Erythema nodosum (EN), Knuterosen 4.33/5 (3)

Share Button

Illustrasjon; Erythema Nodosum By James Heilman, MD – Own work,  CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Erythema nodosum er hudforandringer som skyldes at fettvev under huden dør (nekrose/vevshenfall) i en form for revmatisk betennelse. Erythema nodosum er dermed en form for Pannikulitt. Tilstanden er symptom på en annen, bakenforliggende sykdom i omtrent 50% av tilfellene.

Kvinner angripes tre-seks ganger oftere enn menn. Alle aldre kan rammes, men tilstanden er vanligst mellom 25 og 40 års alder.

Symptomer

Symptomer omfatter øm og rød hevelse under huden. Størrelsen blir ofte 2-5 cm i diameter i løpet av et par dager. Oftest lokalisert på fremsiden av legger (98 %), hyppig på begge ben (83 %). Erythema kan også ses på armer og kroppen generelt. Knutene utvikler seg i løpet av ca. 10 dager. Fra å være lys røde, blir de ofte mørkere og gul-aktige før de gradvis forsvinner (referanse: Hafsi W, 2021).

Erythema nodosum og bakenforliggende årsaker

Behandling

Det er en fordel med hvile mens sykdommen er aktiv. Smertestillende legemidler som paracetamol tas ved behov. Noen har nytte av venekompresjon (kompresjonsstrømper) når de skal stå eller gå med symptomer fra underekstremiteter. NSAIDs eller kolkisin (1-2 mg/dag) kan forskrives inntil bedring inntreffer. Dersom det foreligger aktiv infeksjon eller aktiv autoinflammatorisk sykdom, behandles den bakenforliggende tilstand (Hafsi W, 2021Leung AKC, 2018). Det er sjelden nødvendig med prednisolon (kortison).

Prognose

De fleste symptomene går tilbake av seg selv innen 30 dager. Unntaksvis er immundempende behandling med Prednisolon i en begrenset periode nødvendig på grunn av smerter. Hos enkelte  kommer tilstanden tilbake med varierende hyppighet.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden