Hypersensitivitets-vaskulitt 4.2/5 (5)

Share Button

Hypersensitivitets-vaskulitt Khetan P, Indian J Med Res (2012). CC BY NC SA 3.0

Hypersensitivitets-vaskulitt (Se også Urtikariell vaskulitt, HUVS)

Stikkord

Allergisk utslett med vaskulitt ca. en uke etter legemiddelbruk eller infeksjon. Feber, hovne lymfeknuter. Overlapper med leukocytoklastisk og urtikariell vaskulitt

Immunkomplekser & Type III hypersensitivitet

Definisjon

Hypersensitivitetsvaskulitt skyldes overømfintlig reaksjon på ytre faktorer som kan være medikamenter, infeksjoner og annet. Vevsprøve (biopsi) fra typiske hudforandringer viser leukocytoklastisk vaskulitt som heller ikke er en spesifikk sykdom.

ACR kriterier (1990) definerer hypersensitivitets-vaskulitt hos voksne (minst tre oppfylte punkter har 71% sensitivitet og 84% spesifisitet), men har fått kritikk i ettertid (referanse: Ortiz-Sanjuan F, 2014)

  • Alder >16 år
  • Bruk av mulig utløsende medikament
  • Palpabel purpura
  • Makulo-papulært utslett
  • Hudbiopsi viser neutrofile leukocytter rundt arterioler eller venoler

Symptomer og kjennetegn

Symptomene debuterer ofte 7-10 dager etter eksponering.

Ved undersøkelse ses i huden palpabel purpura, petekkier, urtikaria (eleveblest). Feber og hovne lymfeknuter forekommer hos ca. 30%. Muskel- og leddsmerter er heller ikke uvanlig.

I blodprøver påvises høy CRP og senkningsreaksjon (SR). Ofte ses lave komplement-faktorer (C3, C4). Hvite blodlegemer kan være forhøyet på grunn av eosinofile celler.

Vevsprøve (biopsi) viser leukocytoklastisk vaskulitt. Ofte

Feil diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

Om mulig, fjernes utløsende årsak (medikamenter). En forventer da bedring innen dager til få uker. Behandle eventuell bakenforliggende infeksjon. Legemidler mot symptomer omfatter antihistamin og kortison (kremer, prednisolon). I kroniske tilfeller kan lengre behandling med kolkisin og i enkelte tilfeller også immundempende medikamenter.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden