sykdomsutvikling, men skyldes andre tilstander som genetiske og immunologiske tilstander, men kan utløses av infeksjoner eller medikamenter. HUS og aHUS. Sykdommene tas hånd på sykehus, ofte i samarbeid mellom flere spesialister (referanse: Bhandari J, 2022).

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS)

Sykdomsårsak. Oftest forårsaket av Shiga-lignende toksin (verotoksin) fra e.coli tarm- infeksjon (entero-hemorragisk e.coli, EHEC). Shiga toksin-produserende Escherichia coli-assosiert hemolytisk uremisk syndrom kalles også STEC-HUSS. Sjeldnere dannes toksinet/giftstoffet av bakterien Shigella dysenteriae. Inntak av rå, ikke-pasteurisert melk eller rått kjøtt er de vanligste infeksjonsårsakene. Shiga-toksin frigjør von Willebrandt Faktor (vWF) som medfører blodpropper/tromboser.

Symptomer på HUS

Barn angripes oftest innen 3 dager etter å ha inntatt bedervet mat. Alle har diare, ca. 90% har i tillegg sterke magesmerter og blod i avføringen. Etter en uke oppstår komplikasjoner som er forårsaket av skade på rød blodlegemer (hemolyse/hemolytisk anemi), slik som pustevansker, besvimelse, gulsott (ikterus) og nyresvikt.

Triade som kjennetegner HUS: 1) Hemolytisk anemi (lavt hemoglobin). 2)Trombocytopeni (Lavt antall blodplater). 3) Akutt nyresvikt

Undersøkelser ved HUS

Sykehistorien etterspør utenlandsreiser og inntak av risiko-matvarer (utilstrekkelig varmebehandlet kjøtt) og rå melkeprodukter. Utviklingen av symptomer (se ovenfor) er også viktig.

Klinisk undersøkelse vurderer blodtrykk, allmenntilstand, hud og hudfarge/gulsott og indre organer. Nervesystemet kan angripes, slik at kramper, uklarhet, talevansker, blindhet (cortical) og/eller lammelser observeres. Revmatiske manifestasjoner som ledd eller muskel-manifestasjoner (rabdomyolyse) er sjelden.

Blodprøver kan omfatte hemoglobin/røde blodlegemer, blodplater/trombocytter og hvite blodlegemer med differensial-telling. Ofte er hemoglobin under 10 g/dl (anemi) og antall blodplater lave. I blodutstryk ses karakteristiske schistocytter som er skadede røde blodlegemer. Også nyre- (nyresvikt) og leverprøver med bilirubin (gulsott), kreatin kinase/CK fra muskulatur (rabdomyolyse), samt laktat dehydrogenase og haptoglobin (hemolyse) er sentrale prøver. Ved nyresvikt er saltene/elektrolyttene med natrium og kalium også viktige. Komplementfaktorer C3 og C4 er ofte lave.

Urinen må kontrolleres for unormal utskillelse av protein og blod ved nyrebetennelse.

Avføring. Ved blodig diare og nyresvikt undersøkes avføring med PCR på Shigella toksin og entero-hemoragisk e.coli (EHEC). 

Atypisk HUS (aHUS)

Sykdomsårsak. aHUS forårsakes ikke av mage-tarm-infeksjon (som ved HUS), men av ulike genetiske (mutasjoner) eller immunologiske årsaker (antistoffer). Imidlertid er det vanlig at sykdommer som aktiverer komplement i immunsystemet, slik som infeksjoner, medikamenter og ved forverring av immunologiske sykdommer kan utløse sykdommen når disposisjonen foreligger (referanse; Loirat C, 2015). Når sykdommen har startet, oppstår en unormalt kraftig betennelsesreaksjon der komplement-faktorer som er en viktig del av immunsystemet er sterkt involvert. Ved en feil dannes mange små blodpropper som blokkerer små blodårer i ulike organer (se nedenfor), slik som også ved HUS (se ovenfor). Uten behandling, kan prosessen fortsette, selv om utløsende årsak er fjernet.

Forekomst. aHUS utgjør 5-10% av alle HUS og kan opptre både hos barn og voksne. Samtidig systemisk bindevevssykdom som systemisk lupus (SLE) eller systemisk sklerose forekommer (antistoff er en del av sykdomsmekanismen). En sjelden gang kan aHUS utløses av svangerskap og fødsel. En genetisk type med gjentatte sykdomsanfall er også påvist (familiær aHUS).

Symptomer på aHUS

Tidlige, men uspesifikke sykdomstegn er feber, magesmerter, kvalme, oppkast og diare. Senere kan tegn på alvorlig sykdom fra flere organer utvikle seg med risiko for slag, hjerteinfarkt og nyresvikt.

Undersøkelser

Sykehistorien kan avdekke forutgående infeksjon, inntak av medikamenter, andre stoffer eller disponerende immunologiske sykdommer. Aktuelle symptomer etterspørres (se ovenfor).

Klinisk vurderes blodtrykk, temperatur, puls, hud, mage/tarm, nervesystem, hjerne (forvirrethet) og indre organer. Ved nyreskade/akutt nyresvikt ses ofte høyt blodtrykk og væskeansamling (hevelser/ødem).

Blodprøver: Celletellinger kan vise lavt antall trombocytter (blodplater), anemi (lavt antall røde blodlegemer) og blodutstryk kan vise typiske schistocytter (skadede røde blodlegemer). Ved hemolyse øker laktatdehydrogenase (LD) og haptoglobin er for lav. Nyresvikt kan vises ved for høyt kreatinin og for lav eGFR. Tegn på aktiv betennelse vises ved høy CRP, SR og komplement-faktorene C3 og C4 er ofte lave. Supplerende utredning: C1q, C5b-9 (komplement-faktorer), funksjonell komplement-aktivitet (klassisk-, alternativ- og lektin- aktiveringsvei, andre komplement-faktorer). Blødnings-/koagulasjonsfaktorer som fibrinogen og D-dimer er vanligvis normale (til forskjell fra disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

Urin: Proteinuri og røde blodlegemer som tegn på nyreskade. 

EKG og ekkokardiografi/ultralyd gjøres ved tegn til hjerte-manifestasjon Hjerte. Kransårene (koronararteriene) kan angripes og utløse hjerteinfarkt.

Diagnosen baseres på symptomer og kliniske funn (se ovenfor). I enkelte tilfeller med gjentakende sykdom eller familiære tilfeller kan genetiske defekt undersøkes: Gener: CFH, CD46, CFI, C3, CFB, THBD, CFHR1, CFHR5, og DGKE.

Lignende sykdommer, differensialdiagnoser

HUS og AHUS er ganske akutte tilstander som kan være vanskelige å diagnostisere fordi de tidlige symptomene er som ved mange andre ufarlige sykdommer. I forløpet kan de forveksles med infeksjoner, vaskulitt og en rekke andre tilstander som er alfabetisk listet opp nedenfor. Spesielt kan HUS og aHUS ligne trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), disseminert intravasal koagulasjon (DIC) og etter fødsel som ved HELLP syndrom. Også systemiske vaskulitter kan ligne (referanse: McFarlane PA, 2021).

Behandling

Det er initialt viktig å erstatte væskemangel, ofte ved intravenøse infusjoner. Nyrefunksjonen og saltene/elektrolyttene i blodet må følges nøye. I noen tilfeller vil nyresvikten medføre behov for dialyse. Man er tilbakeholdende med antibiotika ved e.coli-utløst HUS fordi komplikasjoner da heller kan øke. Eculizumab (Soliris) (monoklonalt antistoff mot terminalt komplement/C5) kan ha god effekt (referanse: Wijsma KL, 2018). Plasmaferese (OBS! kan redusere effekt av eculizumab).

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden