Hørselstap ved Revmatisk sykdom 4.5/5 (2)

Share Button

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Tidens_naturl%C3%A6re_fig40.png

Hørsel & Revmatisk sykdom

Øret består av det indre og ytre øret. Hørselsorganet også omfatter balanseorganet. Hørselstap kan være konduktiv (ledende), sensorisk eller blandet. I blant kan manifestasjoner være relatert til revmatisk sykdom.

Konduktivt hørselstap oppstår når overføring av lyd til cochea er hindret. Vanligste årsak er cerumen eller andre fremmedlegemer i øregangen, ekstern otitt, dysfunksjon i øreknokler, væske i middeløret eller kolesteatom som er en benign lokalt destruerende tumor. Ved konduktivt hørseltap er lyden redusert, til forskjell fra sensorisk hørselstap som medfører både redusert og forvrengt lyd.

Sensorisk hørselstap kjennetegnes ved at overføring av stimuli  innen eller etter cochlea. Årsaken kan relateres til dysfunksjon i hårcellene eller i selve den 8. hjernenerven. Årsaker blant barn kan være genetiske, virus eller bakterie-infeksjoner eller etter for tidlige fødsel. Aldersrelatert hørselstap kan skyldes degenerasjon av choclea, inklusiv hårcellene. Plutselig sensorisk ensidig hørselstap kan skyldes forutgående virusinfeksjon, men ofte uten påvisbar årsak (Anastasiadou S, 2021). Granulomatose med polyangiitt (GPA) er blant revmatiske sykdommer so kan medføre sensorisk hørselstap (se også listen nedenfor).

Svimmelhet/vertigo

Svimmelhet (vertigo) kan ha en rekke årsaker som en sjelden gang skyldes revmatisk sykdom.

Akustikusnevrinom / vestibulær schwannom. Utredning med MR

Benign paroksysmal posisjonsvertigovertigo kan forårsake svimmelhet men ikke hørselstap. Pasientene vil ha positiv Dix-Hallpike test. Man roterer pasientens hode 45 grader mot den syke siden og litt bakover mens han sitter på undersøkelsesbenken. Deretter tippes vedkommende raskt bakover til liggende stilling, med hodet litt under horisontalplanet. Hodet holdes her i 30 sekunder, innen hvilke anfallet melder seg (Gopen F, 2002).

Blødning i indre øret påvises ved MR.

Hjerte/kar sykdom (slag, disseksjon, blødning). Nye nevrologiske utfall som ataksi, heshet, talevansker eller svelgevansker bør utredes kardiovaskulært med CT og MR.

Kreft i tinningbenet kan påvirke hjernenerver, inklusiv facialis-parese og utredes med CT eller MR.

Labyrintitt er inflammasjon i den membranøse labyrinten. Årsaken kan være virus, bakterier eller systemisk sykdom.  Forskjellen til vestibulær nevritt er at labyrinten er angrepet, noe som medfører hørselstap. Granulomatose med polyangiitt (GPA) eller polyarteritis nodosa (PAN) er sjeldne årsaker til labyrintitt.

Menieres sykdom kjennetegnes av episodevise hørselstap og svimmelhet.

Multiple sklerose kjennetegnes ved supplerende nevrologiske utfall som spastisitet eller opticus nevritt.
Vestibulær nevritt kan ligne labyrintitt (se ovenfor), men uten hørselstap.

Diagnoser med hørsel- eller vertigo

Litteratur

Anastasiadou S, 2021 (hørselstap)

Barkwill D, 2021 (labyrintitt)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden