Øyet og Revmatisk sykdom 4.31/5 (13)

Share Button
Øyebetennelse ved revmatisk sykdom

Øyet angripes ofte ved revmatiske sykdommer. Episkleritt.  «Episcleritis eye» Asagan/ Wikimedia CC/ Gilani CJ, 2017. CC BY-SA 4.0

Komplikasjoner fra øyne er vanlig ved revmatiske sykdommer som Bekhterevs sykdom/ankyloserende spondylitt, leddgikt (revmatoid artritt), barneleddgikt (JIA), Sjøgrens syndrom,  ANCA-vaskulitt (GPA, EGPA, MPA) og Behcets sykdom. Ved tegn på alvorlig manifestasjon skal øyelege konsulteres. Blant de viktigste øye-sykdommer er: uveitt, skleritt, retinal vaskulitt, orbitale og retro-orbitale sykdommer, hornhinnebetennelse (keratitt), tørre øyne og bivirkning av hydroksyklorokin (Plaquenil) som ofte brukes mot systemisk lupus (SLE)

Blødning

Spontan sub-konjunktival blødning (hemoragi, hyposhagmia)

 • Helt rødt øye (på sklera)
 • Lite eller ingen symptomer (ikke smerte, lysskyhet eller følelse av fremmedlegeme på øyet
 • Sjekk at ikke Marevan eller annen blodfortynnende behandling er overdosert
 • Spontan tilbakegang innen 1-2 uker

Intra-oculær blødning (blødning inne i øyet)

 • Ved generell blødnings-tendens (blodfortynnende medikamenter, lavt antall blodplater)
 • Skade
 • Økt intra-oculært trykk (grønn stær?)
 • Kan føre til blindhet

Dobbeltsyn (diplopi)

Flere alvorlige revmatiske sykdommer

Andre årsaker må også avklares

Hovne øyelokk og eksem ved øyne

Knuter på øyet

Knuter på øyet (pingvekula)

 • Gul-hvite klumper på sklera («det hvite») i øyet
 • Vanligvis ikke behov for behandling
 • Skilles fra pterygium (vennligst se nedenfor)
 • Ikke sikker sammenheng med revmatisk sykdom

Pterygium

 • Knute som vokser fra sklera («det hvite») innover mot pupillen (midt i øyet)
 • Opereres dersom synet påvirkes
 • Ikke sikker sammenheng med revmatisk sykdom

Lysskyhet (smerter når en ser mot lys)

Keratitt

 • Herpes keratitt
 • Ofte kontaktlinsebrukere
 • Smertefullt
 • Rødt øye
 • Lysskyhet
 • Viral eller bakteriell årsak
 • Hvis tvil: Øyelege for behandling av virusinfeksjon (ikke lokale steroider)
 • Kerato-konjumtivitis sicca er tørrhet på hornhinne og hinnene på fremre del av øyet på grunn av nedsatt tåreproduksjon og/eller dårlig tårekvalitet (se ovenfor)

Skleritt

Uveitt

Rennende øyne

Rødt øye

Episkleritt

Skleritt

Konjunktivitt

Uveitt

Keratitt (betennelse på hornhinnen)

 • Ofte smertefullt
 • Beskrevet ovenfor på denne siden
 • Må skilles fra uveitt (se over) og grønn stær/glaukom

Smerte i øyet

Uveitt

 • Forekommer ved en rekke inflammatoriske revmatiske sykdommer oftest som anterior uveitt eller iridocyklitt:
  • Anterior uveitt = Inflammasjon på fremre del av uvea
  • Iridocyklitt = fremre (anterior) uveitt når det tilgrensende ciliær legemet også er affisert
  • Smerter, særlig når en ser mot lyset
 • Mer om revmatiske sykdommer og uveitt her

Keratitt (hornhinnebetennelse, se nedenfor)

Skleritt (se nedenfor)

Tolosa-Hunt syndrom

 • Ett øye
 • Brå smerte
 • Sinus cavernosus -inflammasjon

Annen årsak til øyesmerte:

 • Trang-vinkel glaukom
  • Ensidige smerter
  • Hodesmerter
  • Ofte høy alder
  • Lysstiv pupille
  • Øyeblikkelig til øyelege

Tørre øyne (sicca) og fremmedlegeme-følelse

Symptomer på tørre øyne er vanlig i befolkningen og har ulike årsaker. Vanligst er redusert funksjon i Meibomske kjertler som produserer olje og talg til tårevæsken. Tørre øyne skyldes også for lav tåreproduksjon fra tårekjertlene. Symptomer kan være sand-følelse, kløe, sårhet, røde øyne, ubehag ved bruk av data-skjerm og kontaktlinser. Utenom noen medikamenter kan flere tilstander forårsake tørre øyne:

Uklart og redusert syn

Mange revmatiske sykdommer som affiserer ulike deler av øyet, øyebakgrunn og blodsirkulasjonen til øyet.

Revmatiske sykdommer med øye-affeksjon

Barneleddgikt 

 • Vennligst se Juvenil artritt nedenfor

Behcets sykdom

Øyet kan angripes på flere måter og er en fryktet komplikasjon. Totalt får 25-75% en form for øye manifestasjon. Menn er vanligere angrepet enn kvinner. Øyemanifestasjon kan forårsake blindhet hvis ikke behandlet. Mest alvorlig i endemiske områder (for eksempel i Tyrkia).

Kombinasjoner av disse øyemanifestasjonene er også mulig. Forskning har vist at HSP-70 i blodet er disponerende faktor for uveitt, men dette er ingen rutineprøve (referanse: Sahebari M, 2013). Ved symptomer fra øyne er hurtig vurdering hos øyelege viktig fordi varig synstap (blidhet) kan oppstå.

Bekhterevs (Ankyloserende spondylitt)

Uveitt (akutt, anterior) hos 30%

 • Ett øye av gangen, men 80% får på begge øyne etter hvert
 • Forvoksninger (synekier) i øyet kan føre til grønn stær (glaukom)
 • HLA-B27 genetisk assosiert
 • Skal undersøkes og kontrolleres av øyelege

Blau syndrom

GPA/Wegeners granulomatose og øyet

Øyesymptom kan være første sykdomstegn på GPA eller en komplikasjon i sykdomsforløpet

Generelt om GPA påå egen side

Litteratur; Perez-Jacoiste Asin MA, 2019; Episkleritt; Skleritt: Orbital pseudotumor (granulom).

Juvenil artritt (JIA), Barneleddgikt og Øyet

Uveitt; Blant barn er uveitt-årsaken barneleddgikt (juvenil artritt) i 20-75% av tilfellene (referanser: Janine A, 2009. Abu Samara K, 2016)

 • Uveitt som sykdoms-debut ved barneleddgikt er mulig
 • Lite symptomer hos barn
 • Viktig å kontrollere hops øyelege regelmessig
 • Begge øyne i 70%
 • Jenter 4 ganger oftere enn gutter
 • ANA foreligger hos 75%

Kawasaki syndrom

 • Barn
 • Feber
 • Røde øyne
 • Rød tunge
 • Hovne lymfeknuter

Myositt/Dermatomyositt

 • Helioptropt (rød-fiolett) eksem på øyelokk

NOMID/ Cinca syndrom

 • “Chronic infantil neurological cutaneous and articular” (CINCA) sykdom

Psoriasis artritt og øyet

Reaktiv artritt (Reiters syndrom) og øyet

Revmatoid artritt (RA) og øyet

Sarkoidose og Øyet

Debutsymptom hos 5% av tilfellene. Symptomer varier, enkelte har lite symptomer

 • Øyelokk: Lupus pernio (blå-fiolett)
 • Infiltrerte tårekjertler
 • Parotittuveitt og feber (Heerfords syndrom)
 • Konjunktivale sarkoide granulomer
 • Uveitt
  • Anterior
  • Posterior
  • Blandingsform
  • Pan-uveitt
  • Oftest begge øyne (bilateralt)
  • Granulomatøs type er vanligst
   • Retinal vaskulitt
   • Blødninger
   • Eksudater
 • Perivaskulære nodulære granulomer (”stearinvoks-drypp”)
 • Dalen-Fuchs knuter (epiteliale celler)
 • Retinale og choroidale multifokale infiltrater som etterlater pigmenterte chorio-retinale arr
 • Retinale og choroidale nodulære granulomer
 • Kan affisere opticus nerven
 • Granulomer på øye-bakgrunnen, hyperemi og ødem

Litteratur: Baughman RP 2010

SLE og Øyet

Inflammatoriske forandringer i øyne kan forutgå SLE- debut med flere år

Litteratur: Palejwala NV, 2012

Sticklers syndrom

 • Ofte myopi (nærsynthet)
 • Katarakt (grå stær)
 • Progressiv artro-ophtalmopati (Artritt og øyeaffeksjon)
 • Forekomst 1:10.000
 • Genetisk årsak
 • Affiserer kollagen type II og XI
 • Utseende har ofte avflatet ansiktsprofil (ikke nødvendigvis)
 • Medfødt spalte i munntaket
 • Hørselstap
 • Deformiteter i knokler og ryggvirvler
 • Noen har lite symptomer
 • Mer her (Wikipedia)

Systemisk sklerose (sklerodermi)

Takayasus arteritt

 Temporalis arteritt

Litteratur


Denne siden har hatt 8 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden