Immunglobuliner 5/5 (1)

Share Button

Immunglobuliner (IgA, IgD, IgE, IgG, IgM):

  • Produseres av plasmaceller utviklet fra B-lymfocytter og er en del av immunforsvaret
  • IgG utgjør 75-80% av totalmengden sirkulerende immungloliner og er viktigste immunglobulin som beskyttelse mot infeksjoner
  • Lave IgG-verdier forekommer etter immundempende medikasjon ( som rituximab / MabThera) og ved spesielle sykdommer som hyper-IgM syndromer og ved common variable immundeficiency (CVID)
  • Høye IgG-verdier medfører høy blodsenkningsreaksjon (men normal CRP)
  • Selektivt forhøyet (total-) IgG forekommer ved autoimmune sykdommer som Sjøgrens syndrom, SLE, sarkoidose, kronisk autoimmun hepatitt og ved benmetastaser.
  • Immunglobuliner, oftest IgG, kan danne immunkomplekser som stimulerer immunsystemet, slik at en kraftig revmatisk betennelse med urtikariell og annen vaskulitt kan oppstå.
  • I svangerskap kan IgG passere placenta og overføres til fosteret (ved aktiv transport). Foster og nyfødt får høyere IgG verdier enn mor. Medikamenter med IgG-del (en del biologiske medikamenter) passerer placenta på tilsvarende måte
  • IgG deles inn i subklassene IgG1, IgG2, IgG3 og IgG4
Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden