Sneddons syndrom, genmutasjon i CECR1 4.75/5 (4)

Share Button
Sneddons syndrom

Sneddons syndrom med Livedo Retikularis i huden og hjerneslag. Cavestro C, 2009. CC Openi

Sneddons syndrom ICD-10 M30.8

Stikkord

Kvinner i 30-årene, marmorert hud, høyt blodtrykk, slag

Definisjon/diagnose:

 • Genmutasjonen som foreligger er identisk med CECR1 som også forårsaker et lignende sykdomsbilde (med slag og hudforandringer) blant barn (DADA2, juvenil PAN)
 • Multiple hjerneslag
 • Hypertensjon
 • Utbredt livedo retikularis
 • Sjelden, men familiær forekomst er observert
 • Beskrevet av Sneddon 1965

Forekomst

Sjelden. Hyppigst hos kvinner i 30-årene

Symptomer

 • Hudforandringene (livedo retikularis) kan forutgå de nevrologiske symptomene med 10 år
 • Begynner på armer og ben og øker i kulde
 • Nevrologiske manifestasjoner
  • Hodepine
  • Hukommelses-svikt (amnesi)
  • Talevansker (afasi)
  • Tegn på TIA og hjerneslag
Sneddons syndrom

Sneddons syndrom. MR viser hjerneslag. Cavestro C, 2009. CC Openi

Undersøkelsesfunn

 • Høyt blodtrykk
 • MR-undersøkelse av hjernen viser tegn til hjerneslag
 •  Hudbiopsi
 • Antifosfolipid-antistoff (lupus antikoagulant, a-kardiolipin, a Beta-2GP) hos 40-60%

Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden