Hypersensitivitets-vaskulitt Ingen vurderinger ennå

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Hypersensitivitetsvaskulitt (Se også Urtikariell vaskulitt, HUVS)

Stikkord

Allergisk utslett med vaskulitt ca en uke etter legemiddelbruk eller infekjson. Feber, hovne lymfeknuter. Overlapper med leukocytoklastisk- og urtikariell vaskulitt

Immunkomplekser & Type III hypersensitivitet

Definisjon

ACR kriterier (1990) definerer hypersensitivitetsvaskulitt hos voksne (minst tre oppfylte punkter har 71% sensitivitet og 84% spesifisitet), men har fått kritikk i ettertid (Ref: Ortiz-Sanjuan F, 2014):

 • Alder >16 år
 • Bruk av mulig utløsnede medikament
 • Palpabel purpura
 • Makulopapulært utslett
 • Hudbiopsi viser neutrofile leukocytter rundt ateriole eller venule

Symptomer og kjennetegn

 • Debut 7-10 dager etter eksponering
 • Hud med palpabel purpura, petechier, urtikaria
 • Leukocyttoklastisk vaskulitt
 • Feber
 • Hovne lymfeknuter
 • Lave komplementer (C3, C4) i serum
 • Høy SR

Feil diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Fjerne utløsende årsak (medikamenter)
  • Effekt innen dager til få uker
 • Behandle eventuell bakenforliggende infeksjon
 • Antihistamin, Kolkisin, Kortikosteroider og cytostatika i enkelte tilfeller

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden