Hypersensitivitets-vaskulitt 4.25/5 (4)

Share Button

Hypersensitivitets-vaskulitt Khetan P, Indian J Med Res (2012). CC BY NC SA 3.0

Hypersensitivitets-vaskulitt (Se også Urtikariell vaskulitt, HUVS)

Stikkord

Allergisk utslett med vaskulitt ca. en uke etter legemiddelbruk eller infeksjon. Feber, hovne lymfeknuter. Overlapper med leukocytoklastisk og urtikariell vaskulitt

Immunkomplekser & Type III hypersensitivitet

Definisjon

ACR kriterier (1990) definerer hypersensitivitets-vaskulitt hos voksne (minst tre oppfylte punkter har 71% sensitivitet og 84% spesifisitet), men har fått kritikk i ettertid (referanse: Ortiz-Sanjuan F, 2014)

  • Alder >16 år
  • Bruk av mulig utløsende medikament
  • Palpabel purpura
  • Makulo-papulært utslett
  • Hudbiopsi viser neutrofile leukocytter rundt arterioler eller venoler

Symptomer og kjennetegn

Feil diagnose (lignende sykdommer / differensialdiagnoser)

Behandling

  • Fjerne utløsende årsak (medikamenter)
    • Effekt innen dager til få uker
  • Behandle eventuell bakenforliggende infeksjon
  • Antihistamin, Kolkisin, Kortikosteroider og cytostatika i enkelte tilfeller

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden