Polykondritt, Relapsing polychondritis

Share Button

Relapsing polychondritis623158.fig.001

Polykondritt i øremuslingen. Illustrasjon: John C. Starr et al. (http://www.hindawi.com/journals/crim/2010/623158/) 

Relapsing polychondritis, Polykondritt ICD-10 M 94.1

Stikkord

Rødt og hovet øre, tilbakevendende symptomer. Øye-, nese- og pustebesvær. Polykondritt syndrom

Definisjon

Episodisk betennelse i bruskvev (kondritt = bruskbetennelse). Bruskvev angripes i øremuslinger (ytre øret), indre øret (cochlea og vestibularapparat), øyne, luftveier og ledd (polykondritt). Gradvis dannes arrforandringer i brusk. Ingen spesifikk test, ingen antistoffer.

Forekomst

Sjelden. Kan forekomme i alle andersgruper, men vanligst i 40-50 årene.

Symptomer

Ører

 • Episoder med tydelig røde, hovne smertefulle ører som kan bli misdannet etter hvert (“blomkåløre”). Kan være ensidig eller begge ører

Nese

 • Episoder: hoven og øm brusk over nesen (neseryggen). Utviklning av “sadelnese”

Øyne

 • Episoder: Røde og ømme øyne

Ledd

 • Episoder med hovne, ømme ledd (artritt)

Lunger og luftrør (trachea)

 • Kronisk tørrhoste eller heshet
 • Hovne og ømme områder der brusken er betent

Undersøkelser

 • Fotografi av øre-forandringer (for dokumentasjon) kan gjøres av pasienten selv
 • Legeundersøkelser i aktiv sykdomsfase
  • Skille fra infeksjon og skade
  • Blodprøver (se nedenfor)
 • Lunger
  • Ekspiratorisk (puste ut) og inspiratorisk (innpust) obstruksjon (tranghet) kan påvises ved lungefunksjonstester. Kollaps av trachea/bronchier kan påvises ved CT dersom bilder blir tatt i ekspirasjon (utpust). Bronkoskopi med vevsprøve (biospi)
  • MR kan skille inflammasjon fra fibrose (eks i trachea og larynks)
 • Hjertet
  • Betennelse i klaffer og store arterier (asymptomatisk, merkes ikke). Stort hjerte (Kardiomegali), rhytmeforstyrrelser (hjertemuskelbetennelse, myokarditt)
  • Ultralyd hv hjertet (ekkokardiografi)
 • Røntgen kan vise forkalkninger i ører og annen brusk

Blodprøver

 • Betennelse (inflammasjon). Eosinofili hos 10%, ANA 22-60%, ingen spesifikke undergrupper. RF hos 16%. a-Type II kollagen antistoff hos 50%, usikkert (ikke spesifikk) om nyttig parameter. ANCA i lavt titer. C3,C4 normal.

Diagnosen

 • Stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie og undersøkelsesfunn (se ovenfor) med fravær av annen årsak (se nedenfor)

Kriterier for klassifikasjon

Feil diagnose (Lignende tilstander / Differensialdiagnoser)

Behandling

Akutt

 • NSAIDs (milde tilfeller)
 • Prednisolon 30-60mg/d ved anfall
 • Ved laryngotracheal, bronchial, cardiovascular, renal, ocular eller neurologiske manifestasjoner gis Prednisolon 60-100mg/d

Vedlikehold

 • Dapson 50-100mg x 1, øke 25mg/uke opp til 200mgx1, når effekt reduseres til laveste effektive dose
 • Alternativer:
  • Ciclosporin A
  • Methotrexat
  • Imure
  • Cyclofosfamid (Sendoxan)
  • Kolkisin
 • Biologisk behandling
  • TNF-hemmer
  • Tocilizumab (skleritt)

Litteratur

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden