Nøkkelord for Utredning, Henvisning og Journalskriving ved EGPA/Churg-Strauss vaskulitt 5/5 (1)

Share Button

ICD-10: M30.1

Sykdommen preges av systemisk inflammasjon og affeksjon av flere organer

Diagnosen er basert på

 • Sykehistorie
 • Undersøkelsesfunn
 • Utelukket lignende tilstand (differensialdiagnoser)

Sykehistorie

*Inngår i klassifikasjonskriterier (ACR 1990)

 • *Astma bronkiale (tidspunkt for siste tilbakefall av sykdommen)
 • KOLS
 • *Sinusitt
 • *Lungeinfiltrater (migrerende) (CT-undersøkelser)
 • *Eosinofili (minst 10 %) i blod
 • *Perifer nevropati
 • *Organsykdom med eosinofili (biopsi)
 • Allergier
 • Kutane ulcera
 • Otitt
 • Øyebetennelser
 • Nefritt (proteinuri >1g/d, erytrocytter, sylindre?)
 • Nattesvette
 • Feberepisoder eller subfebril
 • Redusert appetitt
 • Vekttap siste 3 måneder (mer enn 3 kg?)
 • Mage/tarm symptomer
 • Blodprøver: ANCA (PR3, MPO), CRP, eosinofili leukocytter

Undersøkelser

 • Klinisk

 • Laboratoriet

  • Blodprøver inklusiv ANCA (MPO og PR3), eosinofile leukocytter (differensialtelling)
  • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP forventes å være forhøyet
  • Urin stiks og mikroskopi viser eventuell nyreaffeksjon
 • Radiologisk

 • Biopsi fra affisert organ

Differensialdiagnoser

Henvisning til spesialist

Pasienter bosatt i Helse region Sør-Øst: Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse region Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

 EGPA/Churg-Strauss syndrom (VASKULITT.no)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden