Polykondritt, Relapsing polychondritis 4.56/5 (9)

Share Button
Polykondritt med rødt øre

Relapsing polykondritt på høyre øre. Karmacharya P, 2014. CC BY NC ND 3.0

Relapsing polychondritis, Polykondritt ICD-10 M 94.1

Stikkord

Rødt og hovet øre, tilbakevendende symptomer. Øye-, ledd, nese- og pustebesvær. Polykondritt syndrom

Definisjon

Relapsing (residiverende) polykondritt er en episodisk betennelse i bruskvev (kondritt = brusk-betennelse). Bruskvev angripes i øremuslinger (det ytre øret), sjeldnere det indre øret (cochlea og vestibular-apparatet), øyne, luftveier og ledd (polykondritt). Gradvis dannes arr-forandringer i brusk. Ingen spesifikk test i blodprøver, ingen antistoffer. Noen tilfeller er assosiert med systemisk vaskulitt eller kreft-sykdommer.

Forekomst

Sykdommen er sjelden. Antall nye tilfeller er ca. 2/million innbyggere årlig (insidens) som tilsvarer 11 nye tilfeller årlig i Norge (referanse: Horvath A, 2016). Relapsing polykondritt kan forekomme i alle aldersgrupper, men er vanligst i 40-50 årene. I blant kan sykdommen forekomme sammen med andre revmatiske betennelse og autoimmune sykdommer.

Symptomer

LeddEpisoder med hovne, betente ledd (artritt). Oftest ses artritt ved kraveben og brystbenet foran i brystkassen (sternoclavicular ledd, costochondrale ledd og sternomanibular ledd)

Lunger og luftrør (trachea). Kronisk tørrhoste eller heshet er vanlige symptomer. Hovne og ømme områder der brusken er betent.

NeseEpisoder med hoven og øm brusk over nesen (neseryggen). Utvikling av “sadelnese” over tid. Nesekonturen er da nedsunket.

ØrerTypisk er episoder med tydelig røde, hovne smertefulle ører som kan bli misdannet etter hvert (“blomkåløre”). Ørebrusk-betennelse er den vanligste manifestasjonen ved relapsing polykondritt. Kan angripe ensidig eller begge ører.

ØyneEpisoder med røde og ømme øyne. Episkleritt er overfladisk og vanligvis ufarlig, men også betennelse på øyets hvite bindevev (skleritt) som skader øyet forekommer. Betennelse på hornhinne (cornea) og regnbuehinne (uveitt) kan også forekomme.

Relapsing polykondritt

Relapsing polykondritt med trangt luftrør. Kim IK, 2012. CC BY NC 3.0

Undersøkelser

Fordi symptomene opptrer i episoder, kan det være vanskelig å vise symptomene til avtalt undersøkelse hos legen. Fotografi av øre-forandringer (for dokumentasjon) som kan gjøres av pasienten selv er da nyttig. Legeundersøkelser i aktiv sykdomsfase skal skille fra infeksjon og skade

Lunger og luftrør. Tranghet når en puster ut og på inn-pust kan påvises ved lungefunksjons-tester. Kollaps av trachea/bronkier kan påvises ved CT-undersøkelser forutsatt at bilder blir tatt i utpust (ekspirasjon). Bronkoskopi med vevsprøve (biopsi) kan også være nødvendig. MR-undersøkelse kan skille betennelse fra arrvev  i luftrør og i strupen.

Hjertet. Betennelse i hjerte-klaffer og store arterier (merkes ofte ikke). Stort hjerte (Kardiomegali), rytme-forstyrrelser (hjertemuskel-betennelse, myokarditt). Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi). Røntgen kan vise forkalkninger i ører og annen brusk etter lengre tids sykdom.

BlodprøverBetennelse (inflammasjon) er vanlig med noe høy senkningsreaksjon (SR) og CRP ved anfall. Eosinofili ses hos 10%, ANA 22-60%, ingen spesifikke undergrupper. Revma-faktorer (RF) hos 16%. a-Type II kollagen antistoff hos 50%, men ikke rutineprøve. ANCA i lavt titer. Komplement-faktorer (C3 ogC4) er normale.

BildediagnostikkUndersøkelses-resultatene er avhengige av sykdoms-fasen. luftrør- og bronkie manifestasjoner kan påvises ved CT lunger, forutsatt at det tas bilder også i utpust (ekspirasjons) -fase. MR-undersøkelser kan vise tegn til bruskskade. PET/CT med 18FDG viser sykdomsutbredelsen (Yamashita H, 2014). Røntgen kan vise forkalkninger i ører og annen brusk etter lengre tids sykdom.

Vevsprøve (biopsi) fra ørebrusk kan bekrefte diagnosen, men er ikke alltid nødvendig

Relapsing polykondritt

Relapsing polykondritt på PET/CT før og etter behandling. Yamashita H, 2014. CC BY 4.0

Diagnosen

Diagnosen Relapsing polykondritt stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie og undersøkelsesfunn (se ovenfor) med fravær av annen årsak (se nedenfor). McAdams har foreslått kriterier for diagnosen (McAdams LP, 1976). Minst tre av følgende skal være oppfylt:

  1. Residiverende kondritt i begge aurikler
  2. Non-erosiv inflammatorisk artritt
  3. Kondritt i nesebrusk
  4. Inflammasjon i øyne som konjunktivitt, keratitt, skleritt eller uveitt
  5. Kondritt i respirasjonstrakten med affeksjon av laryngealt eller trachealt vev
  6. Cochlea eller vestibulær skade med nevrosensorisk hørseltap, tinnitus eller vertigo

Feil diagnose (Lignende tilstander / Differensialdiagnoser)

Øret (aurikulær inflammasjon): Etter infeksjon (bakterier), etter skade (etter skade, boksere, kampsport) (referanse: Ingvaldsen CA, 2017).

Sadelnese av andre årsaker: GPA/Wegeners Granulomatose, IgG4 relatert sykdom

Øye-sykdom av annen årsak;  reumatoid artritt, ANCA-vaskulitt, polyarteritis nodosa, Behcets syndrom, Cogan syndrom.

Lymfomatoid granulomatose

Trangt luftrør av andre årsaker (Thymom, IgG4-relatert sykdom, amyloidose med flere)

VEXAS syndrom vaskulitt-lignende genetisk sykdom hos middelaldrende menn (Vakuoler, E1-enzym, X-bundet, Autoinflammatorisk og Somatisk. Syndromet skyldes en genetisk mutasjon) (referanse: Gunnarsson, 2022)

MAGIC syndrom (overlapp mellom Behçet’s sykdom og Relapsing Polykondritt)

Bakenforliggende sykdommer

Vaskulitt. Nær alle typer systemisk vaskulitt (GPA, MPA, PAN, Behcets, Henoch-Schönlein purpura, Cogans syndrom, Burgers sykdom, leukocytoklastisk vaskulitt)

Myelodysplastisk syndrom. Påvirker benmargens evne til å produsere blodceller og medfører anemi (lavt antall røde blodlegemer), blødninger (lavt antall blodplater), infeksjoner (lavt antall hvite blodlegemer).

Svangerskap ved Relapsing polykondritt

Sykdoms-episoder forekommer også under svangerskap. De fleste svangerskap forløper normalt, men det er rapportert økt forekomst av spontanaborter. Det forventes ikke at barnet bli skadet av mors sykdom (referanser: Fonseca AR, 2013; Papo T, 1997).

Behandling

Akutt. NSAIDs (milde tilfeller). Prednisolon 30-60mg/d ved anfall. Ved symptomer på tranghet i luftrør, bronkier eller at hjerte nyrer, øye eller nervesystem (sjelden) er angrepet velges ofte Prednisolon 60-100mg/d. Svært alvorlige tilfeller kan behandles med cyklofosfamid (Sendoxan) (referanse: (Chauhan K, 2021).

Vedlikeholdsbehandling. Prednisolon i en lav dose (for eksempel Prednisolon 7,5mg/dag eller laveste dose som hindrer anfallene). Metotreksat i doser som for leddgikt (RA) kan brukes som steroid-sparende medikament. Alternativer er ciclosporin A, azathioprin (Imurel), kolkisin, Dapson 50-100mg x 1, øke 25mg/uke opp til 200mgx1, når effekt reduseres til laveste effektive dose. Utprøvende er også biologisk behandling som TNF-hemmer, tocilizumab (skleritt) eller anakinra (Kineret)

Retningslinjer: Europeiske: Rednic S, 2018

Prognose

Overlevelsen har økt fra 70% ved 5 år til 91% etter 10 år (Chauhan K, 2021).

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden