Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskriving ved PAN Ingen vurderinger ennå

Share Button

 ICD-10 M30.0

Ved PAN foreligger betydelig systemisk inflammasjon, påvirket allmenntilstand og affeksjon i indre organer uten at spesielle antistoff foreligger

Diagnosen basert på

 • Sykehistorie
 • Undersøkelsesfunn

Sykehistorie

 • Alder oftest 40-65 år og noe vanligere blant menn
 • Sykdomsdebut (tid og symptom)
  • Gradvis utvikling over flere uker er vanlig
 • Dårlig allmenntilstand

  • Feber
  • Vekttap (mer enn 4 kg?)
  • Utmattelse
 • Organmanifestasjoner

  • Nyrer (økt kreatinin i blod og hypertoni)
  • Tarm
   • Magesmerter (abdominal angina)
   • Iskemiske smerter
   • Blødninger
  • Hjertet
   • Myokard iskemi ved koronararterie affeksjon
  • Muskler
   • Nye smerter i legger eller lår
  • Ledd
   • Nye smerter, artritt
  • Testikler
   • Ny smerte/ømhet
  • Hud
  • Nerver
   • Smerter i nerver
   • Mono- eller polynevropati

Undersøkelser

Klinisk medisinsk undersøkelse

 • Abdomen
  • Øm og stram?
 •  Blodtrykk
  • Ny hypertoni?
 • Hjerte
 • Lunger (forventes normale)
 • Øyne (Uvanlig manifestasjon)
  • Skleritt
  • Episkleritt
 •  Muskler
  • Smerte, ofte i legger
 •  Testikler
  • Smerter
 •  Hud
 •  Ledd
  • Artritt (uvanlig)
 •  Nyreaffeksjon
  • Nyresvikt
  • Hypertensjon
  • Urin (erytrocytter eller protein er uvanlig)
 •  Nerver
  • Nevropati

Blodprøver

Bildediagnostikk

Koloskopi

 • Nekroser i tarm

Nevrografi

 • Ved nevropati

Biopsi

 • Funn ved nyrebiopsi (inflammasjon i små arterier?)
 • Funn ved annen vevsprøve (hud, nervus suralis, muskel, testikkel?)

Usikker diagnose?

Henvisning til spesialist

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst: Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo: Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra andre helseregioner når kapasiteten tillater det.

Polyarteritis nodosa (PAN) (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden