Nøkkelord for Utredning Henvisning og Journalskriving ved Behcets sykdom 5/5 (2)

Share Button

ICD-10 M35.2

Diagnosen er basert på

Symptomer og medisinske undersøkelsesfunn

 • Munnslimhinner
 • Genitale organer
 • Øyne
 • Hud
 • Ledd

Sykehistorie

*Inngår i ICBD kriterier (2013)

Medisinske undersøkelser

 • Munnhule og genitalier skal bli undersøkt dersom det foreligger symptomer
 • Hud-lesjoner sjekkes
  • Patergi-test (sensitivitet hos kaukasiere er bare omkring 25 %, høyere sensitivitet blant asiater)
   • Testen utføres med et subkutant nålestikk (prikk-test). Ved en positiv test utvikles en steril, rød hevelse (papel) på innstikkstedet som har en diameter større enn 2 mm. Avlesning etter 48-72 timer
 • Inspiser øyne
  • Øyelege undersøker ved symptomer / funn
 • Nevrologiske symptomer sjekkes
  • Nevrologisk utfall (pareser, tap av sensibilitet)
  • MR undersøkelse av hjernen ved symptomer
  • Cerebral CT angiografi med venefase ved hodepine og mistanke om sinusvene trombose
  • MR cerebri, spinalvæske og nevrologisk vurdering hvis CNS affeksjon
  • Nevropsykiatriske tester aktuelt ved kognitiv svikt
 • Ledd undersøkes (artritt?)
 • Ved mistanke om mage-tarmblødning gjøres koloskopi
 • Vanlige blodprøver (blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, celle-tellinger. Lever- og nyre-funksjonsprøver)
 • Urin-stiks
 • Tromboemboli symptomer sjekkes
  • Pulmonal angiografi ved mistanke om pulmonal vaskulær affeksjon
  • Ultralydundersøkelse hvis mistanke om dyp venetrombose
  • Sinus-vene trombose: se nevrologiske symptomer ovenfor

Differensialdiagnoser

Henvisning til spesialist

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden