Churg-Strauss vaskulitt, Eosinofil Granulomatøs Polyangiitt (EGPA)

Share Button
EGPA / Churg-Strauss syndrom

EGPA / Churg-Strauss vaskulitt syndrom påviker hele kroppen

Churg-Strauss syndrom (CSV) Eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA), ICD-10: M30.1

Stikkord

Astma / lungesymptomer, feber, nevropati. Betennelsesprøver og eosinofile leukocytter, IgE i blodprøver. MPO / PR3 -ANCA antistoff hos noen.

Definisjon

Churg-Strauss vaskulitt (CSV) (EGPA= Eosinofil Granulomatøs polyangiitt / Eosinofil Granulomatose med polyangitt) er en sjelden blodårebetennelse som angriper små blodårer i forskjellige organer. Noen tilfeller forløper ganske mildt, mens andre kan ha alvorlige komplikasjoner. Typisk er en mangeårig forhistorie med astma og allergi som har økt på. Symptomer fra hud og nerver er vanlig når sykdommen er aktiv. Sykdommen anbefales utredet, behandlet og fulgt opp i samarbeid med spesialist-avdeling (Ref EULAR; Yates M, 2016). I Oslo har Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet ekspertise.

Forekomst

Nye tilfeller angis med 0,3-3,9 pr million innbyggere pr år. EGPA/Churg-Strauss syndrom utgjør ca 10% av de systemiske vaskulittene. I NOSVAR registeret ved Rikshospitalets revmatologiske seksjon er 37 pasienter med Churg-Strauss syndrom registrert pr desember 2016.

Diagnose

Sykdommen kan deles inn i tre faser:

 1. Oftest foreligger astma, allergisk rhinitt eller KOLS i flere år (prodromalt stadium)
 2. Etter noen år registereres økende eosinofile (hvite) blodlegemer (eosinofilt stadium)
 3. Vaskulittsykdommen bryter ut og kan skade flere organer (se nedenfor) (Vaskulitt stadium). Det er da ofte gått mange år fra første stadium

Symptomer og Undersøkelsesfunn

Lunger

 • Hele 95% av dem som får sykdommen har kjent astma. Denne kan ha vart i 8-10 år med forverring før sykdomsutbruddet. Hoste kan være ett symptomene. Ved aktiv sykdom viser røntgen og mer nøyaktig i CT-bilder av lungene små knuter eller diffuse fortetninger hos ca 75%. Forandringene kan variere over tid og kan reagere bra på behandling. Økt væske i lungehinnene (eksudativ pleuravæske) kan påvises hos optil 30%. I undersøkelse med skyllevæske fra bronkier (bronchoalveolar lavage som gjøres hos spesialist i lungesykdommer) viser økt antall hvite blodlegemer (eosinofile celler hos ca 1/3). Det diskuteres om Singulair (montelukast) som brukes mot astma kan utløse EGPA i enkelte tilfeller.
Illustrasjon: Marked improvement of Churg-Strauss syndrome neuropathy by intravenous immunoglobulin and cyclophosphamide. Umeda A, Yamane T, Takeuchi J, Imai Y, Suzuki K, Yumura W - Respirol Case Rep (2014) 

Nese/slimhinner/ører

 • Mange er fra tidligere plaget med kronisk allergisk snue, tett nese og ofte ørebetennelser
 • Svekket smak og luktesans

Hud

 • De fleste får hudsymptomer. Disse varier og kan være små røde prikker/blodårer (petekier), røde flekker (makler), eller lett rødhet (erytem). Noen får knuter en kan føle under huden, oftest strekksiden av underarmer og legger

Nerver

 • Ved aktiv sykdom angripes nervesystemet i hele 3 av 4 tilfeller. Årsaken er revmatisk betennelse i blodårer som skal forsyne nerver. Resultatet er i første omgang nummenhet og smerter langs nerven f eks i ben eller arm. Hvis sykdommen får utvikle seg, kan lammelser oppstå. Det er også beskrevet tilfeller med slag, men dette er en sjelden komplikasjon

Mage og tarm

 • Opptil 1/3 får magesmerter og diare (eosinofil gastroenteritt)

Nyrer

Hjertet

Blodprøver

 • Ved aktiv sykdom finner en ofte økt antall hvite blodlegemer (eosinofili, 5-9000 mcL), høy blodsenkningsreaksjon (SR), høy CRP, lav blodprosent (hemoglobin), tegn til allergi (IgE)
 • Antistoff

Vevsprøve (biopsi)

 • For å sikre diagnosen er vevsprøve fra ett organ ønskelig (lunge, nervus suralis, muskel, lymfeknute). Vevsprøven forventes å vise vaskulitt med til dels ødelagte celler (nekrotiserende granulomatøs inflammasjon, eosinofil lymfadenopati)

Illustrasjon: Tetthet i bihuler ved EGPA. Affiliation: Department of Internal Medicine, ASCOMS & Hospitals, Jammu, Jammu and Kashmir 180017, India. 

Kriterier for diagnosen (ACR 1990)

 • Denne baseres på sykdomsforløpet, undersøkelsesfunn og vevsprøve. Blodprøve med utslag i ANCA (oftest undergruppen anti-MPO) styrker funnene. I forskningsstudier benyttes ofte kriterier for å definere sykdommen:
 • Minst 4 av følgende:
  • 1. Astma
  • 2. Blod med eosinofili (>10% av leukocyttene)
  • 3. Nerveaffeksjon (mono- eller polynevropati)
  • 4. Migrerende lungeinfiltrater
  • 5. Forandringer i bihuler
  • 6. Vevsprøve med eosinofili

Referanse Masi AT, 1990

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Fire faktorer som kan øke alvorlighetsgraden

 • Alder over 65 år
 • Kreatinin over 150 (redusert nyrefunksjon)
 • Mage-tarm systemet er angrepet
 • Hjertesykdom

(Referanse Guillevin L, 2011)

Behandling

Før behandlingen starter

 • Det er viktig å være oppklart om sykdommen, behandlingsmålet, og om bivirkninger som kan oppstå
 • Infeksjonsrisiko øker under behandlingen
  • Andre årsaker til redusert immunforsvar kartlegges (sykehistorie, blodprøver med antall hvite bodlegemer, immunglobulin / IgG)
  • Vaksiner for beskyttelse mot influensa og pneumokokker (lungebetennelse) er aktuelt ved flere av medikamentene
  • Latente infeksjoner som tuberkulose (Tbc)hepatitt B og HIV utelukkes ved blodprøver
 • Sykdomsaktivitet og eventuell organskade registreres med tanke på senere sammenligning for å kunne vurdere effekt av behandlingen

Tilleggsbehandling mot mulige bivirkninger

 • Siden immunsystemet dempes av medikamentene, gis ved Sendoxan ofte Bactrim forebyggende mot infeksjon, 2 tabletter 2-3 dager i uken eller 1 tabl daglig
 • Ved høy dose Prednisolon beskyttes magen mot magesår ofte med et syredempende medikament, f eks Nexium 20mg/døgn
 • Prednisolon øker risiko for benskjørhet (osteoporose). Tilskudd av Kalk (Calcium) og D-vitamin f eks Calcigran tyggetablett 1-2 tabl hver kveld anbefales

Behandlingsvarighet

 • Hvor lenge en skal fortsette behandlingen er individuelt
 • Det anbefales vedlikeholdsbehandling misnt 2 år etter induksjonsbehandlingen er avsluttet (Ref EULAR; Yates M, 2016), men selv etter 4-5 års behandling foeligger risiko for tilbakefall dersom behandlingen avsluttes

Guidelines, kalkulatorer og diverse lenker her (EMEUNET)

BVAS-kalkulator (Registrere sykdomsaktivitet)

Utredning, Henvisning og Journalskrivning

Litteratur

Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden