DADA2 (Juvenil Polyarteritis nodosa) 4/5 (1)

Share Button
DADA2

DADA2 med livedo retikularis i huden.Carosi C, 2016CC BY 4.0

Definisjon

Sykdom oftest fra barnealder. Deficiency of Denosine Deaminase 2 (DADA2) er sannsynligvis identisk med “Juvenil polyarteritis nodosa”. Tilstanden klassifiseres blant autoinflammatoriske sykdommer (hos barn) og har likhetstrekk med Sneddons syndrom hos voksne

Symptomer

Differensialdiagnoser

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden