Erythema nodosum (EN), Knuterosen 4.33/5 (3)

Share Button

Illustrasjon; Erythema Nodosum By James Heilman, MD – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Hudforandringer som skyldes nekrose (vevshenfall) i fettvev under huden, en form for Pannikulitt. Tilstanden kan relateres til andre sykdommer i omtrent 50% av tilfellene. De fleste symptomene går tilbake av seg selv innen 30 dager. Unntaksvis er immundempende behandling med Prednisolon i en begrenset periode nødvendig på grunn av smerter. Hos enkelte  kommer tilstanden tilbake med varierende hyppighet.

Erythema nodosum og bakenforliggende årsaker

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden