Immunglobulin E (IgE) og Revmatisk sykdom 4.55/5 (11)

Share Button
IgE og revmatisk sykdom
Høy IgE i blod forekommer ved allergier, infeksjon med parasitter, noen revmatiske sykdommer og medfødte immundefekter.

Definisjon

Forhøyede verdier av immunglobulin E (IgE) i blodet påvises ofte ved allergier, astma og ved parasitt-infeksjoner, men også ved noen revmatiske sykdommer og ved medfødte immundefekter og enkelte andre sykdommer. IgE en en av fem typer immunglobuliner (IgG, IgM, IgA, IgD og IgE). Disse er en del av immunforsvaret vårt. IgE beskytter oss mot parasitter, særlig innvollsormer som rundorm og bendelorm som finnes i Norge og hakeorm, piskeorm og strongyloides i tropiske og sub-tropiske strøk. Ved infeksjon med slike parasitter stiger IgE i blodet. Også ved allergi (type 1- allergier/hypersensitivitet) utløser IgE en immunologisk kaskade-reaksjon, der betennelsesstoffer som histaminer og cytokiner medfører utvidelse av små blodårer. Hensikten er å øke blodtilførselen til det angrepne vevet, slik at det blir mer tilgjengelig for beskyttende mekanismer. Imidlertid oppstår også raskt innsettende hevelser, utslett, kløe og andre allergiske symptomer (referanse: Shamji MH, 2021). Høyt nivå av IgE i blodet forekommer av ukjent årsak også ved enkelte revmatiske sykdommer som EGPA/ Churg-Strauss vaskulitt, Kawasakis sykdom (barn) og eosinofil fasciitt. Informasjonen her relateres til «total IgE» som kan måles i blodprøver. Ved testing av spesielle allergier (for eksempel mot definerte matvarer) benyttes ofte «spesifikke IgE-tester» som ikke omtales her.

Sykdommer med forhøyet IgE i blodet (alfabetisk oversikt)

Atopisk eksem (atopisk dermatitt). Kløende, kronisk eksem. Ofte uten kjent allergi. Særlig barn kan ha svært høye IgE nivå i blod.

Allergisk rhinitt (høysnue). Oftest sesong-relatert. Ikke alle har forhøyet IgE.

Allergisk bronkopulmonal aspergillose. Typisk ved astma og ved cystisk fibrose. Aspergillus fumigatus som er en vanlig sopp-art i våre omgivelser, forårsaker immunologisk skade i lungene. IgE-nivået kan korrelere med forløpet og behandlingen.

Astma. Forhøyet IgE er vanlig og korrelerer ofte med alvorlighetsgraden av lungesykdommen (lungefunksjonsmålinger).

Bendelorm (cestodadiasis). Parasitt, sjelden i Norge, finnes i forskjellig typer. De fleste infiserte har ingen spesielle symptomer, men magesmerter, diare, hodepine og vekttap forekommer. Diagnose ved avføringsprøve

Capillariasis. Parasitt. Capillaria philippines forekommer i Asia og Nord-Afrika. Angriper tarmslimhinnen. Capillaria hepatica. Spres via rotter (rattus norvegicus), sjelden sykdom som kan forekomme i alle strøk. De fleste tilfeller beskrevet blant barn. Medfører alvorlig leversvikt.

DiGeorge syndrom. Genetisk tilstand med alvorlige og milde tilfeller av medfødt hjertefeil, ansiktsanomalier, ganespalte, thymus-aplasi, hypokalsemi/hypoparathyreoidisme.

Eosinofil fasciittRevmatisk betennelse hos voksne (svært sjelden blant barn). Stram og varm hud, oftest på underarmer og legger.

Eosinofil gastro-enteritt. Magesmerter, diare, kvalme, magesekk og tynntarm oftest angrepet uten annen påvist årsak. Litteratur: Wikipedia

Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA), Churg-Strauss vaskulittRevmatisk vaskulitt-sykdom. Astma, eosinofili (>10% i perifert blod), nervebetennelse (mono-nevritt), fortetninger i lungene, vaskulitt i vevsprøve (biopsi).

Eosinofil lungebetennelse. Hoste, nattesvette, feber, pustebesvær, allergier, uten annen påvisbar årsak. Litteratur: Wikipedia

Eosinofil myokarditt. Hjertemuskel-betennelse (myokarditt) og eosinofili. Kan oppstå samtidig med andre årsaker til eosinofili (Litteratur: Wikipedia)

Eosinofil (allergisk) øsofagitt. Spiserørsbetennelse. Svelgebesvær hos små-barn, unge og voksne som har andre allergiske symptomer. Litteratur: Wikipedia

Hakeorm-infeksjon (Ancylostomiasis). Parasitt, tropiske strøk.

Hyper-IgE syndrom (Jobs syndrom). Genetisk betinget av mutasjoner I STAT3 genet (referanse: Freeman AF, 2008). Utslett, ekstremt høyt IgE i blod, tilbakevendende infeksjoner i hud og lunger.

IgE myelom. Kreftsykdom som utgår fra immunglobulin produserende plasmaceller (en type hvite blodlegemer). IgG- myelom er en mye vanligere myelom-type. IgE-myelom mest sjelden.

Jobs syndrom: Vennligst se Hyper-IgE syndrom ovenfor.

Kawasakis sykdomAlvorlig revmatisk sykdom med akutt forløp blant barn. Høy og vedvarende feber, svært røde øyne (bilateral konjunktival inflammasjon eller uveitt), hovne, røde lepper og tunge (jordbær-tunge), hovne lymfeknuter.

Kimuras sykdom. Kronisk, godartet, betennelsesaktig (inflammatorisk) sykdom av ukjent, årsak. Hevelser under huden og hovne lymfeknuter på hodet eller halsen. Angio-lymfoid hyperplasi med eosinofili (ALHE) antas å være samme tilstand. 

Kronisk granulomatøs sykdom, Chronic granulomatous disease (CGD). Ofte medfødt genetisk tilstand med nedsatt resistens mot infeksjoner. Mange harde hevelser (multiple granulomer) i ulike organer påvises ved vevsprøve (biopsi).

Lepra infeksjon. Infeksjon med bakterien mycobacterium leprae. Halvparten av verdens lepra-infeksjoner er i India. Mange år uten symptomer. Deretter betennelser i form av granulomer i nerver, hud, luftveier og øyne.

Matvareallergi. Kan medføre kløe, hevelse i tunge, oppkast og diare. Kumelk, peanøtter, andre nøtter, egg, skalldyr, fisk, soya, hvete og sesamfrø er blant de vanligste.

Nezelof syndrom (thymus-aplasi). Alvorlig, medfødt nedsatt immunforsvar og infeksjoner blant små barn.

Omenn syndrom. Genetisk sykdom med nedsatt immunsystem og erythrodermi (rød hud) hos spebarn.

Rundorm (ascariasis). Parasitt, tropiske strøk. De fleste infiserte har ingen spesielle plager. Feber og litt påvirket lungefunksjon kan være tidlige symptomer, oppblåst mage, magesmerter og diare er vanlig etter hvert, særlig blant barn. Noen får vekttap. Noen utvikler allergier, blant annet mot reker og midd. Påvises tilfeldig i avføring, ved å lete etter egg i avføring, ved røntgen av tarmen eller larver i slim fra lungene.

Sneglefeber (Schistosomasiasis, bilhardzia). Parasitt, tropiske strøk. Smitte ved å gå barfot. Kløende sår på føtter, men larvene kan også vandre gjennom huden, via lungene og via spiserør til tarmene.

Toxocariasis. Parasitt, tropiske strøk. Forekommer i alle strøk, men vanligst på Bali, St Lucia, Nepal og Columbia. Katter, hunder, rev og andre dyr er smittebærere. Ulike former. Kan forårsake blidhet, revmatiske smerter, nevrologiske symptomer og astma.

Urticaria (elveblest). Idiopatisk (uten kjent årsak) kronisk. Forekommer over mer enn 6 uker uten kjent årsak.

Wiskott-Aldrich syndrom. Genetisk x-kromosomal recessiv sykdom som bare affiserer gutter/menn. Eksem, høyt IgE, lavt antall trombocytter og blødninger (også fra tarmen), nedsatt immunforsvar.

Behandling

IgE-relatert forhøyelse forårsaket av parasitter og andre infeksjoner behandles med parasitt-midler som mebendazol (Vermox) mot spolorm og bendelorm i tillegg til generelle tiltak.

Ved allergiske sykdommer der H1-antihistaminer (Aerius og andre) lave-moderate doser prednisolon ikke er tilstrekkelig, kan et biologisk legemiddel i form av omalizumab (Xolair) være aktuelt.

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden