Hyper-IGE syndrom/HIES (Jobs syndrom) 4.33/5 (3)

Share Button

Hyper-IgE syndrom kan deles inn i to hovedgrupper som begge preges av kløende, allergisk eksem, tilbakevendende byller/abscesser i huden og alvorlige lunge-betennelser. Årsaken er en form for medfødt immunsvikt (referanse: Ponsford MJ, 2018). I blodet påvises svært høye verdier av IgE antistoff. Sykdommen kan deles i to hovedgrupper, avhengig av arveligheten. Autosomalt dominant hyper-IgE syndrom (AD-HIES) som tilsvarer Jobs syndrom og skyldes genetiske mutasjoner i STAT3 genet. Denne utgjør 2/3 av tilfellene og ble beskrevet 1966. I 2009 ble en annen variant av Hyper-IgE syndromet beskrevet. Denne skyldes mutasjon i DOCK8 genet og nedarves autosomalt ressesivt (AR-HIES). En del av symptomene med eksem, lungebetennelser og høy IgE er felles med Jobs syndrom (referanse: Freeman AF, 2010). Tilstanden er ikke en vaskulitt- eller autoimmun bindevevssykdom, men noen av symptomene kan ligne.

Historie

Jobs syndrom ble første gang beskrevet i 1966 (referanse: Davis SD, 1966). I 2006 ble genetisk immunsvikt som sykdomsårsak påvist. Etter hvert er mer enn 90 ulike genetiske mutasjoner som årsak til sykdommen påvist (referanse: Goel S, 2018). Tilstanden ble på grunn av symptomene oppkalt etter den bibliske figuren Job (Jobs bok) som satan straffet med byller over hele kroppen.

Forekomst

Hyper-IgE-syndrom defineres som en sjelden sykdom. Begge kjønn kan angripes og en forekomst på ett nytt tilfelle årlig pr million innbyggere er estimert. Til tross for arveligheten er familiære tilfeller er uvanlig (referanse: Hafsi W, 2022).

Symptomer

Hyper-IgE
Hyper-IgE syndrom (Jobs syndrom) med keroakantomer i huden hos en 4 år gammel gutt. Alaysin S, 2015. CC Openi

Sykdommen begynner i tidlig barnealder/spedbarnsalder, ofte få uker etter fødsel.

Hud. Kronisk atopisk, kløende eksem med infeksiøse sår også i hodebunn og ansikt. Sårene infiseres raskt med staphylococcus aureus/stafylokokker og fremstår da som byller/abscesser. Også candida (sopp)-infeksjoner i hud, slimhinner og negler er vanlig.

Lunger. Tilbakevendende lungebetennelser, ofte med bakteriene staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae og haemophilius. Infeksjonene kan medføre byller / abscesser i lungene, bronkiektasier og lungecyster (hulrom i lungevevet).

Andre infeksjoner kan ses utenom i lungene. Det kan være påfallende hyppige og kronisk forløpende bihulebetennelser, ørebetennelser, tannkjøtt- og tannbetennelser eller infeksjon i ledd (septisk artritt) og skjelett (osteomyelitt).

Skjelett-deformiteter kan ses i tidlig ungdomsalder som asymmetri i ansiktet, promenerende panne, bred neserygg, dypt sittende øyne og feilstillinger i tannstillingen og gjenværende melketenner kan forekomme ved AD-HIES/Jobs syndrom, til forskjell fra AR-HIES. Andre forandringer kan være overbevegelige ledd (hypermobilitet), skoliose med skjev rygg og benskjørhet (osteopeni/osteoporose).

Blodårer kan angripes i form av arterie-utvidelser / aneurismer, selv om det ikke er vaskulitt-sykdom. Også koronar arterier (angina pectoris/hjerteinfarkt), hjernearterier (slag) og hovedpulsåren (alvorlige blødninger) kan få skader.

Undersøkelser

Sykehistorien begynner oftest tidlig i barnealder med uttalte symptomer (se ovenfor) fra huden, infeksjoner og i noen tilfeller ved Jobs syndrom/AD-HIES et påfallende ansiktsskjelett.

Klinisk undersøkelse bekrefter uttalte hudforandringer, hyppige infeksjoner, særlig i lunger hos små barn. Skjelett-deformiteter hos eldre barn med AD-HIES og mer enn 50% har overbevegelige ledd/hypermobilitet.

Blodprøver vil ved infeksjon påvise høy CRP og SR, men noen (opportunistiske) infeksjoner kan forløpe uten store utslag. Det totale antallet hvite blodlegemer (leukocytter) trenger ikke være unormalt, men en for høyt andel eosinofile hvite blodlegemer ses hos mer enn 90%. Noen har lav andel neutrofile hvite blodlegemer, noe som disponerer for infeksjoner. Ved måling av immunglobuliner, påvises svært høye nivå av immunglobulin E (IgE) på over 2.000 IU/ml. Nivået av IgE trenger imidlertid ikke være relatert til sykdommens alvorlighetsgrad. Gentest som viser heterozygot mutasjon i STAT3 bekrefter diagnosen.

Bakterie-undersøkelser fra sår kan påvise aktuell infeksjon.

Bildediagnostikk. Lungebetennelser og cyster kan påvises ved vanlig røntgen-undersøkelse, men CT er mer nøyaktig og oppdager også tidlige tilfeller: I forløpet kan tynnveggede hulrom (cyster) i lungene påvises (referanse: Santana PRP, 2018). Også bihulebetennelser påvises ved CT-undersøkelse. Ulempen med CT er strålebelastningen som kan være en risiko ved hyppige undersøkelser, særlig blant barn.

Lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Andre årsaker til uvanlig hyppige infeksjoner og hudforandringer utelukkes. Spesielt vurderes andre former for medførdt (primær) immunsvikt eller HIV-infeksjon. Alvårlig atopisk eksem og cystisk fibrose bør også utelukkes. Andre tilstander er aspergillose (infeksjon i lunger), Omenn Syndrom, Common Variabel Immun-defisit (CVID), Wiskott-Aldrich Syndrom og andre tilstander med for høyt IgE i blodet.

Behandling

Antibiotika som langtidsbehandling gis for å forebygge infeksjon og skader på lunger og andre organer. Hudbehandling via hudlege. Byller/abscesser må i blant også behandles kirurgisk. Tann- og kjeveproblemer følges opp av tannlege-spesialist, skloliose og andre feilstillinger i skjelettet kan tas hånd om av ortoped. Vaksinasjoner tåles vanligvis godt med unntak av pneumokokk polysakkarid vaksine (mot lungebetennelse) som kan forårsake alvorlig hudreaksjon (Pinones M, 2019). Stamcelletransplantasjon er utprøvende behandling. Gen-behandling kan bli en fremtidig terapi for sykdommen.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden