HUS, aHUS

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Schizocyte smear 2009-12-22.JPG

By Paulo Henrique Orlandi Mourao - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8823735

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og atypisk HUS (aHUS)

Stikkord

Alvorlig sykdom i blod, mage/tarm og andre indre organer med rask utvikling av nyresvikt

Definisjon

Både HUS og aHUS betegnes som Trombotisk mikroangiopati (små blodpropper). Nyresvikt i sykdomsforløpet

HUS

Symptomer og undersøkelsesfunn

 • Barn angripes oftest
 • Oftest forårsaket av Shiga-ligenende toksin fra forutgående e.coli tarm- infektion
 • Symptomstart 5-10 dager etter (blodig)diare/tarmplager
 • Redusert urinutskillelse (nyresvikt)
 • Urin med blod, proteiner
 • Blodtrykkstigning
 • Trombocytemi (Lavt antall blodplater)
 • Hemolytisk anemi (ødelagte røde blodlegemer)
 • Mer informasjon her (Wikipedia)

Atypisk HUS

 • Ukontrollert aktivering av komplementsystemet (viktig del av immunsystemet)
 • Medfører systemisk tromboembolisk mikroangiopati med blodpropper i små blodårer og risiko for slag, hjerteinfarkt, nyresvikt og død
 • Kan opptre både hos barn og voksne
 • Samtidig systemisk bindvevesykdom som systemisk lupus (SLE) eller systemisk sklerose forekommer

Årsaker

 • Mutasjon i komplemet regulerende proteiner (faktor H, faktor I eller membran ko-faktor protein)
 • Ervervede antistoff som hemmer komplementregulerende proteiner

Symptomer

 • Magesmerter, kvalme, diare, forvirrethet, utmattelse, hevelser (ødem)
 • Raskt innsettende komplikasjoner (mikroangiopati)
  • Akutt nyresvikt og høyt blodtrykk
  • Hjerteinfarkt
  • Multiorgansvikt

Diagnose

 • Symptomer og kliniske funn
 • Blodprøver
  • Lavt antall trombocytter (blodplater)
  • LD øker (celleskade)
  • Haptoglobin faller (hemolyse)
  • Anemi (lavt antall røde blodlegemer)
  • Schistocytter (skadede røde blodlegemer ses i blodutstryk)
  • Kreatinin øker (nyreskade)

  Urin: Proteinuri (nyreskade)

 Feil diagnose (lignende sykdommer, differensialdiagnoser)

 • TTP (Trombocytopenisk purpura)
  • HUS
   Forårsaket av shiga-toksin-produserende e. coli bakterier (tarminfeksjon) (STEC-HUS)
 • HELLP syndrom (hemolyse, leverskade, lave trombocytter) i svangerskap
 • Medikamentreaksjon
  • Kokain, cyklosporin (Sandimmun), takrolimus (Prograf, Advagraf)

Behandling

 • Eculizumab (Soliris)(monoklonalt antistoff mot terminalt komplement) forventes å ha svært god effekt
 • Plasmaferese (OBS! kan redusere effekt av eculizumab)
 • Dialyse

Litteratur

Palm