Øyet & Revmatisk sykdom 5/5 (1)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Episkleritt: Illustrasjon "Episcleritiseye" by Asagan - Took the picture myself. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Episcleritiseye.jpg#/media/File:Episcleritiseye.jpg

Dobbeltsyn (diplopi og revmatisk sykdom)

Episkleritt og revmatisk sykdom

Skleritt og revmatisk sykdom

Uveitt (regnbuebetennelse) og revmatologisk sykdom

Tørre øyne (sicca) og fremmedlegemefølelse

Rennende øyne

Smerte i øyet

 • Uveitt
  • Forekommer ved en rekke inflammatoriske revmatiske sykdommer oftest som anterior uveitt eller iridocyklitt:
   • Anterior uveitt = Inflammasjon på fremre del av uvea
   • Iridocyklitt = fremre (anterior) uveitt når det tilgrensende ciliær legemet også er affisert
   • Smerter, særlig når en ser mot lyset
  • Mer om revmatiske sykdommer og uveitt her

Lysskyhet (smerter når en ser mot lys)

 • Keratitt
  • Herpes keratitt
  • Ofte kontaktlinsebrukere
  • Smertefullt
  • Rødt øye
  • Lysskyhet
  • Viral eller bakteriell årsak
  • Hvis tvil: Øyelege for behandling av virusinfeksjon (ikke lokale steroider)
  • Keratokonjumtivitis sicca er tørrhet på hornhinne og hinnene på fremre del av øyet på grunn av nedsatt tåreproduksjon og/eller dårlig tårekvalitet (se ovenfor)
 • Skleritt
  • Smerter
  • Rødt “på det hvite”
 • Uveitt
 • Annen årsak til øyesmerte:
  • Trang-vinkel glaukom
   • Ensidige smerter
   • Hodesmerter
   • Ofte høy alder
   • Lysstiv pupille
   • Øyeblikkelig til øyelege

Uklart og redusert syn

Dobbeltsyn (diplopi)

Hovne øyelokk og eksem ved øyne

Rødt øye

 • Keratitt (betennelse på hornhinnen)
  • Ofte smertefullt
  • Beskrevet ovenfor på denne siden
  • Må skilles fra uveitt (se over) og grønn stær/glaukom

Knuter på øyet

 • Knuter på øyet (pingvekula)
  • Gul-hvite klumper på sklera (“det hvite”) i øyet
  • Vanligvis ikke behov for behandling
  • Skilles fra pterygium (vennligst se nedenfor)
  • Ikke sikker sammenheng med revmatisk sykdom
 • Pterygium
  • Knute som vokser fra sklera (“det hvite”) innover mot pupillen (midt i øyet)
  • Opereres dersom synet påvirkes
  • Ikke sikker sammenheng med revmatisk sykdom

Blødning

 • Spontan subkonjunktival blødning (hemorrhagi, hyposhagmia)
  • Helt rødt øye (på sklera)
  • Lite eller ingen symptomer (ikke smerte, lysskyhet eller følelse av fremmedlegeme på øyet
  • Sjekk at ikke Marevan eller annen blodfortynnende behandling er overdosert
  • Spontan tilhelning innen 1-2 uker
 • Intraoculær blødning (blødning inne i øyet)

  • Ved generell blødningstendens (blodfortynnende medikamenter, lavt antall blodplater)
  • Skade
  • Økt intraocculært trykk (grønn stær?)
  • Kan føre til blindhet

Revmatiske sykdommer med øyeaffeksjon

 • NOMID/ Cinca syndrom

 • Sticklers syndrome

  • Ofte myopi (nærsynthet)
  • Katarakt (grå stær)
  • Progressiv artro-ophtalmopati (Artritt og øyeaffeksjon)
  • Forekomst 1:10.000
  • Genetisk årsak
  • Affiserer kollagen type II og XI
  • Utseende har ofte avflatet ansiktsprofil (ikke nødvendigvis)
  • Medfødt spalte i munntaket
  • Hørselstap
  • Deformiteter i knokler og ryggvirvler
  • Noen har lite symptomer
  • Mer her (Wikipedia)
Denne siden har hatt 26 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden