Hypersensitivitets-vaskulitt

Share Button

Hypersensitivitetsvaskulitt (Se også Urtikariell vaskulitt, HUVS)

Stikkord

Allergisk utslett med vaskulitt ca en uke etter legemiddelbruk eller infekjson. Feber, hovne lymfeknuter. Overlapper med leukocytoklastisk og urtikariell vaskulitt

Immunkomplekser & Type III hypersensitivitet

Definisjon

ACR kriterier (1990) definerer hypersensitivitets-vaskulitt hos voksne (minst tre oppfylte punkter har 71% sensitivitet og 84% spesifisitet), men har fått kritikk i ettertid (referanse: Ortiz-Sanjuan F, 2014)

  • Alder >16 år
  • Bruk av mulig utløsende medikament
  • Palpabel purpura
  • Makulo-papulært utslett
  • Hudbiopsi viser neutrofile leukocytter rundt arterioler eller venoler

Symptomer og kjennetegn

Feil diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

  • Fjerne utløsende årsak (medikamenter)
    • Effekt innen dager til få uker
  • Behandle eventuell bakenforliggende infeksjon
  • Antihistamin, Kolkisin, Kortikosteroider og cytostatika i enkelte tilfeller

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden