DADA2

Share Button

Definisjon

Sykdom fra barnealder. Deficiency of Denosine Deaminase 2 (DADA2) er sannsynligvis identisk med “Juvenil polyarteritis nodosa”. Tilstanden klassifiseres blant autoinflammatoriske sykdommer (hos barn) og har likhetstrekk med Sneddons syndrom hos voksne

Symptomer

Differensialdiagnoser

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden