Erythema nodosum (EN), Knuterosen

Share Button

Definisjon

Hudforandringer som skyldes nekrose (vevshenfall) i fettvev under huden, en form for pannikulitt. Tilstanden kan relateres til andre sykdommer i omtrent 50% av tilfellene. De fleste symptomene går tilbake av seg selv innen 30 dager. Unntaksvis er immundempende behandling med Prednisolon i en begrenset periode nødvendig på grunn av smerter. Hos enkelte  kommer tilstanden tilbake med varierende hyppighet.

Erytema nodosum og bakenforliggende årsaker:

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden