Hemolytisk-uremisk syndrom, HUS, aHUS

Share Button
aHUS

Atypisk Hemolyttisk Uremisk syndrom (aHUS) med angrepne lepper, hud og slimhinner. Nagar VS, 2017CC BY NC SA .3.0

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og atypisk HUS (aHUS)

Stikkord

Alvorlig sykdom i blod, mage/tarm og andre indre organer med rask utvikling av nyresvikt

Definisjon

Både Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og atypisk HUS (aHUS) betegnes som Trombotisk mikroangiopati (små blodpropper). Nyresvikt i sykdomsforløpet. Lignende symptomer som ved TTP (Trombotisk trombocytopenisk purpura), men ulike sykdomsårsaker.

HUS

Sykdomsårsak

Oftest forårsaket av Shiga-lignende toksin fra forutgående e.coli tarm- infeksjon (entero-hemorragisk e.coli, EHEC)

 • Shigella-toxin frigjør von Willebrandt Faktor (vWF) som medfører tromboser
 • Symptomstart 5-10 dager etter (blodig) diare/tarmplager

Symptomer og undersøkelsesfunn

Triade:

 1. Hemolytisk anemi (lavt hemoglobin)
 2. Trombocytopeni (Lavt antall blodplater)
 3. Akutt nyresvikt
 • Barn angripes oftest
 • Nyrebetennelse
  • Urin inneholder blod og proteiner
  • Redusert urin utskillelse (nyresvikt)
  • Blodtrykks-stigning
 • Trombocytopeni (Lavt antall blodplater)
 • Hemolytisk anemi (ødelagte røde blodlegemer)
 • Ved blodig diare og nyresvikt undersøkes avføring med PCR på Shigella toxin og entero-hemoragisk e.coli (EHEC)
 • Mer informasjon her (Wikipedia)

Atypisk HUS (aHUS)

Sykdomsårsak

Medfødt eller ervervet hemming av komplementsystemet (alternative veien) gir ukontrollert frisetting av komplement-faktorer (viktig del av immunsystemet)

 • Medfører systemisk trombo-embolisk mikro-angiopati med blodpropper i små blodårer og risiko for slag, hjerteinfarkt, nyresvikt og død

Forekomst

Symptomer

 • Nyrer
  • Akutt nyresvikt
  • Høyt blodtrykk
  • Væskeansamling (hevelser/ødem)
 • Mage/tarm
  • Magesmerter, kvalme, diare,
 • Raskt innsettende komplikasjoner (mikro-angiopati)
  • Forvirrethet
  • Utmattelse
  • Hjerteinfarkt
  • Multiorgansvikt

Diagnose

Basert på dymptomer og kliniske funn:

 • Blodprøver
  • Lavt antall trombocytter (blodplater)
  • LD øker (celleskade)
  • Haptoglobin faller (hemolyse)
  • Anemi (lavt antall røde blodlegemer)
  • Schistocytter (skadede røde blodlegemer ses i blodutstryk)
  • Kreatinin øker (nyreskade)
  • Komplement-faktorer C3 og C4 er ofte lave
  • Supplerende utredning
   • C1q, C5b-9 (komplement-faktorer)
   • Funksjonell komplement-aktivitet (klassisk-, alternativ- og lektin- aktiveringsvei
   • Andre komplement-faktorer
  • Ved mistanke om genetisk defekt undersøkes gener
   • CFH, CD46, CFI, C3, CFB, THBD, CFHR1, CFHR5, og DGKE

  Urin: Proteinuri (nyreskade)

 Feil diagnose (lignende sykdommer, differensialdiagnoser)

Behandling

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden