Lungeblødning (alveolar hemoragi) 4.75/5 (4)

Share Button
Pulmonal hemorrhagi

Lungeblødning i begge lunger ved GPA /Wegeners granulomatose (CT-undersøkelse). Baird EM, 2011. CC BY 2.0

Lungeblødning (diffus hemoragi) ved systemiske vaskulitter,  bindevevssykdommer og andre årsaker

Akutte blødninger i lungene forekommer som en alvorlig komplikasjon til enkelte revmatiske sykdommer.

Årsaker

Lungeblødning ved revmatisk sykdom skyldes ofte kapillaritt som er revmatisk (autoimmun) betennelse i små blodårer (kapillaritt), blødning dersom utposning på blodårer (aneurismer) sprekker. Blødning på grunn av skader på lungevevet som ved forgiftninger, infeksjoner eller hypersensitivitets-reaksjoner forekommer også.

Lungeblødning på grunn av kapillaritt oppstår ofte i løpet av få dager og tidlig i sykdomsforløpet, mens blødning fra aneurismer kan komme senere.

Symptomer

Symptomene på lungeblødning kan være hoste og tung pust samtidig med fallende blodprosent (hemoglobin) i blodprøver (anemi). Enkelte hoster opp litt blod eller blodig slim. Ved mindre blødninger foreligger få eller ingen symptomer, mens større blødninger raskt medfører pustevansker.

Diagnosen

Røntgen eller CT-undersøkelse av lungene viser nye, diffuse fortetninger (mattglass). Disse kan bildediagnostisk være vanskelig å skille fra infeksjon

  • Bronkoskopi utføres av lungeleger. Ved skylling (Bronkio-alveolær lavage) påvises blødning. Under mikroskop kan makrofager som inneholder hemosiderin påvises
  • Lungefunksjons-tester kan vise høye verdier for DLCO (på grunn av høyt nivå hemoglobin som fjerner karbon-mono-oksyd i lungene)
    • Lungefunksjonstester er ikke gjennomførbare ved alvorlig lungeblødning
  • Blodprøver viser et fall i hemoglobin (Blødnings-anemi)

Vaskulitt

Bindevevssykdommer

Infeksjoner

Medikamenter

  • Antikoagulasjon (Blodfortynnende)

Andre årsaker

Behandling

Inflammatorisk årsak (kapillaritt) behandles med immunsuppressiva intravenøst som Solu-Medrol, Sendoxan, MabThera

Prognose

Lungeblødning er alvorlig, men med tidlig behandling er den medisinske prognosen likevel god dersom det ikke foreligger ytterligere komplikasjoner eller blødningen er for stor

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden