PPP-syndrom Ingen vurderinger ennå

Share Button
PPP-syndrom

PPP-syndrom (Polyartritt, Pankreatitt, Pannikulitt). Loverdos I, 2015. CC BY NC ND 4.0

Pankreas Pannikulitt Polyartritt syndrom (PPP-syndrom)

Definisjon

PPP-Syndrom består av

  • Artritt (ofte betennelse i flere ledd)
  • Pankreatitt (Bukspyttkjertel-betennelse med høye pankreas-enzymer)
  • Pannikulitt (smertefulle nekroser i fett-vev)

Tilstanden er ofte assosiert til bakenforliggende kreftsykdom

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden