Hypersensitivitets-vaskulitt

Share Button

Khetan P, Indian J Med Res (2012)

Hypersensitivitetsvaskulitt (Se også Urtikariell vaskulitt, HUVS)

Stikkord

Allergisk utslett med vaskulitt ca en uke etter legemiddelbruk eller infekjson. Feber, hovne lymfeknuter. Overlapper med leukocytoklastisk og urtikariell vaskulitt

Immunkomplekser & Type III hypersensitivitet

Definisjon

ACR kriterier (1990) definerer hypersensitivitetsvaskulitt hos voksne (minst tre oppfylte punkter har 71% sensitivitet og 84% spesifisitet), men har fått kritikk i ettertid (Ref: Ortiz-Sanjuan F, 2014):

 • Alder >16 år
 • Bruk av mulig utløsnede medikament
 • Palpabel purpura
 • Makulopapulært utslett
 • Hudbiopsi viser neutrofile leukocytter rundt ateriole eller venule

Symptomer og kjennetegn

 • Debut 7-10 dager etter eksponering
 • Hud med palpabel purpura, petechier, urtikaria
 • Leukocyttoklastisk vaskulitt
 • Feber
 • Hovne lymfeknuter
 • Lave komplementer (C3, C4) i serum
 • Høy SR

Feil diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

 • Fjerne utløsende årsak (medikamenter)
  • Effekt innen dager til få uker
 • Behandle eventuell bakenforliggende infeksjon
 • Antihistamin, Kolkisin, Kortikosteroider og cytostatika i enkelte tilfeller

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden