Uveitt (regnbuehinnebetennelse) og Revmatisk sykdom 4.2/5 (5)

Share Button
Uveitt

Regnbuehinnebetennelse (uveitt). Illustrasjon: By Jonathan Trobe, M.D. – http://www.kellogg.umich.edu/theeyeshaveit/red-eye/anterior-uveitis.html, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Betennelse i uvea som består av regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliaris) og årehinnen (choroidea). Blant barn er barneleddgikt (JIA) vanligste årsak til uveitt.

Forekomst

Regnbuehinnebetennelse forekommer ved en rekke inflammatoriske revmatiske sykdommer (se nedenfor), oftest som anterior uveitt eller iridocyklitt:

 • Anterior uveitt = Inflammasjon på fremre del av uvea
 • Iridocyklitt = fremre (anterior) uveitt når det tilgrensende ciliær legemet også er affisert

Sykdomsårsaker

 • Infeksjon (bakterier, virus, parasitter) i omtrent 22%
 • Autoimmun sykdom (44%)
 • Primær øyesykdom (34%)
 • Referanse: Jakob E, 2009

Blant barn er uveitt-årsaken barneleddgikt (juvenil artritt) i 20-75% av tilfellene (referanser: Janine A, 2009. Abu Samara K, 2016)

Symptomer

 • Barn kan ha få eller ingen symptomer fra øyne, selv om uveitt (oftest fremre uveitt) foreligger. Ved høy risiko (barneleddgikt, særlig oligoartikulær form) må regelmessig øyelege-undersøkelse gjøres
 • Rødt øye
 • Smerte, særlig når en ser mot lys (særlig ved anterior uveitt)
 • Synsforstyrrelser (uskarpt syn), særlig ved posterior uveitt som kan mangle smerte og rødhet
Uveitt

Uveitt (regnbuehinne-betennelse) undersøkes med spaltlampe. Weiss PF, 2012. Openi

Undersøkelser

 • Skal undersøkes av øyelege med spaltelampe

Infeksjon med Regnbuehinnebetennelse (uveitt)

Revmatisk sykdom med uveitt

Behandling

Tidlig diagnose og behandling er viktig for å bevare synet og for å unngå senere komplikasjoner.

 • Øyelege styrer behandlingen
 • Bakenforliggende sykdom behandles
  • Revmatisk sykdom: Revmatolog
  • Infeksjon: Infeksjonslege
 • Øyedråper
 • Immundempende medikamenter

Litteratur

Generelt om Øyet og Revmatisk sykdom her


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden