Nøkkelord ved Utredning, Henvisning til spesialist og Journalskriving ved PMR 4.67/5 (3)

Share Button

ICD-10 M35.3

Diagnosen er basert på

*Inngår i klassifikasjonskriterier (2012)

 • *Alder minst 50 år
  • Sjelden før 60 års alder
 • Ny proksimal muskelsmerte/stivhet (*skuldre, nakke, bekken, hofter, lår)
 • *Hoftesmerter eller redusert bevegelighet
 • *Ikke artritt i små ledd (håndledd, fingre, tær)
 • Verst om morgenen/natt
  • *Morgenstiv minst 45 minutter
 • Nattesvette, lav feber
 • Vekttap
 • *Høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR)
 • *Fravær av revma-faktorer (RF) eller ACPA/CCP antistoff

Sykehistorie

 • Alder
 • Tidspunkt for sykdomsdebut og diagnose
 • Debutsymptom
 • Brå start (dager)
 • Proksimal muskelstivhet og muskelsmerte
  • Skuldre, nakke bekken, lår
 • Mest plager om morgenen
  • Vanskelig å komme ut av sengen
 • Nattesvette og sykdomsfølelse
 • Perifer artritt (skuldre, knær)
 • Redusert appetitt og vekttap over tid
 • Høyeste verdier for blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP
 • Behandlingsrespons på prednisolon (15-25 mg/dag)?
 • Temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt)?
  • Forekommer samtidig med polymyalgia revmatika
  • Smerte i tinning
  • Kjeve klaudikasjon
  • Skalpsmerte
  • Synsforstyrrelser

Klinisk undersøkelse

 • Redusert allmenntilstand
 • Organstatus
  • Hjerte, lunger, blodtrykk, palpere lymfeknuter på hals, aksiller og palpere abdomen (forventes normalt)
 • Muskler
  • Ikke påfallende atrofi eller muskelsvakhet
  • Ikke spesielt smertefulle ved palpasjon
  • Ikke rigor eller tremor
 • Hodet
  • Temporalis arterier undersøkes for å utelukke tegn til temporalis arteritt
   • Fortykket temporalis arterier (tinning arterier)
   • Ømme ved palpasjon
   • Redusert puls
   • Ultralydfunn
   • Synstap / øyne
    • Vurder øyelegeundersøkelse
 • Ledd

Blodprøver

 • Høy CRP (mer enn 30 mg/L) og høy blodsenkningsreaksjon (SR)
 • Normal kreatin kinase (CK)
 • Blodprøver som undersøkes ved mistanke om polymyalgia revmatika omfatter ofte:
  • Hemoglobin
  • Hvite blodlegemer (leukocytter)
  • Blodplater (trombocytter)
  • SR (senkningsreaksjon)
  • CRP
  • Kalsium
  • Alkalisk fosfatase (ALP)
  • Blodsukker (glukose)
  • CK
  • TSH (stoffskiftet)
  • serumelektroforese
  • CCP antistoff
  • ANA (antinukleære antistoff)
  • ANCA
 • Urin stiks

Radiologisk

 • Ikke nødvendig ved typisk sykehistorie og kliniske funn
 • Ved tvil om diagnose (se differensialdiagnoser) vurderes å gjøre CT-undersøkelse av lunger og abdomen eller PET/CT (PMR-typiske FDG-opptak, utelukke vaskulitt i store arterier, annen sykdom)

Biopsi

 • Arteria temporalis-biopsi hvis symptomer på temporalis arteritt

Differensialdiagnoser (kort liste)

Henvisning til spesialist

 • Ved typisk sykdoms-forløp diagnostiseres, behandles og følges pasientene vanligvis hos fastlegen. Kompliserte eller utypiske tilfeller henvises revmatolog.

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst: Dersom nødvendig med spesialistvurdering bør lokal revmatologisk avdeling bli brukt. I Oslo:  Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra andre regioner når kapasiteten tillater det.

Polymyalgia revmatika (PMR) (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden